V går inte MPs väg i EU-frågan

Tåget från Göteborg till Stockholm susar fram genom Sörmland. Med ett hundratal andra vänsterpartister har jag varit i Göteborg och diskuterat EU och Eurokrisen under helgen. På lördagen ägnades hela dagen åt en diskussion med företrädare för SV Norge, SP Nederländerna, die Linke i Tyskland och vänsterblocket i Portugal. Vi fick fyra helt olika vänsterperspektiv på EU. Norska SVs raka och tydliga EU-motstånd ligger nog närmast Vänsterpartiets syn men även holländska SP ligger nära oss. Die Linke har en mer vänsterfederalistisk syn med den portugisiska vänstern närmast verkade vara uppgiven inför hur eurokrisen drabbar portugiserna. Det gav en intressant ingång för våra diskussioner idag. Vi började med att anta ett uttalande om eurokrisen och vårt svar, det kan läsas här.

Nu på eftermiddagen inleddes den debatt om vår principiella syn på EU som kommer att avgöras på partikongressen i januari. Det finns olika röster i debatten. Men mitt intryck är att en tydlig majoritet av Vänsterpartiet står fast vid att vi är emot själva medlemskapet i EU. Det är bra. Det går dessutom utmärkt att kombinera med en aktiv politik för att förändra EU. Därmed riskerar vi inte att gå samma väg som Miljöpartiet som har blivit allt otydligare i EU-politiken sedan de övergav sin grundläggande kritik mot unionen.

Insikten om att länder måste kunna lämna euron har nu spritt sig ända in i Folkpartiet. LUFs ordförande skrev igår i SvD om saken och Folkpartiet verkar nu vara splittrat i sin syn på Euron. Läs mer i SvD.

3 reaktion på “V går inte MPs väg i EU-frågan

  1. Släpper ni utträdeskravet så blir man politiskt hemlös. För varje demokrat är det en självklar sak att unionen ska upplösas. Vi vill ha en demokratisk grundlag och inte en nyliberal tvångströja som underordnar alla demokratiska, medborgerliga och mänskliga fri- och rättigheterna under de gangsterekonomiskt korrupa reglerna för den ”inre marknaden” som endast gynnar korruption, penningtvätt, trafficking och människohandel förutom massa svartjobb och lönedumpning av svårartat slag. Lissabonfördragets ratificering har inte genomgått en demokratiskt godtagbar beslutsprocess i mig veterligen något enda medlemsland och måste naturligtvis av den anledningen skrotas. Varken debatt eller korrekt information har tillåtits. Folken i medlemsländerna har blivit förda bakom ljuset av en korrupt elit som endast vill gynna sin egen plånbok genom pålagor som är fruktansvärda för befolkningarna i medlemsländerna. Dubbel- och trippelbeskattningarna som det inneburit har inte gagnat någon allmänhet öht, endast lett till att banker kunnat fortsätta göda sig med skattepengar och förorsakat enorm massarbetslöshet. Sverige ut ur EU – NU. För medlemsavgiften kan vi skapa den välfärd som Vänsterpartiet förespråkar, då har vi också råd med att mota undan arbetslösheten, avskaffa barnfattigdomen, höja utbildningsnivån och skapa offentliga jobb i den utsträckning som det behövs. Den neo-feodalisering som det innebär att först ge bankdirektörerna bailout så de kan bibehålla sina höga löner, bonusar och pensionavtal i djupaste kris för att sedan köpa upp lantegendomar i medeltida vasallskala för att sen casha in på EU-bidragen också är ett sånt avancerat lurendrejeri att det måste få stopp på en gång. Genast. Som sagt – Sverige ut ur EU-NU.

  2. Mycket bra skrivit Nemokrati.Jag tycker att Vânsterpartiet ska ha krav pâ att lämna EU.Men sâ länge vi är me’d där mâste vi arbeta en förändring i EU som gynnar folkflertalet och ej bankerna

  3. Pingback: Till och med Liberala Ungdomsförbundet visar barmhärtighet mot Grekland – men FP vill tvinga till ren svält | Nemokrati

Kommentera