Brittisk bankreform

Häromdagen hade SvD en intressant artikel om förslaget till reform av det brittiska banksystemet. Storbritannien har drabbats hårt av finanskrisen och skattebetalarna får nu rädda bankerna som gör enorma förluster. Banksystemet måste göras om för att förhindra att det upprepas i framtiden. Det som nu föreslås av bankkommissionen är också en riktig uppstramning. Bankerna ska tvingas dela upp sin verksamhet mellan bankverksamhet och annan finansiell handel. Det är ett förslag som är inspirerat av tidigare amerikansk lagstiftning och som Vänsterpartiet förespråkar även i Sverige. Fördelarna är flera.

– Bankerna kan inte riksera kapital från bankverksamhetens in- och utlåning till riksfylld spekulation

-Skattebetalarna ska inte garantera mer än bankverksamheten och spararnas pengar, inte spekulation. Det innebär att den dolda subvention av spekulationen som de statliga garantierna innebär lyfts bort

-Om bankerna spekulationsdel går i konkurs så får den göra det med full ekonomiskt ansvarstagande för ägarna, det ska inte drabba normal bankverksamhet eller skattebetalarna.

Annars är det äldreomsorgskampanj i Östergötland som gäller idag. Offentligt möte om vänsterns framtid blir det i Linköping 18.00 ikväll. I dagens HD har jag följande replik:

HD:s ledarsida har reagerat på uttalanden jag har gjort om skillnaden mellan Vänsterpartiets och Socialdemokraternas politik och på vänsterns EU-politik. Jag vill gärna förtydliga mig på bägge områdena.

HD:s ledarsida har självklart en poäng i att vi i Vänsterpartiet själva bär ansvaret för dåliga valresultat och opinionssiffror. Men jag tror att en bidragande orsak är att det har blivit svårt för många väljare att skilja S från V när Socialdemokraterna är i opposition. Därför är det viktigt att påpeka att det finns betydande skillnader i sak. Vänsterpartiet vill att vi sätter stopp för att privata bolag tar vinstpengar ur den skattefinansierade vården, skolan och äldreomsorgen. Varje skattekrona ska gå till det den var avsedd för, inte göda riskkapitalbolag som dessutom ofta undviker skatt. Vänsterpartiet vill ta hem de svenska soldaterna från ett meningslöst krig i Afghanistan. Vänsterpartiet vill att full sysselsättning ska göras till ett överordnat mål för den ekonomiska politiken. Socialdemokraterna har motsatt uppfattning i dessa och andra viktiga frågor. Det tror jag är oklart för många väljare idag. Men Socialdemokraterna är inte Vänsterpartiets huvudmotståndare i politiken. Det är den borgerliga regeringen och Sverigedemokraterna. Jag hoppas att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna ska sitta i samma regering om några år. Men då behövs en starkare vänster om inte klassklyftorna ska öka som de faktiskt gjorde under Göran Perssons tid vid makten.

Vänsterpartiet var emot euron vid folkomröstningen 2003. Idag ser vi att vi hade rätt, euron förstärker och skapar ekonomiska kriser. Eurokrisen drabbar många länder hårt med arbetslöshet och fattigdom som följd. Det är orimligt att krisens pris bara ska betalas av skattebetalarna medan de banker som genom sin spekulation har varit med och skapat krisen ska gå fria. När kommer bankerna att sluta ta orimliga risker om skattebetalarna betalar deras förluster som nu sker i euroområdet? Självklart måste spararnas pengar garanteras, men inte aktieägarnas. Det är uppenbart att skuldnedskrivningar kommer att bli nödvändiga för Grekland och kanske fler länder. Ordnade nedskrivningar är inte villkorslösa och innebär inte att hela skulden försvinner. Det är betydligt bättre än att stater får ställa in betalningarna och vi får okontrollerbara effekter i hela det finansiella systemet. Det måste också skapas en möjlighet för länder att lämna euron. Idag skjuter EU bara problemen framför sig och skickar notan till skattebetalarna.

En reaktion på “Brittisk bankreform

  1. Att ta ut vinst ur skattefinansierad verksamhet som skolan känns inte så bra. Drivkraften för privatiseringen och söndrandet tror jag är de ökade klass- och kulturskillnaderna i Sverige som i sin tur givit ökad spridning i inställningen till, och förutsättningara för, en skola för alla. Flertalet föräldrar vill helst ha de sina i skolor i närområdena men om det inte funkar där (skolor sägs stänga p g a rövarliv typ Jordbroskolan) så flyr man hellre till likasinnade än illa fäktar och det spelar ingen roll vad man har för politiskt hemvist. Tycker partier både till höger och vänster har skuld i denna utveckling, fast av olika slag. (Ingen höjdarartikel om skolan av Ohly nyligen i SvD eller om det var DN)

    Jag kanske gör en alltför spontan jämförelse men bussarna körs ju också av privata bolag numera. De heter i Sthlm Nobina, Keolis, Veolia, Arriva och de tre sistnämnda är utlandsägda. Deras vinster kommer ju också i huvudsak från skattepengar bara i mindre grad, typ 50 %.

Kommentera