Medlemsomröstningen om ny partiledare har startat

Jag fick brev från Vänsterpartiet Västerbotten, mitt partidistrikt. Mig veterligen är Västerbotten det enda partidistrikt som låter alla sina partimedlemmar rösta om vem man vill ska nomineras till partiledare och om man vill ha dubbelt ledarskap eller inte. Jag bytte några ord med Lennart på expeditionen som berättade att intresset var stort runt om i länet och att reaktionerna bara hade varit positiva. Personer som hade glömt betala medlemsavgiften har skyndat sig att göra det för att få vara med och rösta.

Frågan om att avgöra partiledarvalet genom medlemsomröstning har väckt debatt i Vänsterpartiet och åsikterna är delade. Kanske kan erfarenheten från Västerbotten vara till någon glädje om man kan se hur många som faktiskt använde sin möjlighet att rösta och påverka beslutet. Själv tycker jag man ska vara öppen till förslag som stärker det direkta demokratiska inflytandet i partierna.

18 september går tiden ut för medlemmarna att rösta. Resultatet kommer sedan att ligga till grund för vem eller vilka som nomineras från länet till den centrala valberedningen.

Tobias Smedberg skriver intressant om ordförandevalet liksom Thaher Pelaseyed

6 reaktion på “Medlemsomröstningen om ny partiledare har startat

 1. Är i grunden skeptisk till formen, men intressant är det. Kanske hade det varit ännu mer spännande i något annat distrikt än en av kandidaternas hemdistrikt… 🙂

  Ska bli kul att se resultatet. Blir det 75% för Sjöstedt, eller blir det en ”profet i sin hemstad” effekt?

 2. Jag är positiv till medlemsomröstningar och hoppas verkligen partistyrelsen på allvar diskuterar om vi ska hålla det eller inte. Men om vi ska ha medlemsomröstningar i partiledarfrågan och om huruvida vi ska ha delat partiledarskap eller ej krävs ordentliga beslutsunderlag samt goda diskussionsmöjligheter. Jag tror att medlemomsröstningar kan bidra till att vi får fler aktiva medlemmar och en bättre förankrad partiledning. Jag har skrivit mer om detta på min blogg.

 3. Rena rama stenåldern! Ledande vänsterpartister i den högsta ledningen underskattar oss. Att inte tro på att vi medlemmar kan tänka själva. Vi klarar av att ta ställning i partiledarfråganm ,man eller kvinna, eller delat ledarskap utan att Anki A och Ohly mfl i partistyrelsen fastställer kriterierna. Om vi inte anses göra det, varför ska vi då vara med i partiet? Är det inte dags för en ökad medlemsdemokrati? Visa på lite ödmjukhet.
  Och som vanligt så gömmer man sig bakom stadgarna, så stelbent. Vänsterpattiet är så traditionsbundet, centraliserat och vågar inte visa att man är med sin tid. Vi lever faktiskt på 2000-talet och inte år 1917! Vidare anser jag att hela partistyrelsen ska ställa sina platser till förfogande inför kongressen. Dags för nystart!

 4. Man blir ju lite fundersam när man ser vad partiet är ute efter, jag anser att jag som medlem i vänsterpartiet själv kan rösta på vad jag vill ha, utan att det ska vara några höjdare inom Partiet som ska bestämma vad man ska rösta på, jag vill ha mera demokrati i vänsterpartiet då tror jag att vi får flera medlemmar då oxå, och jag håller med det Gunilla Jönsson om det hon har skrivit, ja Gunilla det behövs en nystart för partiet nu och inför nästa val, du har så rätt där

 5. Pingback: Trist att det inte blev en medlemsomröstning i V | gusart – poesi & politik för ett hållbart liv

 6. Gunilla är det partistyrelsen som sagt vilka fyra kandidater till partiledare som ska finnas? Har partistyrelsen sagt nâgot om att partiet ska ha delat ledarskap eller ej? Har partstyrelsen sagt nâgot om att det ska vara en man eller en kvinna som partiledare?Svret pâ dessa frâgor är nej.Ytterligare en frâga är: Vilket parti i Sverige har medlemsomröstning om vem som ska leda partiet? Inget.
  Sâ dâ är alla partier i Sverige kvar pâ stenâldern .Detta gäller väl all partier som finns i de demokratiska länderna i världen.
  Som partimedlem är du medlem i en partiförening.Du har dâ rätt att gâ pâ alla partiföreningens möten.Pâ mötena har du rätt att föra fram dina âsikter när det gäller partiledara,delat ledarskap eller om det ska vara en man eller kvinna som ska leda partiet .Hâller medlemsmötet med dig sâ för partiföreningen fram dina âsilter vidare i partiet.Om medlemdmöte är oense mâste det till en omröstning och sâ följer partiföreningen de beslutet som tas.Dâ ska partiförengens kongressombud föra fram och röstar efter partiföeningens beslut.Detta är demokrati enligt mig .
  Det väl ändâ sâ att alla partier väljer sinordförande och partistyrelse pâ kongresser stämmor eller landsmöten

Kommentera