Ingen upprättelse åt de internerade

I ett svar på en skriftlig fråga från mig meddelar försvarasminister Sten Tolgfors att regeringen inte vill pröva frågan om att ge upprättelse åt de hundratals värnpliktiga som internerades i läger i Sverige under andra världskriget. Interneringslägren fanns bland annat i Storsien i Norrbotten, Öxnered i Västergötland och Lövnäsvallen i Härjedalen. Interneringen skedde på politiska grunder. De internerade var antifascister och de sattes i läger som en del av eftergiftspolitiken gentemot Nazityskland.

Jag beklagar att regeringen inte vill ge upprättelse åt de hundratals antifascister som sattes i läger under kriget. Det var ett tydligt rättsövergrepp på politiska grunder. Även om sannolikt bara några få av de internerade lever idag så skulle en ursäkt eller upprättelse spela stor roll för dem och deras familjer. Det skulle dessutom vara ett erkännande av övergrepp som den tidens regering och den svenska staten begick. Många av de som satt i lägren ville hela sitt liv få en upprättelse.

Här är hela svaret från Tolgfors;

Jonas Sjöstedt har frågat statsministern vad han avser göra för att ge de internerade upprättelse. Frågan har överlämnats till mig.

Den dåvarande regeringen avslog den 30 maj 1985 en framställan om att tillsätta en utredning om omständigheterna kring de så kallade arbetskompanierna under andra världskriget. I beslutet anförde regeringen bland annat att besluten att inrätta särskilda enheter för värnpliktiga som bedömdes kunna skapa oro genom t.ex. agitatorisk verksamhet vid de reguljära förbanden hade sin bakgrund i då rådande uppfattningar om vad som utgjorde hot mot landet. Regeringen anförde vidare att strävandena att hålla Sverige utanför kriget sattes före individens rättssäkerhet på grunder som inte skulle anses godtagbara i dagens samhälle, men att det inte var meningsfullt att nu granska förhållanden under början av 1940-talet i syfte att få underlag för uttalanden om lämpligheten av vissa åtgärder.

Vid riksmötet 1987/88 avslog riksdagen ett motionsyrkande av Lars Werner m.fl. (vpk) om upprättelse av de personer som internerades i arbetsläger under andra världskriget (KU 1987/88:10, RD 36). Konstitutionsutskottet ansåg att det efter den långa tiden som förflutit inte var meningsfullt att vidta åtgärder för att utreda påtalade förhållanden.

Jag finner inte skäl att göra någon annan bedömning än den som regeringen och riksdagen tidigare gjort.

Stockholm den 29 juni 2011

Sten Tolgfors

7 reaktion på “Ingen upprättelse åt de internerade

 1. Har ni nån granskning av ministersvar? Kan du överklaga?

  För han berättar ju inte VARFÖR han gör sitt ställningstagande (personlig motivering saknas), utan hänvisar till tidigare beslut.

  Om det är så man hanterar en fråga, att alltid hänvisa till att den behandlats förut, kan man ju lika gärna stänga brevlådan helt.

  ”Nej, detta avslogs redan 1675, och jag ser inga skäl i nuläget att ompröva beslutet, oavsett att det råkar vara 2011 och världen har vridits några varv kring diverse axlar.”

  Är detta ett led i att Alliansens företrädare vill bortförhandla sitt eget ansvar, sina roller, staten? Man använder makten för att bygga diktaturen Sverige AB och skiter i resten…? Nonchalant.

  Bra att du återuppväckte frågan. Synd att Tolgfors är en idiot.

 2. kråka:
  Nu har ju faktiskt inte dagens regering ansvar för vad en regering gjorde för 70 år sen. Själv tycker jag det är lite löjligt när regeringar ber om ursäkt för sådant.

  Det bästa en regering kan göra är bete sig och besluta hyfsat medan den sitter som just regering. Och nu är Sverige i krig, vilket vi inte varit sedan omkring 1810, så vad är det den här regeringen gör just nu som den borde skämmas för? Det är en betydligt viktigare fråga.

 3. @ Kerstin: ”Nu har ju faktiskt inte dagens regering ansvar för vad en regering gjorde för 70 år sen. Själv tycker jag det är lite löjligt när regeringar ber om ursäkt för sådant.”

  I sådana fall så är det inte regeringen som ber om ursäkt, utan staten Sverige.
  Och symbolvärdet av sådant skall man nog inte förnbeka. Turkiet förvägras EU medlemskap bland annat för att man inte vill utfärda en liknande formell ursäkt för vad Turkiets föregångare som stat uträttade.

 4. Du har rätt, de berörda borde få någon slags upprättelse/erkännande även om bara få lever idag.

  Såg i tv-serien Världen undergång att amerikanska japaner, alltså hela familjer med barn och allt, sattes i bevakade läger efter Pearl Harbour och förmodligen ända tills kriget tog slut med Bomben. Människoliv och vackert skrivna konstitutioner var inte så mycket värda under dessa år.

 5. Ändå ska man väl vara ärlig och erkänna att många var stenhårda Stalinister också. Jag lovar att våra internerade satt i rena semesterparadisen om man jämför med dom som fick bryta malm i Kolyma.Har ingen statistik på dödlighet i dom olika lägren iofs, men anar att den skilde sig åt betydligt.Jämt när man såg ”mysgubben” Hilding Hagberg sitta och breda ut sig tänkte man. Jävla tur du hade gubbe att vi slapp sovjetisk invasion. Nu stinker din själ bara lite lagom. Jag är åt vänster tro inte annat. Men det finns ju perspektiv. Både i tillvaron av idag och i historien.

Kommentera