Dubbelförlust för regeringen i EU-nämnden

Nu på morgonen stod det klart att regeringen förlorat två voteringar med i riksdagens EU-nämnd. Nu tvingas regeringen åka till Bryssel och företräda oppositionens uppfattningar och avvisa de föreslagna fiskeavtalen mellan EU och Seychellerna respektive Sao Tomé och Principe.

Jag välkomnar det här beslutet. EU:s fiskeavtal med utvecklingsländer kan inte försvaras. Fisket från EU:s båtar är dåligt kontrollerat och slår ut lokalt fiske. Dessutom är det dyrbart för EU:s skattebetalare. Istället bör EU med bistånd stödja det lokala fisket och dess kapacitet vilket skulle skapa verklig utveckling för de berörda länderna. I EU-nämnden anmälde de rödgröna partierna avvikande mening vilket även Sverigedemokraterna gjorde denna gång.

Även när det gäller EU:s fiskeavtal med Gabon fanns det en kritisk majoritet i nämnden, men regeringen kunde hävda att de hade stöd för sin politik enbart för att Sverigedemokraterna uttryckte sin avvikande mening på ett otydligt vis.

Regeringen ser nu ut att tvingas ompröva hela sin hållning till denna del av EU:s fiskeripolitik. Istället för att stödja EU:s ohållbara globala överfiskning kommer Sverige nu att blir en förespråkare för att utveckla det lokala fisket i utvecklingsländer. Omröstningen skedde med skriftlig procedur.

Extra kul med den här segern är att det är vi i Vänsterpartiet inte minst genom Jens Holm som har drivit frågan under en längre tid genom att ställa frågor och kräva fram utvärderingar av avtalen.

2 reaktion på “Dubbelförlust för regeringen i EU-nämnden

  1. Instämmer med Kråka, om att du gör ett fantastiskt bra arbete. Jag är så glad över att du sitter i EU_nämnden, eftersom du har en djup och bred kunskap och framförallt erfarenhet om hur EU-parlamentet arbetar och fungerar. Du kanske är den ende som sitter i nämnden som har den erfarenheten.

Kommentera