Förstatliga Arlandabanan

Ibland är det märkligt hur saker faller på plats. I fredags satt jag på mitt kontor i riksdagen och läste i senaste numret av tidskriften Ekonomisk Debatt. Jag fastnade för en liten artikel som redde ut att det skulle vara samhällsekonomiskt lönsamt att lägga ner flygbussarna till Arlanda och istället sänka priser på Arlanda Express så att  folk har råd att ta tåget. Idag kostar tåget mer en dubbelt så mycket som bussen och vilken privatperson vill betala mer än hundra kronor extra för att åka till eller från flyplatsen? Så folk tar förstås bussen trots att den är långsammare, mindre bekväm och ibland fastnar i trafiken. Även många bilister och taxiresenärer till Arlanda skulle byta till tåget om priset sänktes.

Samma kväll satt jag framför Rapport. I ett reportage beskrevs hur flygtrafiken på Arlanda kanske måste inskränkas. Orsaken är för höga utsläpp av koldioxid. Minst hälften av flygplatsens  utsläpp kommer från vägtrafiken till och från flygplatsen. Inskränkt flygtrafik kan få allvarliga konsekvenser ekonomiskt och för människors möjlighet att resa. Det skulle innebära att flygplatsens kapacitet inte används vilket i sig är en kapitalförstöring. Men samtidigt ska man förstås inte bryta mot miljökraven. Lösningen, någon? Jo, förstås att folk tar tåget till Arlanda eftersom biltransporterna dit är en avgörande utsläppskälla.

Nu finns det en liten hake. Arlandabanan är privatägd. Företaget A-train som äger banan har företagsekonomisk vinst som mål, inte samhällsekonomisk vinst eller miljöansvar. De tjänar säkert mer på att behålla de höga biljettpriserna. Om priserna halverades och dubbelt så många tog tåget skulle de inte vinna någonting på det. Tvärtom skulle fler turer behöva köras, mer personal anställas och nya tåg behöva köpas in för den nya tätare trafiken. Dessutom har det varit så det så dyrt att stanna på Arlanda för andra tåg, som kan konkurrera med Arlanda Express, att stationen för fjärr- och pendeltåg inte har varit använd alls så mycket som den borde. Även det är nog företagsekonomiskt lönsamt för A-train.

Staten har rätt att köpa Arlandabanan av de privata ägarna genom en fastlagd option. Så skulle banan liksom andra banor kunna ägas och skötas av Trafikverket. Det skulle kunna användas just till att kraftigt öka trafiken med Arlanda Express genom rejält sänkta priser liksom att leda om pendeltåg och fjärrtåg från norr och söder in till Arlandas station. Järnvägen som kostat så mycket att bygga skulle då äntligen användas till sin fulla kapacitet. Genom detta skulle följande uppnås:

– resenärerna och de som arbetar på Arlanda skulle få enkla, snabba, turtäta och bekväma transporter till ett betydligt lägre pris

– utsläppen av koldioxid vid flygplatsen skulle minska, miljön skulle bli bättre och flygplatsen skulle inte behöva begränsa flygtrafiken av miljöskäl

– vi skulle få mindre trafik och färre olyckor på vägen till/från Arlanda

– den stora investering i järnväg som har gjorts skulle användas mycket mer effektivt

– det skulle vara samhällsekonomiskt lönsamt

Men nu är ju samhällsekonomi och företagsekonomi inte samma sak. Just därför bör järnväg vara statligt ägd och drivas med samhällsekonomisk nytta och miljöskäl som huvudprinciper. Det är ändå därför vi har järnväg. Inte för att en australisk investmentbank som äger A-train ska göra maximal vinst.

Förstatliga därför Arlandabanan snarast. Det har försås Vänsterpartiet redan föreslagit. Se där ett ämne för dagens förstamajtal som om det inte fanns nog att tala om redan. Nu reser jag till Degerfors och Örebro för att demonstrera och tala – det ska bli kul.

13 reaktion på “Förstatliga Arlandabanan

 1. Pingback: Sjöstedt: ”Förstatliga Arlandabanan” | Jöran Fagerlund

 2. Håller helt med dig, Jonas. Ett färskt exempel på att det tyvärr går åt fel håll: när SJs dotterbolag Norrlandståg tar över nattågen från Jämtland från SJ imorgon så slutar även de nattågen att gå in till Arlanda. Resenärer tappar en bra möjlighet att ta sig till Arlandas morgonflyg. Istället blir det fler buss- o bilresenärer.
  Vilket visar att statliga bolag fungerar likadant som privata, tyvärr. Men det har med vilka krav som politikerna ställer på SJ och dess många dotterbolag att göra.
  Finns mycket att kräva i tågen idag.

 3. Du är otroligt naiv om du tror att staten skulle driva Arlanda Express mer effektivt. Historien visar tydligt att staten inte är bra på sådant. Om man samtidigt ger dem ett slags monopol på sin marknad så kommer du med säkerhet få sjunkande kvalitet och ökade kostnader.

 4. Erik:

  Historien visar inte på något sådant automatiskt samband. Vissa saker driver staten billigare och effektivare än marknaden, andra inte.

  Här i Sverige i närtid kan man peka på apoteksavregleringen som lett till högre kostnader, lägre effektivitet och en inbland oroande försäljarmentalitet ute på de privata apoteken.
  Avregleringen av järnvägen i Storbritannien under Thatcher var också en rejäl flopp, som ledde till längre restider, dyrare resor och ett stort antal dödsfall.
  Avregleringen av elmarknaden här i Sverige har medfört ett extremt instabilt och svårförutsägbart elpris vilket i sig är ett störningsmoment för resten av näringslivet.

 5. Håller med Per A:
  Det finns en slags mytbildning att konkurrens automatiskt leder till lägre priser och effektivare utnyttjande. I SOU 2005:4 visas exempel på det motsatta, dvs. där det t ex blivit dyrare efter det att man liberaliserat/ökat konkurrensen på en marknad. Det här gäller för post, el, flyg och taxi. Och varför är det så då? Jo, privata företag har inget intresse av att i allmänhet vara ”snälla”, utan de är vinstdrivande företag som har till uppgift att skaffa vinst till ägarna. Och för dem är det inte mer konstigt att tjäna pengar på kollektivtrafik än att sälja korv eller blommor. Ett privat företag kommer att sätta priset så att intäkterna blir så optimalt höga som möjligt.

  Det privata Arlandabanan är ett bra exempel som tydliggör att rationella beslut och övervägande av privata intressen inte alltid överensstämmer med samhälliga mål. De flesta skulle nog vilja att fler kunde använda sig av tåget till Arlanda, men priset är satt så högt att många väljer att istället ta sig dit på annat sätt. För en önskan om att öka antalet resenärer genom att sänka biljettpriset är kanske inte företagsekonomiskt intressant. Företaget måste kanske köpa in fler vagnar, vilket är en finansiell investeringsrisk på kort sikt. Men utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv kan ett sänkt pris däremot vara oerhört rationellt, eftersom det leder till att fler åker tåg och miljöpåverkan därmed minskar. Den samhälliga finansiella risken kan därför ses i ett större sammanhang och i ett längre perspektiv. Det hade därför varit lättare att använda sig av en annan prispolitik om Arlandabanan hade tillhört den samhälliga sfären.

 6. Vad är vitsen att lyfta sådana krtav på enskilda banor?
  All järnvägstrafik borde förstatligas. Det är det enda vettiga kravet i dagens läge.

 7. @Jonas:

  Ja givetvis är det väl så. Därför jag skrev järnvägstrafik. Bra att förstatliga de få banor som inte är statliga ännu men känns som ett futtigt krav när ett krav för statlig trafik och statligt monopol på densamma vore mer vettigt.

 8. Förlaget må mena väl, men ni silar mygg och sväljer kameler.

  De miljarder (är det fem miljarder?) som ni föreslår använda på att lösa ut Arlandabanan kan användas mycker mer effektivt på andra åtgärder som dessutom betyder mer för miljön.

  Och varför ska staten subventionera i huvudsak utländska affärsmäns resande? Och tro mig, de kommer inte att använda Arlanda Express om det blir ett pendeltåg, de tar i så fall taxi istället.

 9. Pingback: Arlandabanan – fiasko för både miljön och skattebetalarna at Jonas Sjöstedt

 10. Pingback: Samhällsvinst eller företagsvinst på Arlanda? |

 11. Men skulle det inte vara bättre att få swedia som äger Arlanda att sänka avgifterna så det bli billigare att stanna där med tåg. Sedan kan Arlandabanan infrastruktur sätta krav i upphandlingen för driften av banan för hur höga priser man ska ha. En översyn över hur statliga pengar bara skyfflas runt behövs.

Kommentera