Fullt hus på gruvmöte i Tärnaby

Det blev en tidig morgon idag. Uppstigning 4.45 för att flyga med 6-planet från Hemavan (en av Sveriges vackraste flygplatser) till Stockholm och riksdagen. Igår kväll hade vi möte i Tärnaby om den planerade stora gruvan i Rönnbäcken. Gruvbolaget Nickelmountain var på plats och fick redogöra för planerna. Därefter fick motståndare till projektet ordet och fick ge en alternativ bild av utvecklingen. Frågor om miljö, samernas näringar och utveckling av bygden stod i centrum. Det var fullt i skolans matsal med runt 100 personer – det är mycket folk på ett möte i Tärnaby. Även om det var Vänsterpartiet som bjöd in i samarbete med Abf så kom även representanter från andra partier och deltog i debatten. Men mest var det folk från bygden som diskuterade och sa sin mening. Efter två och en halv timmes intensiv debatt fick mötet rundas av, och då fanns mycket kvar att säga.

Än återstår en hel del arbete innan det blir klart om och hur jätteprojektet blir av. Inte minst ska det viktiga miljötillståndet beviljas efter en utförlig ansökan. Som jag uppfattade läget så var många försiktigt positiva under förutsättning att miljöfrågorna löses och att arbete och utveckling verkligen kommer bygden till del. Jag har därmed en lite annat intryck än det som ges i dagens VK. I gruvan behövs omkring 350 anställda, därtill kommer att flera hundra arbeten att skapas i anslutning till projektet. Det kan bli ett lyft för Tärnaområdet och Storumans kommun. Men många frågetecken måste rätas ut innan dess. De handlar om samernas livsvillkor, om risken för miljöförstöring, transporter och mycket annat. Debatten lär fortsätta.

se även radio Västerbotten

2 reaktion på “Fullt hus på gruvmöte i Tärnaby

  1. Om vi ska ha en gruva i Rönnbäck, så anser jag att det måste bli en miljögruva! Den hittills enda gruvan med noll tolerans vad det gäller utsläpp! Och det måste vara gruvbolaget som hålles ansvarig, om utsläpp sker!Detta är unik fjällnära miljö, och Rönnbäcksnäset är Tärnabyggdens första insynade hemman! Sedan måste man beakta Torkel Stångbergs inlägg i debatten, och SSU:s fråga om vem som äger marken?
    Jag säger inte ”nej” till gruvan, men jag är heller inte oddelat positiv! Jag tror att vi måste inta en kritisk ställning till detta, annars blir folket här uppe överkörda och blåsta precis som när vattenfall härjaded här!

  2. Ska gruvbrytning ske med minsta möjliga miljöpåverkan så krävs en bättre lokalisering än den aktuella i och vid Umeälven i Björkvattsdalen. Ett av de tre dagbrotten planeras ske i område på Rönnbäcksnäset där marken tidigare varit aktuell för bildning av naturreservat. Vattnet i älven används nedströms som dricksvatten för både Lycksele och Umeås befolkning. En anlagd miljörisk blir dessutom placeringen av ett större avfallsmagasin med anrikningssand i själva Umeälven. Det kan läcka i långa tider efter perioden med gruvdriften. Kvaliteten i berg brukar naturligt variera. Inga garanterar finns därför att hela malmförekomsten är så ”ren”, fri från sulfider som bolaget åberopar. En annan faktor är att om bolaget inte klarar ekonomin, så kan det bolla över ansvaret till ett dotterbolag och därmed hålla sig anscvarsfritt, i värsta fall kan staten i slutänden få stå för uppstädningen om föroreningarna blir större än beräknat.

Kommentera