Det blir bättre – med Hans Linde

Se den lilla fina filmen där Hans Linde berättar om hur det var att växa upp som ung bög i en liten ort på landsbygden, se den här.

4 reaktion på “Det blir bättre – med Hans Linde

  1. Ja, en bra påminnelse om toleransen och var dess gränser dras. Jag får intrycket av att Hans anser att landsbygden (eller de hundra tusen hålor som han utrycker det) är betydligt mindre tolerant än storstaden. Är det verkligen så, eller är det bara en föreställning vi har? Vet vi var i Sverige vi har svårast att klara av att acceptera människors olikheter?

  2. Enligt egen empiri vill jag påstå att storstadsbor är mer liberalt sinnade än landsbygdsbor. Dock är generaliseringar vanskliga att göra, vilket vi ofta påminns om. Jag gillar därför inte vad Hans Lindes insinuerar (dvs. att landsbygden skulle vara mindre tolerant). Ponera att man hade bytt ordet ”landsbygdsbor” (eller ja, de som tillsyftades) mot ”invandrare” eller ”muslim” och jämförelsen hade helt plötsligt blivit helt omöjlig att göra pga. en mängd olika orsaker. Nånstans måste det råda konsekvens när man gör sin bedömning av huruvida en viss grupp människor är mer eller mindre toleranta – jag tror att vi en jämförelse med den muslimska gruppen hade landsbygdsborna varit de betydligt mer liberalt sinnade/toleranta jämtemot honomsexualitet. Dock har jag svårt att tro att Hans Linde hade kunnat formulera eller ens insinuera en sådan kritik.

Kommentera