Regeringen föll i EU-nämnden

Dagens möte i EU-nämnden bjöd på en fin liten seger för svensk arbetsrätt. Regeringen förlorade för första gången denna mandatperiod en votering i nämnden. Arbetsmarknadsminister Hillevi Engtröm kan nu inte rösta för ministerrådets slutsatser om sysselsättningsfrågor såvida inte de förändras så att det tydligt framgår att kollektivavtal ska respekteras och att social dumping ska bekämpas. Förslaget kom från de rödgröna och fick stöd av SD. En tredje punkt som underströk den positiva betydelsen av invandring för ekonomin röstades ner av SD och de borgerliga partierna.

Regeringen har varit helt ovillig att agera för att skydda svenska löntagares villkor och kollektivavtal i EU. De har inte heller velat göra något mot den sociala dumping då arbetskraft från andra EU-länder utnyttjas till dåliga villkor. Därför var dagens beslut i EU-nämnden en viktig markering för arbetsrätten. Hillevi Engström saknar nu mandat för att rösta för de rådsslutsatser som bland annat kräver försämrade pensionsvillkor samt ingrepp i medlemsländernas lönebildning och anställningsformer.

Aftonbladet snappade upp de märkliga turerna runt omröstningen i nämnden då ordföranden Carl B Hamilton upprepade gånger försökte misstolka beslutet så att regeringen inte skulle bindas av nämndens majoritet. Stämningen hann bli lite irriterad innan Hamilton godtog det demokratiska beslutet.

Läs mer på Europaportalen och SVT

10 reaktion på “Regeringen föll i EU-nämnden

 1. Pingback: Starkt försvar av arbetsrätten Sjöstedt | Jöran Fagerlund

 2. Frågan är: rästade SD fel? Eller låtsas de att de fjärmar sig fråm Svemslt Näringsliv. För en gångs skill!

 3. Vad betyder det egentligen att ”regeringen föll i EU-nämnden”. Var det bara Merkels förbud mot reglering av löner mot index som röstades ner. För 6912/11 från EU Presidency Ungern till Coreper I inför mötet som Hillevi Engström och Ulf Kristersson nu ska delta i på måndag 7 mars kl 10.00 så föreslås ju vad jag förstår omfattande ändringar i socialförsäkringarna och av regelverket, då medlemsländerna i lagstiftningen föreslås fokusera på ”behovet av sysselsättningsvänliga skatte- och bidragssystem, flexicurityåtgärder för främjandet av ungas deltagande, pensionsreformer”. Som jag fattar betyder det mer utförsäkringar, ett femte jobbskatteavdrag, fler förändringar av LAS-regler och höjd pensionsålder”. Enligt vad jag fattar ska dessa ”akuta” förändringar vara genomförda 2014 (del av Europa2010-strategin). Vad betyder ”kan nu inte rösta för ministerrådets slutsatser om sysselsättningsfrågor såvida inte de förändras så att det tydligt framgår att kollektivavtal ska respekteras och att social dumping ska bekämpas.” i förhållande till de akut föreslagna åtgärderna: ”behovet av sysselsättningsvänliga skatte- och bidragssystem, flexicurityåtgärder för främjandet av ungas deltagande, pensionsreformer”?
  Och hur ställde sig EU-nämnden egentligen till detta?
  Tacksam för snabbt svar.

  • @ Nemokrati
   Regeringen fick inget mandat för att rösta för rådets slutsatser med minder än att de ändrar inriktning. Eftersom de redan på EU-nämnden gjorde klart att de ine ens tänker försöka ändra texten så innebär det att Sverige som enda medlemslöand inte kommer att kunna rösta för slutsatserna i sin helhet.

   Jonas

 4. Min fråga är alltså i klartext denna:

  Hur mycket mandat att förändra socialförsäkringarna (sjukförsäkring, a-kassa m m) gav ni regeringen? med hänsyn till

  ”behovet av sysselsättningsvänliga skatte- och bidragssystem”

  (se 6912/11

  Rapporten som hade lagts fram om sysselsättningspolitiken hade ju regeringen redan ställt sig bakom.

 5. Jag menar, vilka av slutsatserna kan de då egentligen rösta för, eftersom du skriver, ”i sin helhet”. Kan de välja delar av dem eller hur menar du, vilka delar i så fall?

  (ursäkta jag frågar men det finns ingen möjlighet att läsa något protokoll för det är inte färdigskrivet, eller några stenografiska anteckningar heller och ingen videosändning el ljudband finns bara mötet öppna samråd med EU-nämnden 10 mars, före extra toppmötet 11 mars videosänds)

  (korrigering tidigare Europa2010-strategin skulle det vara)

 6. Är de här mötens slutna, så att det inte blir några protokoll? Får vi aldrig veta vad som sagts mer ordagrant? Och hur blir det med hur mycket Sverige ska bidra till ESM via IMF.

Kommentera