Årskonferens i Medlefors

Denna vackra vårvinterdag har jag tillbringat på en årskonferens på Medlefors Folkhögskola tillsammans med andra vänsterpartister i Västerbotten. Partidistriktet kan se tillbaks på ett bra verksamhetsår med valframgångar i val till riksdagen, landstinget och de flesta kommuner i länet. Tillströmningen av nya medlemmar har varit god under året, inte minst i Umeå.

Förutom de vanliga årsmötesförhandlingarna har vi fått hälsningar från Anna Hövenmark från partistyrelsen och Norrbotten samt Maj-Lis Andersson från granndistriktet i Västernorrland. Erik Ferry hälsade från VSF och Arijan Kan från Ung Vänster i länet. Arijan sa att Ung Vänster var stolta över partiet, för det mesta i alla fall, tillade han sedan. ”Inga rosor tack” sa han när han erbjöds nejlikor efter sitt tal, inte heller Erik Ferry kände igen partiblomman och de har nu utsetts till partidistriktets botaniker.

Distriktets ordförande Margareta Löfgren från Vilhelmina har valt att inte kandidera igen som distriktets ordförande. Hon har varit ordförande ”i fyra fem år ungefär” enligt egen uppgift. I valet till ny ordförande stod valet mellan Agneta Hansson från Skellefteå och Mattias Sehlstedt från Umeå. Ett val som kammades hem av Agneta Hansson. Agneta har varit aktiv i partiet sedan 1973 då hon gick med i Olofström. Hon flyttade till Skellefteå 1986 men talar trots det skånska.

Vi har antagit tre uttalanden, ett om bättre regler för deltidsarbetslösa och följande två om kärnkraft och världens bästa sjukvård:

Avveckla kärnkraften – bygg ut alternativen

Som vänsterpartister ser vi med förfäran påkärnkraftskatastrofen i Japan. Olyckan visar att det inte finns någon säker kärnkraft och att skadorna vid en större olycka kan drabba många generationer framöver. Vi vill ta ett gemensamt politiskt ansvar i Västerbotten för att påverka de finska myndigheterna att inte placera nya kärnkraftverk nära Västerbotten. Vi uppmanar region Västerbotten att ta initiativ i frågan.

I Sverige har vi goda förutsättningar att bygga ut de förnyelsebara alternativen istället för att bygga tio nya kärnreaktorer som vår högerregering vill. Vi menar attolyckan i Japan gör att beslutet om nya reaktorer i Sverige bör omprövas. Istället vill vi satsa på en kraftig utbyggnad av miljövänliga alternativ somvindkraft, en effektivare vattenkraft och energibesparing. De svenska kraftnäten måste byggas om och moderniseras. Vi vill gynna kooperativt ägande av vindkraft och nettoinmatning av småskalig energiproduktion på kraftnätet. Vi vill att Vattenfalls vinster ska användas för att bygga ut de miljövänliga alternativen och en säker elförsörjning med rimliga priser i Sverige – inte till miljöfarlig kol- och kärnkraft i Tyskland.

Vi motsätter oss uranbrytning i Västerbotten, en sådan behövs inte när vi avvecklar kärnkraften. Vi vill ha en framtid utan kärnkraft.

Skattepengar till vård – inte privata vinster

Vi vill satsa våra gemensamma resurser för att det ska finnas en god vård för alla. Varje skattekrona ska användas för medborgarnas välfärd.

Under de senaste åren haren privatiseringsvåg svept över Sverige. En allt större del av välfärden drivs av privata företag. Förutom att vård, utbildning och omsorg inte lämpar sig för marknadslösningar så är det fel att våra skattepengar går till vinst i privata bolag. Några av demest aktiva företagen inom svensk hälso- och sjukvård ägs idag av riskkapitalbolag registrerade i skatteparadis. Bolagen tjänar miljarder varje år på vår sjukvård.

Vänsterpartiet vill bygga världens bästa sjukvård. Om det ska vara möjligt måste vi värna varje skattekrona. Varje år försvinner minst fyra miljarder skattekronor till vinster i privata företag. För den summan skulle vi istället kunna anställa minst 11 000 undersköt­erskor, det vill vi göra.

Kommentera