Sveaskogs jaktarrenden

Idag fick jag svar på min skriftliga riksdagsfråga om Sveaskogs mycket kraftiga höjningar av arrendena för jakt. Det var finansmarknadsministern Peter Norman som svarade, svaret är inte så imponerande;

 ”…Sveaskog är ett statligt ägt bolag som agerar på marknadsmässiga villkor. Det är bolagsledningen som ansvarar för frågor som rör den löpande verksamheten och operativa beslut. Jag har således inte för avsikt att påverka bolagets policy för jaktarrenden eller dess prissättning.

 Jag har dock inhämtat från Sveaskog att de, till skillnad från frågeställaren, menar att de nya jaktavtalen och prisjusteringarna kan leda till att fler och framförallt yngre jägare kommer kunna få plats i jaktlagen. Detta eftersom avtalskonstruktionen och prissättningen ska uppmuntra jaktlagen att ta in nya medlemmar. Sveaskog tillämpar också rabatter för yngre jägare.”

Slutsatsen kanske kan sammanfattas som att en chockhöjning av arrendena för jakt bara är bra för att då får fler jaga. Dessutom tänker ministern inte bry sig om frågan eftersom han tycker att höjningarna är bra. Då verkar det inte spela någon roll att mångåriga jägare i lokalt förankrade jaktlag kan känna sig tvingade att sluta jaga av kostnadsskäl.

En reaktion på “Sveaskogs jaktarrenden

  1. Det är inte nog med att man höjt arrendena. Man har skickat ut lägenhetsavtal för att få betalt (i hyra) för slaktbodar och små jaktkojor (1000kr/år).
    I avtalet står också att arrendatorn också kan få stå för viss del av vägunderhåll inom området. Detta är, som jag ser det, ren utpressning gentemot jägarna. Är vi på väg tillbaka mot det förhållanden som rådde under grevar och baronernas tid???? Sveaskog ägnar sig INTE någon som helst viltvård i sina skogar. Det överlåter de till jägarna att sköta, för mycket stora pengar. Staten tar nog hand om dessa pengar till annat, än skötseln av vårt vilt i skog och mark.Jag hoppas och tror att 2014-års val, med en ändring av direktiven till ”våra skogar”. Girigheten frodas och vet inga gränser idag och denna sjukdom måste utrotas. Detta är moderaternas verkliga ansikte. Skicka dom av tronen fortast möjligt.

Kommentera