EU-kommissionen vill bryta mot folkrätten

Igår kom beskedet att EU-kommissionen vill förlänga fiskeavtalet mellan Marocko och EU med ett år. Enligt avtalet säljer Marocko ut rätten att fiska även i det ockuperade Västsahara. Fiskeavtalet är därmed ett direkt stöd till och erkännande av Marockos ockupation.

 Carl Bildt har fram till nu visat ett nästan demonstrativt ointresse för västsahara. Men nu har Sveriges regering en gyllene möjlighet att ta ställning för demokrati och folkrätt i Nordafrika. Regeringen måste ta strid mot EU-kommissionens förslag i EU:s ministerråd. EU har ofta hamnat fel i förhållande till auktoritära regimer i Nordafrika. Nu finns en möjlighet att stå upp för demokrati och folkrätt genom att inte godta Marockos ockupation av ett annat land. Det finns ingen anledning för EU att hålla det auktoritära styret i Marocko under armarna.

Enligt fiskeavtalet, som slöts för fyra år sedan, ska intäkter från avtalet komma befolkningen till godo i Västsahara. Det har inte skett. Istället har avtalet stärkt de Marockanska ockupanterna och deras ekonomiska intresse av att ockupera ett annat land och folk. EU:s nonchalans i frågan visas av att unionen först nu ska utvärdera avtalets ekonomiska effekter för Västsahara.

se Tv4

4 reaktion på “EU-kommissionen vill bryta mot folkrätten

 1. Pingback: Sprid detta – Orimliga sjukregler « Ett hjärta RÖTT

 2. EU stöder endast demokrati när det gynnar den egna inre marknaden.EU är inte en demokratisk organisation och stöder gärna diktatur när det är bra för den inre marknaden.Detta gäller ocksâ USA Sâ länge en diktatur stöder Usa eller EU sâ kan det vara diktatur.Samma sak gäller Sverige eftersom Sverige alltid gör som USA och Bryssel säger.

 3. EU, ODEMOKRATISK MAKTSPEL
  Det politiska maktspelet har börjat. ”Merkel och Sarkozi Pakt”, gällande de europeiska unionens saknad av ”struktur och ekonomisk konkurrenskraft”, har startat.
  De kommer nu med regler som inte alls är folkligt förankrade och motsäger hantering framtidens finansiella kriser.
  De ändringar som nu föreslås i euroländernas topp möte kommer att skapa protektionism och ännu större brister, obalans än de existerade efter inrättandet av den ekonomiska och monetära unionen.
  De regler och den monetära unionens finansiella lösningar kommer på många olika sätt att också beröra länder som är inte med i valutaunionen.
  Den monetära unionen saknar framförallt politisk förankring, men också den nödvändig demokratisk samordning, inga finansiella instrument har funnits, inte heller regler för rättvissfördelning mellan ländernas olikheter samt hänsyn till geografiskhistoriska bakgrunden och iavsaknad av kunskap och kapabilitet, gällande ländernas förmåga och produktion.
  Olikhetsproblem, bristen av politisk samhörighet, olikheter i handelbalansen, skilnader i ekonomiska förutsättningar mellan länderna skapade de problem som nu uppenbarar . alla de faktorer har funnits i i grunden latent ,redan från unionens början men…
  Den fria marknadens spekulationskris kommer nu till att ”vakna upp” visa politiker. Visa nu tar chansen att utnyttjat situationen och utnyttja framförallt av de små perifera landen i Europa.
  Nu ser till konservatismen trycka på de landens utan solidaritets politik och utan hänsyn till dess svagheter.
  Man förespeglar att vilja ändra på reglementet. och skapa nya ”regler” som folket i olika länder borde gemensamt ta del av och besluta om. Precis som vid valutaunionens skapande och öppnandet av Europa gränser.
  skället för valutaunionens och visionen var att bl.a. stödja de svaga länder, stötta upp och med omstruktureringar skapa bättre produktionsstruktur och därmed självständigt med bättre framgång överleva i de nya konkurerande villkoren.
  Utvecklingen det senaste året har visat motsatsen, man har pumpat i lånepengar (felaktigt)och bara favorisera den stora industri ländernas export och framförallt Tyska och Franska storindustrier. Samtidigt har man finansiellt medvetet uppmuntrat att låna, låna.
  Så lyckades med att skuldsätta många av de produktionssvaga länder. Detta vi ser nu är resulterat av valutaunionens situation i praktiken.
  Finns nu någon återvändo? Inte om inte den europeiska och politiskideologiska modellen ändras till att bli mera demokratisk och folkligtförankrad och med hänsyn till ländernas olika ekonomiska och politiska utgångspunkt.
  Merkel och Sakozi vill snabbt fram nu ta till nästa stora steg, steg som kommer att få stora konsekvenser för de perifera ländernas ekonomier. Detta eftersom de utarbetar regler för en mera sofistikerad politisk och ekonomisk kontroll . Dessa regler (förslag) bygger på att befästa ännu mera Tysklands och Frankrikes politiska makt men också ekonomisk och handelsmässing kontroll av Europas små länder.
  De beslut som nu . (om de fattas), kommer innebära nedbrytning av de länders folks vilja. Min uppfattning är att de Kommer att sätta stopp för den demokratiska Europa därmed ta död på gemensamma valutan och i längden också den europeiska gemenskapen.
  Dessa nya politiska sökvägar är långtifrån de grundläggande, demokratiska mekanismer och omöjligtgör den långsiktigt gemensam europeiskpolitik där värden sätts för européerna i folkrättslig ordning.
  Absolut ingen kan säga idag att Europas folk är redo för att ”stärka sina band” Inte i alla fall på ett diktatoriskt sätt, inte med ”marknaden” som ursäkt.
  Merkel och Sarkozi inriktar sig enbart i konservativa lösningar och vill skapa en egoistisk, protektionistiskt Europa utan framtid och stora folkliga protester.
  De mycket brådskande tänkta beslut (snart inom nästa 50 dagar) på en sådan central topp nivå, beslut måste stoppas. Dessa brister i demokratisk beslutsordning. Dessa är inte förankrade i olika europeiska parlament, det borde ges en chans till att folket säga sin mening genom olika folkomröstningar.

  http://eumaktkorruption.blogspot.com/

 4. Pingback: Går fiskeriavtalet med Marocko på grund i Sverige? | Jöran Fagerlund

Kommentera