Enbomsfallet i riksdagen

Idag har jag haft en interpellationsdebatt i riksdagen med Justitieminister Beatrice Ask om Enbomsfallet och behovet av en utredning av denna rättsskandal från 50-talet. Debatten i kammaren kan man se här, och en bra skriven bakgrund ges här. Jag tycker att det blev ganska intressant. Självklart ville Ask inte uttala sig om den ansökan om resning som nu behandlas av högsta domstolen. Samtidigt sa hon att det är bättre med en resning i domstolen än en särskild sanningskommission. I det ligger ju också en sorts budskap.

För några dagar sedan nämnde jag inskränkningarna i fackliga rättigheter i EUs ordförandeland Ungern här på bloggen. Arbetaren har grävt vidare i ämnet.

Kommentera