Vänsterns väg

I dagens Aftonblad har jag en text om Vänsterpartiets utveckling;

”Vänsterpartiet står inför stora utmaningar. Med kris i arbetarrörelsens olika delar måste ett offensivt Vänsterparti ta på sig uppgiften att visa en väg framåt. Grunden för att vinna valet 2014 lägger vi nu.

Vänsterpartiets första uppgift är självklar. Vi ska vara den tydliga oppositionen mot den borgerliga regeringen. Sverigedemokraterna är regeringens högra stödhjul och röstar med borgarna mer än nio gånger av tio i riksdagen när det väl gäller. De gånger regeringen ser ut att förlora som i skolfrågor eller om Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan har S och MP tävlat om att få hjälpa Reinfeldt.

Vänsterpartiets roll ska vara den motsatta – tydlig opposition mot den politik som ökar klassklyftorna i Sverige. Vi ska visa att det finns alternativ till dagens politik. Vi ska synliggöra förlorarna i högeralliansens Sverige, de sjuka som mister sin sjukförsäkring, de arbetslösa som dumpas i FAS3 eller de utländska arbetare som utnyttjas med usla villkor på svensk arbetsmarknad. Vi ska inte bara opponera i riksdagen, vi måste också vara med och organisera utanför mötesrummen. Bara om det skapas verklig rörelse bland folk kan vi påverka.

Det räcker inte med att vi säger nej. Vi måste utveckla och formulera vårt alternativ för ett bättre Sverige. Tala mer om vad vi vill och hur vi vill nå dit. När skolor, vårdcentraler och äldreboenden säljs ut till riskkapitalbolag som smiter från skatt så är det vår uppgift att lägga en offensiv plan för solidarisk välfärd. Det räcker inte med att stoppa privatiseringar, vi måste visa vägen till en välfärdsstat för alla utan privata vinster. Vi måste våga bedriva en skattepolitik som faktiskt gör Sverige jämlikare och investera bort arbetslösheten. Det klarade inte det rödgröna alternativet. Vi måste våga gå längre.

Ekonomiska obalanser och spekulation skapar djupa ekonomiska kriser i Europa. Euron gör ont värre. Det är högerns idéer, oreglerad finanskapitalism och euron, som fördjupar krisen i våra grannländer. Det är vänsterns idéer, förbud mot skadlig spekulation, Tobinskatt, ökad jämlikhet och investeringar i infrastruktur, klimat och utbildning, som är lösningen på krisen. Vänsterpartiet har kraftigt bidragit till att Sverige klarar sig bättre än många andra länder ekonomiskt. Vi sanerade statens finanser och inget parti arbetade så hårt som vi för att stå fria från euron. Det är dags att vi utmanar borgerligheten om den ekonomiska politiken. Men det kräver att vi vågar stå för ett verkligt alternativ med skatt efter bärkraft.

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Det är ett misstag av dagens Vänsterparti att prioritera ner miljöpolitiken. Vi har en radikal och genomtänkt klimatpolitik – det är dags att även partiets ledning för fram den. Vi ser klimatfrågan ur ett rättviseperspektiv. Idag släpper de rika ut mer än de fattiga, män mer än kvinnor, nord mer än syd. En lösning på klimatfrågan måste bygga på rättvis fördelning av miljöutrymmet. Det är de som släpper ut mest som måste ändra sin livsstil. De ska inte kunna köpa sig fria från sitt klimatansvar.

Det är först när bördorna och möjligheterna fördelas lika som en radikal klimatpolitik kan accepteras av alla. Dessutom kräver klimatet att vi investerar och vågar styra. Vi måste bygga järnväg, renovera gamla bostäder och satsa på alternativ energi. Samtidigt skapar vi arbete och ett bättre Sverige. Det kräver investeringar, planering och politik. Detta är vänsterns paradgren och inget som marknadskrafterna kommer att ordna åt oss.

Jag vill se ett vänsterparti som är radikalt och odogmatiskt. Som vågar pröva nya tankar och förslag. Som talar mer om vad vi vill än vad vi är emot. Ett parti som vågar vara annorlunda och som står upp för dem som vill vara annorlunda. Samtidigt ett parti grundat på arbetarrörelsens klassiska värderingar men där även feminism och ekologi är självklara komponenter. Uppenbarligen räcker det inte att vi gör som vi alltid har gjort och säger det vi alltid har sagt. Då hade vi inte varit där vi är nu.

Att våga tänka nytt och utvecklas är nödvändigt i ett samhälle som förändras. Alternativet är att bli ett politiskt museum. Men vissa saker består. I en tid av villrådighet i arbetarrörelsen får vi inte tona ner vårt mål, grunden för vår radikalism. Att kapitalets makt över våra liv ska brytas. Att demokratin aldrig kan bli hel så länge den ekonomiska makten ligger i några fås händer. Att vi är demokratiska socialister och att vi menar allvar med vår socialism. Den är vårt mål, inte bara en prydnad i vårt partiprogram.”

Andra läsvärda inlägg idag är Birgitta Sevefjord och Lars Ohly som skriver starkt mot utförsäljning av vården i SvD. Däremot har jag lite svårare att få kläm på Gustav Fridolins inlägg i DN. För mig är det som om de grönas ideologi inte riktigt hänger ihop. Dessutom har jag svårt för det har lite lurviga flirtandet med den politiska mitten. Där borde de politiska partierna få betala trängselavgift.

36 reaktion på “Vänsterns väg

 1. Pingback: MP större än S? « Osunt

 2. ”Det räcker inte med att stoppa privatiseringar, vi måste visa vägen till en välfärdsstat för alla utan privata vinster”

  för de företag som levererar mediciner och sjukvårdsutrustning till sjukhusen,
  företagen som tillverkar arbetskläderna,
  företagen som städar sjukhusens lokaler och så vidare.
  Världens bästa välfärd utan privata vinster.
  det blir mkt förstatligande/kommunaliserande i vänsterns vision om sverige.
  för att inte tala om pumpar till brandbilar,
  som vänster måste du väl tycka att det är otroligt stötande att privata företag gör vinst på att det brinner.
  kommunala bostadsföretag kranarna dom använder för att bygga sina hus,går till privat vinst.förbjud.
  vad säger du?

  • Jag säger att man kan missförstå allt, bara man anstränger sig lite. Det handlar om sjukhus och vårdcentraler, inte tillverkare av kanyler eller städföretag.

   Jonas

 3. ”Världens bästa välfärd utan privata vinster”

  jag tycker för min del,att det var rätt klargörande och inte lämnade allt för mkt utrymme till missförstånd.

  varför anser du att vissa saker inom vården ska kunna generera privata vinster men inte andra?

 4. ”Att vi är demokratiska socialister och att vi menar allvar med vår socialism.”

  Vänsterpartiet tog bort ordet kommunisterna ur partinamnet eftersom kommunism allmänhet stod för diktatur, istället så kallar man sig socialister vilket är ungefär samma sak. Man associerar nämligen väldigt lätt ”demokratisk socialism” men Erich Honecker och forna DDR, ett land som hade väldigt lite att göra med demokrati och jämlikhet, det var ju snarare en av dom värsta diktaturer som funnits.

 5. @Jonas arbetare

  Företagsamhet är något viktig, så också privata företag och entreprenörer – detta är vikigt i ett dynamiskt, öppet och fritt samhälle.

  Dock så finns det vissa delar som är tydligt samhälleligt ansvar såsom infrastruktur, hälsovård, energiförsörjning och skolväsende som inte oproblematiskt kan lämnas åt marknadskrafterna.

 6. ”Att våga tänka nytt och utvecklas är nödvändigt i ett samhälle som förändras. Alternativet är att bli ett politiskt museum”

  Det är väl det som ni vänstern håller på att bli Jonas, ett enda stort museum med gamla förlegade ideer.

  Klimatet verkar vara en av dina huvudpoänger. Varför släpper ni inte då tvärlåsningen och motståndet mot kärnkraft? Nya generationers reaktorer kommer att använda torium och där skall det satsas ordentligt. Analog process som gör att ingen reaktor kan skena, som att stänga av ljuset så blir det mörkt. Dessutom kan nuvarande kärnavfall återanvändas o få en halveringstid på ca 4-500 år.

  Varför är ni emot tekniken? Det är ju den som bringat oss allt vad vi har idag.

  Jag fattar inte bara hur du, eller de dina inom partiet tänker. Är det kanske så att möjligheten att ytterligare beskatta menigheten med klimatsvammel som till sist bygger den nya kommunistiska staten.

 7. Vill inte bli associerad med Bertils svada men tycker ändå det är ett stort problem att våran miljöpolitik och retoriken kring den, inte vilar på solida vetenskapliga fundament. Jag är 100% för en radikal miljöpolitik, men inte utifrån någon sorts estetisk ”gröna vågen”-värdering av miljöproblem och de olika lösningarna på dem, utan på en uppdaterad genomgång av de senaste forskningsresultaten.

  Jag är doktorand i medicinsk strålningsfysik och t.ex. när våra företrädare talar om uranbrytning eller utarmat uran i ammunition så är det sådana obscena överdrifter av vilka faror strålning utgör att jag bara vill gömma ansiktet i händerna och försvinna. Och det här är inte för att det är någon sorts vetenskaplig kontrovers kring de här frågorna, det är saker som är väldigt väl utforskade sedan många, många år.

  Självklart kan man inte bara genom att titta på naturvetenskaplig forskning bestämma sig för saker som om man ska bryta uran eller om vi ska bygga ut/modernisera kärnkraften utan där kommer saker som ekonomi och andra samhällsmål också in. Men det måste vara någon sorts baslinje att vi utgår från goda fakta när vi tar ställning.

  Jonas Wikström skrev om det här med att bli bättre på att utnyttja de olika kompetenser som finns runt om i rörelsen och bland sympatisörer och jag tror att just på miljöområdet är detta extra viktigt. Ska vi kunna slå miljöpartiet i miljöpolitik gäller det också att vi på något sätt skiljer oss från dem även där, och varför inte att vi istället för det lite allmänna flum som ibland kännetecknar den gröna rörelsen istället är de pålästa och rationella miljökämparna?

 8. @Bertil och Anders

  Problemen kring storskaliga lösningar såsom kärnkraft handlar inte enbart om risker med driften och avfallshanteringen utan kanske främst om just storskaligheten. Dvs, så mkt av vår energiförsörjning kommer från enstaka verk så att minsta driftproblem får direkta följder på pris, tillgänglighet och försörjning av för samhället vitala institutioner – detta är en sårbarhet som vi helst vill undvika. Inte minst är detta ett problem om man betänker terrorism eller annan sabotageliknande verksamhet. I Frankrike har man tex behövt placera luftvärnsinstallationer runt kärnkraftverk…och den typen av samhälle vill i vart fall inte jag att vi utvecklas till.

  Storskaliga lösningar på gemensamma problem hör förra seklet till – vår tid handlar mkt mer om decentralisering, lokal produktion, småskalighet och kooperativa lösningar där mindre samhällen sköter sin egen försörjning av både energi, mat och konsumtionsvaror.

  Detta främjar miljön men även arbetslinjen och tekniken för att göra bla småskalig energiproduktion effektivt, den finns idag och kommer att utvecklas än snabbare de närmaste decennierna! Det är väl främst detta vi skall använda tekniken till!

 9. Kul när kommentarerna leder till intressanta diskussioner istället för tramsiga angrepp – mer sånt!

  Två frågor till Jonas:

  Du skriver att Vänsterpartiet ”sanerade statens finanser” – har du tid och lust att utveckla det påståendet?

  Vilka är ”arbetarrörelsens klassiska värderingar”?

  Kämpa på!

  • Hej Joakim,
   När S-V-MP gjorde upp om budgeten 98-06 sjönk statsskulden från i runda tal 70% til 40%. Jag är kritisk till hur de bördorna fördelades, men det var bra att skulden minskade. Det ger oss en stor styrka idag i den ekonomiska krisen. Det och att vi röstade enj till euron är två vitkiga delar av vår goda makroekonomiska utveckling. Att vara beroende av reaktionära långivare ger inte mycket utrymme för vänsterpolitik.
   Arbetarrörelsens klassiska värderingar, dit räknar jag sådant som jämlikhet, tron på politiska reformer, internationell soldiaritet och förstås det socialitiska målet.

   Jonas

 10. Pingback: Lissabonfördraget – Vi vill ha folkomröstning om fördragsändringarna! | Nemokrati

 11. Om Vp ska växa tror jag man måste ta reda på varför folk som ”borde kunna rösta på Vp” ändå inte gör det. Att ledande personer inom partiet (eller kändisar/God-morgon-världen-gäster) gör egna analyser duger inte till annat än som roliga debattunderlag.

  En del avgörande info från dessa människor kommer sannolikt inte att passa in på nuvarande partilinje och då inställer sig frågan om partiet väljer att något anpassa politiken på berörda områden. Gör man så så finns chansen att Vp på sikt blir större. Hur duglig en partiledare än är så räcker det inte om inte politiken på kritiska punkter stämmer överens med den egentliga målgruppens önskemål. Vi väljare följer inte allt på politikens område men vi snokar nog effektivt reda på de essentiella bitarna för var och en av oss och dessa avgör hur vi röstar. Paradoxalt nog tror jag fler höger- än vänsterväljare uppskattar Vp:s ståndpunkter/analyser men inte på de för dem essentiella områdena så därför röstar de på Alliansen.

  Å andra sidan är det inget tvång för något parti att ändra i sitt program för att tilltala fler väljare.

 12. @Nebbiolo

  Jo, de argumenten brukar vara huvudnumret numera men jag tycker inte riktigt de håller. Först tycker jag ”Storskaliga lösningar på gemensamma problem hör förra seklet till” är en märklig paroll som dessutom vad jag kan se inte grundas på någonting. Vi *behöver* storskaliga gemensamma lösningar på t.ex. klimatproblemen! Ja till lokal produktion där det de facto minskar koldioxid-utsläppen visst, men i de flesta fall är antagligen centraliserad/regionaliserad produktion i kombination med rationaliserade transporter via t.ex. utbyggd järnväg bättre i miljöhänseende. Just i sådana fall vill jag se mer hårda fakta och beräkningar än ideologiska uppfattningar om att ”lokalproducerat är bättre”.

  Det gäller såklart också energiproduktion, och mitt stalltips är väl att en relativt centraliserad produktion (vatten och kärnkraft) kombinerad med tillskott från (gärna massivt utbyggd!) vind och vågkraft är den lösning som ger mest energi för minst klimatpåverkan. Hur som helst så är min poäng att sådana ställningstaganden måste baseras på vetenskapliga resultat i mycket större utsträckning än de gör idag, då det snarast fungerar så att vi utgår från vad vi tycker och sen cherry pickar den forskning som eventuellt stöder tesen istället för att göra en bedömning av forskningsläget totalt.

 13. Jonas. I dina artiklar nämner du ofta euron och dess konsekvenser, det är bra. Det jag saknar i dina artklar är ett klart och tydligt resonemang kring EU-medlemskapet, Lissabonfördraget och grundlagsändringen. Folket den stora massan behöver all information de kan få i dessa så viktiga frågor.

 14. Hej Jonas,
  du rör till det i diskussionen om vinst.
  Vad är skillnaden mellan vinst och lön?
  Ingen.
  Den som startar och driver ett företag måste få lön för detta, och denna lön är det som kallas vinst. Det går inte att vara emot detta på några rimliga grunder. I landstingsdriven verksamhet finns också personer som styr och planerar verksamheten och får betalt för detta. Vinst och lön är med andra ord exakt samma sak.
  Dessutom är ju invändningen från ”jonas arbetare” helt riktig. Varför ska de som planerar och bedriver bra vård inte få möjlighet att leva på denna välgärning, precis som de som tillverkar sjukvårdsutrustning, bygger sjukhus eller jobbar inom sjukvården. Det hela kan inte tolkas som annat än billig populism sprungen ur en misstro, avundsjuka eller ett hat mot duktiga entrepenörer.

 15. ”Varför ska de som planerar och bedriver bra vård inte få möjlighet att leva på denna välgärning, precis som de som tillverkar sjukvårdsutrustning, bygger sjukhus eller jobbar inom sjukvården.”

  Detta är ett mycket märkligt resonemang, ett populistiskt sådant dessutom.
  Det finns inget som säger att de som jobbar inom offentligt driven sjukvård inte kan eller skulle kunna leva på det de gör. Skillnaden ligger förstås i att som ägare till privat vårdföretag kan man lyfta förmögenhet utan att lyfta ett finger bara genom sitt ägande. Den motsvarande ägarvinst som offentligt driven vård kan förmodas skapa går tillbaka in i det offentliga och kan återanvändas till det stora flertalets väl och ve, i motsats till det privata ägandet som som kommer det lilla fåtalet till gagn på bekostnad av det stora flertalet.

 16. Att äga företag är inte att ”inte lyfta ett finger”. De flesta små företag drivs av människor som satsar stor energi på sina företag. Och även som anonym aktieägare i ett större företag tar du dig tid att värdera företagens verksamhet, satsar pengar och tar en stor risk som du givetvis måste få betalt för. Att man inte svettas eller får oljefläckar på byxorna betyder inte att man inte jobbar. Finanssektorn är viktig, oavsett om vänstern fattat det eller ej; utan finansiering uppstår inga företag.

  Det är för övrigt absolut inget ”märkligt resonemang” att sjukhus måste kunna gå med vinst när precis alla förbrukningsvaror vid sjukhusen och all hårdvara köpts av privata företag som gör vinst. Dessutom har vi högt avlönade läkare vid våra sjukhus. De gör också en ”vinst”. Det är bara dumheter att prata om att skattepengar inte ska få gå till att göra vinster. Pinsamma försök att lura folk att vinst skulle vara något skadligt eller onaturligt när det är precis tvärt om. Vinst är belöningen till den som sköter en verksamhet på bästa och effektivaste sätt, och hög vinst är därför ett tecken på att man gjort en bra insats. Och höga vinster i privata alternativ till offentlig verksamhet är också ett tecken på att den offentliga verksamheten behöver förbättras.

  Förresten är det ytterligare ett generalfel att tro att privata vinster inte återinvesteras. Varför skulle dom inte göra det? De privata alternativen har väl allt i världen att vinna på att hålla sig en näslängd framför den offentliga vården!?! Och hur kunde privata investeringar ske från första början om inte privata investerare är beredda att investera. Det blir en sån enorm självemotsägelse att jag inte vet var jag ska börja kritisera synpunkten.

  • @ Strutsman. Självklart är det en helt avgörande skilland mellan lön och en vinst. Dessutom en vinst som inte återinvesteras i verksamheten utan delas ut till ett bolags ägare. Många av de allra största aktörerna på området är dessutom riskkapitalbolag vars hela idé enbart är maximal vinst. De flesta av dem har sitt säte i skatteparadis för att inte betala skatt i Sverige trots att verksamheten bedrivs här. Den som inte ser skillnaden på den sortens verksamhet och en där allt överskott återgår till vården har fått grus i ena ögat.

   Jonas

 17. Jonas:
  Riskkapitalbolag är bolag som äger och utvecklar nystartade företag för att förhoppningsvis kunna sälja dessa med vinst. Detta är omöjligt om man inte bedriver verksamheten på ett ansvarsfullt sätt. Vem vill köpa en urmjölkad ko? Myten om att riskkapital skulle ha intressa av att köra företag i botten är mycket märklig och mycket seglivad, för att vara en så uppenbart felaktig myt.

  Och nej, det är fortfarande ingen avgörande skillnad mellan lön och vinst. Det får du försöka förklara närmare. Jag förstår särskilt inte kopplingen till återinvesteringar. När återinvesterades en lön senast i ett företag? (OK, jag deltar t.ex. i personalköp i aktier den här månaden, så visst förekommer det… men du förstår säkert vad jag menar…) Nej, när jag satsar min tid och möda och får betalt i form av lön så är det i princip en mycket liten skillnad mot när jag gör vinster genom kloka investeringar. Som högutbildad handlar jobbande mycket om risktagande och värderingar, vilket delvis ligger närmare aktieägande än ”hederligt arbete”. Det är ett feltänk att skilja på lön och vinst; de två är samma sak.

  Även om du inte köper att vinst är lön måste du ju medge att ägare måste kunna få ränta på sina investeringar precis som vi alla kan få ränta på banken. Och att eftersom aktier riskerar att tappa i värde måste räntan vara högre än bankränta när det faktiskt går uppåt.

  Och om man inte inser att den offentliga vården är dåligt skött när det är möjligt att som privat alternativ samtidigt både erbjuda bättre service och gå med vinst, då har man nog grus i båda ögonen, och sökt vård hos den offentliga ögonläkaren. (den här strutsen har cyklop, sörru!) 🙂

 18. @Anders Örbom

  Jag tror att du missuppfattar vad jag menar med storskaliga lösningar – givetvis tror jag på att regelverk och andra överenskommelser i klimatfrågan i så stor grad som möjligt skall vara ”storskaliga”, helst internaionella med utrymme för att vissa skall kunna springa före. Dock så handlade förra seklet mkt om storskaliga tekniker som många visat sina brister, kärnkraft är en, vattenkraft en annan och båda har visat på stor negativ miljöpåverkan i framförallt närområdet. Även IT-lösningar hade tidigt tankar på att några få mainframedatorer skulle räcka för att täcka världens behov av datorkraft. Med facit i hand vet vi att decentraliseringen vann med datorkraft i allt från iphone, laptop till arbetsstationer och distribuerade serverparker. Det som dock måste vara ”storskaligt” är protokoll (regler och standarder) och infrastruktur (kraftledningar, vägar och fiberkablar).

 19. Är det symptomatiskt att inget svar ges på frågan om Lissabonfördraget. EU:s högerregeringar sitter just nu i slutna rum och formar beslut om harmoniserad beskattning, dvs Europas Förenta Stater bakom ryggen på både väljarna och de nationella parlamenten. När beskattningen väl harmoniserats med några penndrag om ändringar i fördraget, utan diskussion och debatt, än mindre någon folkomröstning, så är den parlamentariska demokratin och nationell suveränitet för medlemsstaterna slutligen avskaffad. Varför är det ingen som protesterar. Vi måste kräva folkomröstning om de fördragsändringarna, och krav på två likalydande beslut med val emellan i riksdagen. Annars är demokratin avskaffad, och makten permanent överlämnad till Europas högerregeringar med starka inslag av högerpopulism eller till och med högerextremism.

  • @ Nemokrati. Lissabonfördraget är dåligt. Vi röstade emot det och krävde folkomröstning. Nu gäller fördraget, det kommer inte upp till beslut igen. Det är med andra ord för sent att säga nej till den förändringen. Jag vet inte vilka direktivförslag du syftar på om harmoniserad beskattning. Däremot är ju sex olika förslag om bland annat finanspolitik på väg genom rådet. De innebär inte i sig att skatter harmoniseras.

   Jonas

 20. @Strutsman

  ”Och höga vinster i privata alternativ till offentlig verksamhet är också ett tecken på att den offentliga verksamheten behöver förbättras.”

  …eller att det privata alternativet valt de enklaste och mest ekonomiskt attraktiva patienterna och lämnat de svårare och mindre attraktiva till det allmänna.

  Att företag skall generera vinst till sina ägare är inget osunt i sig, problemet blir dock stort när detta också är enda målet (som det är för vissa typer av ägare) och om detta står i kontrast mot att förbättra folkhälsan och minska de totala kostnaderna för vården alternativt öka ”vårdeffektiviteten”…i detta fall.

  Sunda privata företag gör dock detta bra, dvs de vars mål är något som vi alla skriver under på (tex ”vårt företag skall inte bara ha nöjda patienter, vi skall även bistå samhället, i vilket vi verkar, med målet om en ökad hälsa till lägre kostnad, dvs ökad vårdeffektivitet”) och där vinsten inte är ett självändamål utan snarare ett medel att nå de verkliga målen och där vinsten är ett resultat av att målen nås. Tyvärr ser inte alla företag ut så här och det finns inget som ”tvingar”…då blir det ett problem.

  Det räcker att titta på hur kostnader för vård skenar i USA utan ökad folkhälsa. Jag kan ta ett (av många exempel) på varför det blir så: En ortoped på en privat klinik i USA rekommenderar ett ingrepp (typiskt en artroskopi) för att generera mer intäkter där en svensk kollega på ett svenskt sjukhus avstår samma rekommendation pga att ingreppet inte är prioriterat och har kända risker (och tillhörande kostnader som andra sedan får hantera), dvs ibland är det ekonomiskt och hälsomässigt fördelaktigt att avstå. I denna situation har den privata kliniken ett incitament som är diametralt skilt från det den allmänna sjukvård som ser till de totala gemensamma kostnaderna har.

  Detta faktum och många därtill kan man inte trolla bort med retorik – facit har vi även i form av tillgänglig statistik hos Sveriges Kommuner och Landsting:

  http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc39255_1.pdf

 21. ”Det är för övrigt absolut inget ”märkligt resonemang” att sjukhus måste kunna gå med vinst när precis alla förbrukningsvaror vid sjukhusen och all hårdvara köpts av privata företag som gör vinst.”

  Jag citerade vad som var det mycket märkliga i ditt resonemang. ”Varför ska de som planerar och bedriver bra vård inte få möjlighet att leva på denna välgärning”. Det du skriver implicerar att de som bedriver bra offentlig vård inte kan eller skulle kunna leva på sin välgärning. Så är det förstås inte.

  ”Det är bara dumheter att prata om att skattepengar inte ska få gå till att göra vinster. Pinsamma försök att lura folk att vinst skulle vara något skadligt eller onaturligt när det är precis tvärt om.”

  Givetvis kan vinstuttag vara skadliga om de inte återinvesteras i tillräcklig grad i verksamheten.

  ”Och höga vinster i privata alternativ till offentlig verksamhet är också ett tecken på att den offentliga verksamheten behöver förbättras.”

  Behöver det givetvis inte alls vara ett tecken på. Det kan istället vara tecknet på att den tidigare offentliga men nu privatiserade verksamheten dräneras på kunskap och människors hälsa genom besparingar till förmån för vinstutdelning. Inom vården kan dränering ske genom att besparingar/nedskärning på fortbildning, färre anställda som utför det flera tidigare utförde, sämre löneutveckling för det stora flertalet osv. Sådan dränering syns först efter flera år, men den ekonomiska vinsten syns direkt och hamnar hos ägarna och det hela kallas då ”effektivisering”.

  ”Förresten är det ytterligare ett generalfel att tro att privata vinster inte återinvesteras. Varför skulle dom inte göra det? De privata alternativen har väl allt i världen att vinna på att hålla sig en näslängd framför den offentliga vården!?!”

  Vinst investeras där den ger bäst avkastning. Det behöver inte alls betyda att den återinvesteras i verksamheten, inte ens troligt att den gör det om vinsten kan generera högre avkastning genom att investeras någon annanstans, och det kan innebära var som helst i världen. Det är alltså inte ens säkert att vinsten återinvesteras inom Sverige om det så skulle vara i en helt annan verksamhet. Skattepengar i form av vinst skulle t.ex. kunna återinvesteras i utländsk krigsindustri om ägaren finner att avkastningen är högre där.

  ”Och hur kunde privata investeringar ske från första början om inte privata investerare är beredda att investera.”

  Privata investeringar kunde ske och sker genom att offentlig verksamhet sälj ut till mycket förmånliga underpriser, en verksamhet som har en aldrig sinande kundstock och med garanti från stat/kommun att om verksamheten skulle gå dåligt landar ansvaret att städa upp och återupprätta verksamheten hos stat och kommun. Det är en i det närmsta riskfri högavkastande investering och ett företagande som sker på en skyddad låtsasmarknad. Vinnarna är ägarna från början till slut, skattebetalarna är förlorarna.
  Detta mönster går igen i princip all offentlig utförsäljning, och effekterna är detsamma i de länder där utförsäljning av det offentliga har skett.

 22. Jonas, inrättandet av ESM kräver fördragsändringar. Vi kan trycka på och kräva folkomröstning om hela fördraget, med hänvisning till att beslutsprocessen varit illegitim och med hänvisning till hur det helt enkelt ser ut. EU fungerar inte, vare sig ekonomiskt, demokratiskt eller politiskt, länder ligger i ekonomiska ruiner pga euron, och ratificeringen av Lissabonfördraget var inte legitim då rättighetskatalogerna inte överensstämmer överens på fyra punkter med vår grundlag och då får mer maktöverföring inte ske, också med hänvisning till behandlingen av det irländska folkomröstningsresultaten; hur kommer det sig att ett nej inte räknas ena året, medan ett ja räknas andra året, samt att besluten inte föregåtts av demokratisk debatt – det skulle vara helt rimligt att driva en sådan linje nu när fördraget ändå ska ändras. Dessutom, kan det ändras på ett sätt kan det ändras på ett annat, och vad vore lämpligare än på väljarnas och demokratins mandat. Säger sedan folket ja till Lissabonfördraget i en folkomröstning, ja då har det åtminstone en chans att bli legitimt. För det som skedde stred mot vår grundlag. Frågan är varför inte Vänstern gör det – är det för att Paul Krugman har skrivit en artikel där han förespråkar ökad harmonisering istället. Man undrar. Det har aldrig funnits en lämpligare tid att kräva en omprövning av Lissabonfördraget på demokratiska och ekonomiska grunder än nu. Europas Förenta Stater bildas och vi får inte vara med att rösta om ifall vi verkligen vill att beskattningen tas över av de verkställande organen i det odemokratiska EU. Borgs och Reinfeldts totala maktdominans över svensk politik är dessutom fullständigt orimlig.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4294688,

  http://www.upi.com/Top_News/World-News/2011/01/13/European-sovereignty-loss-fears-amusing/UPI-98371294955305/,

  http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/002-111424-010-01-03-901-20110110STO11398-2011-10-01-2011/default_sv.htm
  http://www.nber.org/~wbuiter/DoN.pdf

  Lissabonfördraget måste rivas upp. Så även de anti-demokratiska lagarna som kränker våra grundlagsstadgade rättigheter; rätten till skydd mot åsiktsregistrering, rätten till skydd mot hemlig avlyssning och rätten till skydd mot godtyckligt frihetsberövande.

  • Jag håller med om att Lissabonfördraget borde omprövas – det borde aldrig ha genomförts. I EU-nämnden villkorade vi varje ny förändring av fördraget med skydd av de svenska kollektivavtalen, varken S eller MP gav stöd till det. Tyvärr är det där vi står.

   Jonas

 23. Kuno:
  Du gör ju nu själv precis den kopplingen jag försökte påvisa; att jämföra landstingspolitikernas löner med vinsterna för privata vårdbolag. Och ja, det är ju delvis exakt samma pengar som tidigare gick ner i fickorna på landstingsanställda som nu går ner i fickorna på de som driver privata sjukhus. Jag ser inget problem i detta.

  Dina vanföreställningar om vinst har jag svårt att bemöta eftersom vi inte talar samma språk. Vinst brukar man kalla det som blir över efter investeringar. Och det borde väl stå ganska klart även för dig att om man ”dränerar” ett sjukhus på resurser så sjunker värdet på detta sjukhus. Om dom ska kunna sälja vidare sjukhuset med vinst måste dom hålla standarden uppe. Och för att kunna locka kunder. Jag köper inte att anställda och kunder skulle behöva flera år för att märka att löner inte stiger eller reparationer och nyköp av utrustning inte sker osv. Låter som rena mardrömmar utan någon förankring i varken verklighet eller logiska resonemang.

  Vad vi däremot är överens om är att det är en skandal att offentlig egendom säljs för billigt. Det gäller såväl hyresrätter som sjukhus, och är en stor skam. Det ligger dock inte alls automatiskt inbyggt i alla privatiseringar. Tvärt om. En riktig marknadsekonomisk liberal vill såklart att allt ska säljas till marknadspris om man nu inte vill behålla det i statlig regi. Auktioner vore mycket bättre än några bisarra bruksvärdesvärderingar. Men i ett samhälle där folk är vana vid reglerade hyror osv. så fattar kanske inte alla vad marknadspris betyder, och då ökar risken för att värdefull egendom skänks bort i rent oförstånd. Och när folk inte fattar detta tappar även protesterna mot denna typ av stöld av allmän egendom kraft. Detta är ett starkt argument för att öka ekonomiutbildningen i grundskolan; något som jag gissar vänstern är emot eftersom det normalt sett gör människor mer negativt inställda till socialism än de är utan ekonomikunskaper. Eller vill ni trots allt se mer ekonomiutbildning?

 24. ”Dina vanföreställningar om vinst har jag svårt att bemöta….”

  Det är snarare du som har vanföreställningar vad som är lön för uträttat arbete och vad som är därutöver, men än viktigare, vanföreställningar om att privata aktörer skulle göra vården mer effektiv.
  Genomgång av flera stora studier och utvärderingar av kostnadseffektiviteten i kommersiell och offentlig vård visar att icke-vinstdriven sjukvård är lika eller mer kostnadseffektiv än kommersiell drift (”Vård på lika villkor – drivkrafter och motkrafter ”Socialmedicinsk tidskrift, Vol 87, Nr1 2010).
  En sammanställande studie av resultaten från 317 vetenskapligt granskade artiklar visar på att inget av de kommersiellt drivna vårdalternativen var kostnadseffektivast.
  European Observatory on Health Systems rapport konstaterar att ”Ökad effektivitet genom privatisering har visat sig vara en ideologisk tro snarare än en verklighetsbaserad analys”.
  Samma sak gäller kommersiell drift av Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm, som inte inneburit en ökad kostnadseffektivitet. Priset per gjord insats är högst på S:t Görans sjukhus jämfört med alla andra akutsjukhus i Stockholm.
  Så är det.

 25. Nemokrati. Bra inlägg! Kring det du beskriver är det väldigt tyst, speciellt i den politiska debatten. Vilket innebär, att folket inte kan ta ställning, eftersom de inte får någon information från sina företrädare. Är där en hund begraven?

 26. Kuno:
  Jag har inte alls några vanföreställningar om att privat vård måste vara bättre. Tvärt om. Ser du inte vad jag skrivet? Jag tror att offentlig vård kan drivas precis lika effektivt och vill gärna se detta ske. Möjligheten att konkurrera gör att vi kan välja det vi upplever som bäst. Det är alltså precis lika mycket en möjlighet att byta från privat till offentlig som tvärt om, ingen enkelriktad gata mot helt privat verksamhet.

  Undersökningar om vilken vård som är bäst är fint och bra, men i slutändan är det brukarna, eller kunderna, som avgör genom sitt val. Vad du eller någon annan kommer fram till är det ”mest kostnadseffektiva” behöver ju inte alls vara det som får kunderna att välja det ena eller andra sjukhuset. Det kanske kan påverka kunderna i deras överlägganden, men att använda utredningar som stöd för att förbjuda fria val är inget annat än förmyndarfasoner.

  Jämför gärna detta med forna ötblockets produktion av vin. Säkerligen var tusentals personer inblandade och försökte med ”god vilja” styra produktionen mot något som kanske beskrevs som just ”mest kostnadseffektivt”. Ja, och så satte man upp några bisarra kriterier som ledde till att hundratals miljoner människor tvingades dricka dåliga men billiga viner under ca. 50 års tid. När fria människor väljer, så väljer man nämligen kanske ofta, men inte alltid det mest kostnadseffektiva. Det är därför planekonomi inte kan tillgodose människors behov och vi måste låta människor bestämma själva vad de tycker är bra eller dåligt. Det är mitt hjärta och min hjärna som bestämmer vad som är bra för mig. Inte dina organ.

 27. ”Jag har inte alls några vanföreställningar om att privat vård måste vara bättre. Tvärt om. Ser du inte vad jag skrivet?”

  Jag ser vad du skrivit. Du skrev bl.a. detta:

  ”Och om man inte inser att den offentliga vården är dåligt skött när det är möjligt att som privat alternativ samtidigt både erbjuda bättre service och gå med vinst, då har man nog grus i båda ögonen, och sökt vård hos den offentliga ögonläkaren.”

  ”Och höga vinster i privata alternativ till offentlig verksamhet är också ett tecken på att den offentliga verksamheten behöver förbättras.”

  Det visar sig alltså att det du ”inser” inte stämmer i verkligheten.
  De skattemedel som tas in skall användas på effektivast möjliga sätt, utan att det går ut över verksamheten. Det är människor i landet tämligen överens om.
  Forskning visar att den offentliga vården är både bättre och mer kostnadseffektiv. Att tillhandahålla ineffektivare privata alternativ bara för skapa chimären av ”fria val” för vårdtagaren innebär att skattmedel inte används på effektivaste sätt och att förfarandet just går ut över verksamheten.

  Alexanders länk till Lena Sommestads blogg, där Hannes och Bo Malmberg tar upp problematiken med kontrakt med utföraren styrker ytterligare hållningen varför offentligt driven vård och omsorg är att föredra.

  Om något är förmynderi är det att prångla på människor sämre och dyrare lösningar, betalda med gemensamma skattemedel, i synnerhet på så livsviktiga områden som vård och omsorg.

  Jämförelsen med forna östs vinproduktion är inget annat än löjeväckande. Den har ingen bäring alls gällande offentligt utförd vård kontra privat.

 28. Kuno:
  Att jag i många enstaka fall tycker att offentlig vård är dålig betyder inte att jag alltid tycker det, och definitivt inte att jag utgår från att så alltid är fallet.

  Däremot utgår jag alltid från att våra medborgare är förnuftiga människor som är kapabla att avgöra vilken verksamhet som är bäst för dom. Där har vi lite olika syn. Jag litar alltså mer på vanliga människor än på politiker eller av politiker tillsatta utredare.

  Och angående vinet. Det var ingen jämförelse. Det var ett sätt att förklara att vad du kallar ”kostnadesffektivast” inte alls behöver vara samma sak som vanliga människor kallar ”bäst”. Men om du inte vill ställa upp på att göra diskussionen lite mer färggrann så får du väl skylla dig själv. Man blir inte gladare än man gör sig. 😉

 29. ” många enstaka fall ” ”
  fungerar som en fin liten sammanfattning över det du säger, att det inte hänger ihop.

  Jag utgår också från att invånarna är förnuftiga människor, att de är kapabla att avgöra vilken styrning av verksamhet som är bäst för dem om de får riktigt underlag. Sådant underlag ger forskning. Invånarna är så förnuftiga att de tycker att skattemedel som tas in skall användas på effektivast möjliga sätt, utan att det går ut över verksamheten. Och det är visat att offentlig driven vård och omsorg klarar det invånarna tycker är viktigt bättre än privat.

  Viljan att pådyvla invånarna sämre och dyrare lösningar under chimären ”fritt val” talar inte för att man tror att invånarna är förnuftiga människor.

  Vidare behöver du förstås inte förklara för mig vad forskningen menar med ”kostnadseffektivast” med hjälp av vinproduktion i öst. Sådant blir bara fel och fördummar.

 30. Synd att feminismen inte får en pordentlig plats i din syn på Vänsterns väg. Ni ska ju vara de i riksdagen som är bra på feminsim, men jag saknar det väldigt ofta

Kommentera