Europeiskt järnvägsområde

Idag var jag på möte med trafikutskottet där jag är ersättare för Siv Holma. På dagordningen stod EUs nya paket med regler för järnvägen. Det är ett stort lagstiftningspaket som präglas av att EU vill tvinga fram mer avreglering och konkurrensutsättning. Det sker genom en otrolig detaljreglering där man slår fast regler om allt från kontraktsformer till hur banavgifter ska beräknas. Avreglering genom detaljreglering, det är EU i ett nötskal. Men förslaget är så otydligt att det ibland är svårt att förstå vad det skulle innebära. Möjliga effekter är bland annat att vi kan tvingas bolagisera Trafikverket.

Tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna lämnade Vänsterpartiet in en avvikande mening. Ingen borgerlig ledamot invände och SD satt tysta. De är uppenbarligen inte mer EU-kritiska än att de kan låta EU tvinga oss avreglera och detaljstyra våra järnvägar.

Det här är det avvikande mening som S-V-MP lade fram;

 

EU-kommissionens förslag till inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (2010/0253) är ett direktiv baserat på avreglering och konkurrensutsättning. Tyvärr saknas ett resenärsperspektiv och fokus ligger på att möjliggöra att fler operatörer kan verka inom järnvägssystemet.

Direktivet begränsar det egna landets möjlighet att organisera och driva järnvägstrafiken utifrån landets egna preferenser. Direktivet innehåller onödig detaljreglering som även gör överblickbarheten mycket svår. Direktivet undergräver tanken om att beslut fattas bäst nära de som brukar tjänsterna, dvs utifrån subsidarietsprincipen.

Det är omöjligt att överblicka konsekvenserna av direktivets många ändringsförslag. För att kunna ta politisk ansvar måste förståelsen för besluten vara klarlagt. Det kan handla om frågetecken som att Sverige kanske är tvungen att bolagisera hela eller delar Trafikverket eller att A-Train inte längre kan verka på Arlandabanan. Det krävs därför mer fullödiga konsekvensanalyser.

Sveriges utgångspunkter och principer i samband med behandlingen av direktiv för ett gemensamt europeiskt järnvägsområde bör vägledas av följande:

1. Varje medlemsstat beslutar själv om järnvägstrafiken i det egna landet och i vilken form den ska bedrivas, t ex genom myndigheter, bolag eller konkurrerande operatörer.

2. Varje medlemsstat fastställer själv hur järnvägstrafiken finansieras och hur avgifter utformas.

3. Varje medlemsstat ska säkerställa att järnvägsnätet är standardiserat och harmoniserat så att internationell järnvägstrafik kan färdas på medlemsstatens järnvägsnät.

4. Om en medlemsstat tillåter konkurrerande järnvägsföretag bör i så lång utsträckning som möjligt konkurrensneutrala villkor råda för samtliga järnvägsföretag.

 

En reaktion på “Europeiskt järnvägsområde

  1. De rödgröna gör en bra insats och har säkert stöd för sin linje hos en väldigt stor majoritet av svenskarna (om alla visste vad som avhandlades). Trots allt är detta ex på en fråga som inte ger betalt opinionsmässigt och det beror inte bara på att den inte tas upp i media. Det är en för trist fråga helt enkelt. De rödgröna får väl be Ranelid göra ett uttalande i ärendet.

Kommentera