Bara Vänsterpartiet krävde ett socialt protokoll i EU

Idag var det extra EU-nämnd inför Europeiska Rådet som börjar imorgon. Statsminister Reinfeldt var på plats för att få sitt mandat inför förhandlingarna. Som väntat kommer mötet främst att handla om eurokrisen och de fördragsändringar som krävs för att inrätta en ny stabilitetsmekansin för att försöka rädda euroländer i finansiell nöd. Som vänsterpartist krävde jag att man ska passa på och också införa ett socialt protokoll i fördraget som skyddar arbetsrätten nu när möjligheten till det plötsligt öppnas. Om ett sådant protokoll inte skrivs in i fördraget så blir det sannolikt utan reell verkan. Det är den enda metoden som verkligen kan stoppa den sociala dumping som EU nu tvingar fram genom en rad domar från unionens domstol. Men till min besvikelse var det bara vi i Vänsterpartiet som stod upp för arbetsrätten när det väl gällde.

Så här såg vårt förslag till direktiv för regeringen ut;

För att den inre marknaden ska kunna fungera på ett rimligt och balanserat sätt måste grundläggande fackliga rättigheter respekteras. Vi vill därför att Sverige inför Europeiska Rådets diskussion om fördragsförändringar kräver att det i det nya fördraget tydliggörs att fackliga rättigheter såsom förhandlings- och konflikträtt samt rätten att teckna kollektivavtal inte får inskränkas på grund av den inre marknaden och att värdlandets lagar och kollektivavtal ska respekteras vid arbete i andra EU-länder. Detta kan ske i form av ett juridiskt bindande socialt protokoll. Det sociala protokollet behövs för att åtgärda den obalans som uppstått mellan fri rörlighet och grundläggande rättigheter. I det sociala protokollet ska fastställas att grundläggande rättigheter har företräde framför ekonomiska intressen.

Om det inte är möjligt att uppnå ett socialt protokoll med denna innebörd för hela EU så ska Sverige kräva ett särskilt protokoll med denna innebörd för svensk arbetsmarknad. Det innebär att Sverige ska kräva juridiskt bindande garantier för den svenska kollektivavtalsmodellen. Sverige bör klargöra att en förändring på detta område utgör ett villkor för att andra justeringar i fördraget ska kunna godtas.

Trots att vi medvetet tagit flera av formuleringarna från dokument som Socialdemokraterna har ställt sig bakom tidigare så fegade partiet ur idag. Så trist. Vad hade de att förlora på att ta strid för svensk arbetsrätt?

läs KA och pressmeddelandet

3 reaktion på “Bara Vänsterpartiet krävde ett socialt protokoll i EU

 1. Jag såg lite på SVT ur det där mötet.
  Moderater utnyttjade talartiden till att kasta beundrande blickar och hyllningar till Reinfeldt och Moderaternas politik.

  Fp och C sjöng kanon med M.

  Sossar satt myste med ”i samförståndets och ansvarstagandets anda”, kanske med något mer allvarlig mungipa än Alliansens hyllningskör. Den gnutta kritik som lyftes var så inlindad att den nästan inte hördes eller syntes. Det som hördes, om man spetsade öronen, var att det är ett trubbigt verktyg att bara titta på skuldsättningen i det offentliga, vilket det givetvis är, men det kunde Reinfeldt pladdra bort med 10 ord, och så var det glömt och förlåtet.

  Mp visade att de totalsvängt, kastat och glömt sin tidigare EU-kritiska hållning. De är numera ett trött gammalt Centerparti i sin vilja att förändra.

  Sd sa ingenting.

  Allt som allt var det en sorglig tillställning.

 2. Pingback: Lördagsläsning v 50 « Jöran Fagerlund

Kommentera