Tre frågor till Carl Bildt

Idag har jag lämnat in följande interpellation i riksdagen till utrikesminister Carl Bildt. Det ska bli intressant att om någon vecka höra hans svar om det företag där han tidigare själv satt i styrelsen:

År 1997 bildade det svenska oljebolaget Lundin Oil AB ( Lundin ) ett konsortium tillsammans med tre andra oljebolag, Petronas Carigali Overseas Sdn Bhd från Malaysia, OMV Exploration GmbH från Österrike och Sudapet LTD som är ett statsägt sudanesiskt företag. Konsortiet skrev ett kontrakt med den sudanesiska regeringen om utvinning av olja i ett koncessionsområde kallat Block 5A, som vid den tidpunkten inte befann sig under full regeringskontroll. Påbörjandet av oljeutvinningen orsakade ett grymt krig i området. Sudans regering sände ut militär för att jaga bort och döda de människor som bodde i trakten där oljan skulle utvinnas. Det innebar bl.a. urskillningslösa attacker, att civila avsiktligt gjordes till måltavlor, nerbränning av hyddor, plundring, förstörande av föremål som var nödvändiga för befolkningens överlevnad, olagligt dödande av civila, våldtäkter på kvinnor, bortförande av barn, tortyr och folkfördrivning. Paraplyorganisationen European Coalition on Oil in Sudan (ECOS) gör följande uppskattning av den skada som kriget 1997-2003 orsakat:

* 12 000 personer har dödats eller avlidit av hunger, utmattning eller konfliktrelaterade sjukdomar.

* 160 000 personer har fördrivits med tvång, många flera gånger.

* 20 000 personer har fördrivits permanent, efter att ha förlorat sina hem och sin boskap har de flytt till större städer och aldrig lyckats återvända.

* 40 000 hyddor och djurstallar har förstörts.

* 500 000 nötkreatur har förlorats, merparten genom stöld.

* enorma inkomstförluster på grund av avbrutna jordbrukscykler och annan störning av det ekonomiska livet.

* icke mätbara psykiska skador och förlorade möjligheter, bl.a. vad avser arbete, utbildning och sociala förmåner.

Dessa fakta är hämtade ur rapporten ” The unpaid debt. The Legacy of Lundin, Petronas and OMW in Block 5A, Sudan 1997-2003.”

I mars 2001 lämnade Gerhart Baum, FN:s specielle rapportör för mänskliga rättigheter i Sudan, följande muntliga rapport till FN:s kommission för mänskliga rättigheter:

”Under mitt besök samlade jag in ytterligare bevis på att oljeutvinningen leder till förvärrande av konflikten med allvarliga följder för civilbefolkningen. Jag fick specifik information att regeringen tillgriper fördrivning av lokalbefolkningen och förstörande av byar för att avfolka områden och möjliggöra för oljeföretag att fortsätta sin verksamhet utan hinder. Jag informerades att alla byar runt Nhialdu, i Nimne, söder om Bentiu har bränts ner till grunden och skördarna förstörts. Likaså har alla byar längs vägen upp till Pultutni, i omgivningarna till oljefältet i Ryer utplånats.”

Fredsavtalet i Sudan ( Sudan’s Compehensive Peace Agreement, CPA ) som slöts 2005 tillförsäkrar offren för oljekontrakten en rätt till gottgörelse. Enligt de uppgifter ECOS har tillgång till har inget medlemsföretag i Lundinkonsortiet accepterat något ansvar för oljekriget eller dess konsekvenser för befolkningen eller uttryckt någon vilja att betala kompensation till offren.

Lundin Petroleum ( f.d. Lundin Oil ) har 2006 tecknat kontrakt med den etiopiska regeringen om rätt att utvinna olja och naturgas i Ogandenprovinsen. Där pågår inbördeskrig mellan regeringen och ONLF-gerillan. ONLF-gerillan har förklarat att man motsätter sig utvinning av mineraltillgångar till dess att en legitim självstyrande regering tillträtt i provinsen. Man har också förklarat att företagets säkerhet inte kan garanteras i den pågående militära konflikten. 

Seema Joshi, juridisk rådgivare för den Londonbaserade NGOn Global Witness säger att oljebolagen i regionen, genom att kräva tuffare säkerhetsårgärder, många gånger kan ha gjort sig medskyldiga till kränkningar av de mänskliga rättigheterna, vilka blivit en följd av deras krav.

I Kerstin Lundells bok ” Affärer i blod och olja Lundin Petroleum i Afrika ” finns vittnesmål om att soldater och milis har order att skjuta alla som kommer i närheten av Lundins fyra block i Ogaden, 2, 6, 7 och 8.

Lundin Petroleum har numera överlåtit sin verksamhet i Afrika till Africa Oil Corporation, ett företag som ingår i Lundingruppen och i väsentliga delar kontrolleras av familjen Lundin.

Mot denna bakgrund vill jag fråga utrikesminister Bildt:

 1. Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att få tillstånd en oberoende utredning om Lundin Oils/ Lundin Petroleums/ Lundinkonsortiets/ Africa Oil Corporations olje – och gasutvinning i Sudan, Etiopien och Puntland, dess koppling till krigen och de brott mot krigets lagar och mänskliga rättigheter som orsakats av oljeutvinningen och de med denna sammanlänkade krigen?
 2. Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att säkerställa att Lundin Oil / Lundin Petroleum uppfyller sina skyldigheter enligt fredsavtalet ( CPA ) och betalar en skälig gottgörelse till offren och efterlevande till offren för kriget i området för Block 5a i Sudan?
 3. Vilka åtgärder tänker ministern att vidta för att förebygga att svenska företag i framtiden medverkar till att förvärra militära konflikter och/eller medverkar till kränkningar av krigets lagar och grundläggande mänskliga rättigheter.

11 reaktion på “Tre frågor till Carl Bildt

 1. Vad gör man när man sitter i en bolagsstyrelse? Det undrar jag…Förs det protokoll, är de publika? Är det bara ekonomi, vinstmaximering som diskuteras på mötena?

 2. Bra frågor, personligen så tycker jag det är märkligt att vi kan ha en utrikesminister som varit ansvarig i ett bolag som har utnyttjat situationen i Sudan för sin egen vinning så det är bra att du lyfter frågorna.
  Vad jag har förstått så har även barnsoldater använts i detta kriget och Lundin Oil lär ha varit medvetna om detta.
  Sitter man i en styrelse så kan man inte säga att jag visste inget, situationen var så pass allvarlig att någon form av konsekvensanalys måste ha gjorts.
  Dina frågor är mycket angelägna och jag vet att många är minst sagt undrande över att media inte låtit drevet gå i dessa frågor om Lundin Oil.

 3. Dessa frågor gillar jag, men knappast Carl Bildt. Han kommer nog att fundera ett par veckor på hur han skall undgå att besvara frågorna med pladder av något slag.

 4. Bra Jonas,
  Ska bli intressant att se hur länge den flygande utrikesministern försöker att förhala denna interpellaltion.

 5. Den teflonkostymsbeklädde Carl Bildt kommer nog klara sig undan även denna gång, även om blåslampan får temperaturen att öka något.

  Viktigast är dock att klä av alliansen (mellan roffarkapitalet och högern?) på deras egentliga värderingar och människosyn och tydliggöra dessa för väljarna. Jag tror inte en folkmajoritet står för den människosyn och avsaknad av respekt för mänskliga rättigheter som alliansen gång på gång påvisar i praktisk handling!

  Bra Jonas, kör på hårt!

 6. Eftersom du sitter i riksdagen gör du rätt i att använda det parlamentariska systemet för att ställa regeringen tills svars. Tyvärr tror jag att Carl Bildt, och högern i allmänhet, känner en sådan självsäkerhet att de är ganska orubbliga. Titta in på “alla dessa dagar” där självgodheten nästan är komisk emellanåt. Bildts inblandning med Lundin koncernen borde vara en skandal, men folk i allmänhet bryr sig tyvärr inte om sådant. Lundin kopplingen var känd långt innan valet, men diskuterades nästan inte alls i valrörelsen. Jag tror Hans Linde försökte upplysa Sverige om olämpligheten i att ha en utrikesmister som misstänks för inblandning i brott mot Genèvekonventionen, men Sverige brydde sig inte, och därför kan Bildt känna sig rätt lugn. Men bra att du försöker.

 7. Pingback: Lördagsläsning v 47 « Jöran Fagerlund

 8. Hej Jonas!

  Javisst, beskrivningen är OK enligt de rapportörer som besökt området. Att Lundin Oil har bidragit till krigsförbrytelser och brott mot basala mänskliga rättigheter i utvinningsområdet talar sannolika skäl för.
  Nu är det såhär att vi behöver inte fundera över brott eller inte Sverige har full auktoritet att utreda vad som hänt och inleda en förundersökning om förbrytelser, Sverige har full auktoritet att på grundval av undersökningen inleda ett rättsligt förfarande mot lundin oil eg företagets styrelse. Det är ju til syvende og sist styrelsen som står ansvarig för bolaget.
  Om nu iinte Sverige kan eller orkar driva rättsprocessen kan Sveriige som fullvärdig medlem av ICC anmäla Lundin Oils styrelse till ICC så får Brottmålsdomstolen göra utredningen.
  Sveriges Regering eg. Alliansen har ju själva i skrift betonaqt kampen mot åtaalsfrihet för brott mot krigets lagar och MR.
  Dags aatt leva upp till sina egna självpåtagna förpliktelser.
  Eller hur?
  Med Kamratlig hälsning
  Gunnar Johansson

Kommentera