SD silar mygg och sväljer kameler

I ett inlägg genomsyrat av grumlig nationalism i Svenska Dagbladet kritiserar Sverigedemokraterna den kommande ändringen av våra grundlagar. En av de punkterna som SD angriper är att det nu ska konstateras i grundlagen att Sverige är en del av EU. Det är en förändring som i sig inte överför någon makt till EU och inte heller påverkar frågan om vi ska vara medlemmar i framtiden eller ej. Medlemskapet är ett politiskt val medan grundlagsändringar är en följd av det politiska valet. Det är inte heller så att EU har haft mindre makt över oss för att medlemskapet hittills inte har varit inskrivet i grundlagen. Ändringen innebär bara att grundlagen beskriver en verklighet som faktiskt råder – vad vi än tycker om det.

SD försöker framställa sig som ett EU-kritiskt parti. Men partiet saknar trovärdighet i frågan. I riksdagens EU-nämnd sitter partiet för det mesta tyst utan att kritisera regeringen när de vill ge EU mer makt på olika områden. Att sitta tyst är i EU-nämnden detsamma som att ge regeringen sitt stöd. Regeringen bygger idag sin politik där EU ges mer makt över oss på SDs passiva stöd. Det gäller även nu när regeringen föreslår att EUs fördrag ska ändras så att unionen ska ges mer makt över vår finanspolitik inklusive möjligheten att bestraffa oss ekonomiskt om vi inte skär ner som EU kräver. Det är till skillnad från grundlagsändringen en verklig maktöverföring till EU. Men när statsministern rapporterade från Europeiska rådet om denna nya föreslagna fördragsändring som han stöder orkade inte ens SD närvara på mötet. SD har också aktivt gett sitt stöd till att ge EUs gränsbevakningsstyrkor, Frontex, ges mer makt och resurser. Det är ett förslag som ger EU mer av en stats befogenheter. SD är inte EU-kritiker – de är rasister och opportunister.

Dessvärre verkar Folkrörelsen Nej till EU också fokusera sig på denna grundlagsändring som i praktiken saknar betydelse. Det samtidigt som EUs makt ska öka med en ny födragsändring och euron skakar i sina grundvalar. Att angripa andra EU-kritker i en fråga som inte spelar någon roll samtidigt som man inte bryr sig om de verkliga förändringar som sker framstår som en dålig prioritering. 

6 reaktion på “SD silar mygg och sväljer kameler

 1. Så ett eventuellt utträde ur unionen försvåras inte av att medlemskapet är inskrivet i grundlagen?
  Nog tycker jag att EU medlemskap inskrivet i grundlagen binder oss hårdare vid detta medlemskap.

  Vi kunde med en enkel majoritet i en folkomröstning ansöka om medlemskap i EU. För att bli medlemmar krävdes förstås att EU accepterade vår ansökan. Enligt en del jurister på ECB ska det vara möjligt att utesluta medlemmar som inte sköter sig. Alltså om vi är medlemmar vilar inte enbart i våra händer. Om svensken skulle vilja gå ur EU räcker det med den nya grundlagen inte med en enkel majoritet i en folkomröstning, dvs att politikerna ”lovat” att respektera en sådan. Förvisso har vi även möjlighet att ha beslutande folkomröstningar men så långt vill aldrig våra politiker släppa makten till folket. Nu måste det tas två riksdagsbeslut med val emellan.

 2. Pingback: Lördagsläsning v 46 « Jöran Fagerlund

 3. Visst är det något fel på folk från Blekinge? Ända sen jag gjorde en del av ”lumpen” i Karlskrona har jag haft mina dubier.Den fula ”oSvenska” dialekten går inte att göra något åt. Men varför såna falska påklistrade leenden? Om jag var rasbiolog skulle jag undersöka Blekingar särskilt noga. Särskilt släkten Åkesson. Jag skulle delegera och under tiden lyssna på och kolla in en damkör med Irakiska kvinnor. Det är något speciellt med dom. Inte nog med att dom är vackra, det lyser om dom också. Undrar om man inte ska föra sitt Uppländska blod vidare med en sån sötnos. Specialkrav hon måste lära sig att älska Bandy.

 4. Att Folkrörelsen Nej till EU ”inte bryr sig om de verkliga förändringar som sker” håller inte jag med om. Vi har hela tiden protesterat mot både de formala och verkliga förändringar som sker – inom arbetsrätten, med Lissabonfördraget, inom valutasamarbetet, fackligt, finansvärlden osv. Jag förstår inte hur du kan påstå att Folkrörelsen Nej till EU inte bryr sig om förändringarna. Det stämmer ju inte.
  Det finns ju också ett stort engagemang bland liberaler och i nätverk av bloggar (ej piratpartister) där vi engagerat oss aktivistiskt för mänskliga och demokratiska fri- och rättigheter och mot de repressiva lagar som EU inför på detta område.

 5. Pingback: Riksdagens EU-kritiska partier « debattrinken

Kommentera