SD gav stöd till regeringen om flyktingpolitiken i EU

Så var dagens möte i riksdagens EU-nämnd avklarat. Två frågor var lite mer intressanta än andra:

EU vill ge mer resurser och större makt till den gemensamma gränsbevakningen i Frontex. Frontex är en del av ”fästning Europa” som ska göra det svårare för flyktingar att ta sig hit. EU vill också se över möjligheten att låta Frontex göra egna gränskontroller med egna kontrollanter som är oberoende av medlemsländerna. Detta motsätter sig Sveriges regering medan de stöder andra förslag om att stärka Frontex. Vi i V, och MP, var kritiska. Däremot uttalade SD sitt stöd för regeringens politik om att ge mer makt till Frontex. ”EU-kritiska” SD stöder alltså att ge EU mer makt – bara det handlar om att samtidigt kunna få färre flyktingar till EU.

Den andra intressanta frågan handlade om utredningsorder och ömsesidigt erkännande i brottsutredningar inom EU. Här finns en risk att svensk polis kan tvingas utreda och samla in bevis på begäran av polis i annat EU land även om ”brottet” som ska utredas inte är ett brott i Sverige. Jag tog exemplet med abort i Polen som är olagligt där, men lagligt här. Jag tycker att regeringen saknar bra svar på frågorna om riskerna med ett sådant system.

Mötets mest märkliga argumentation kom annars från SDs ledamot som motsatte sig att visumtvånget för bosnier och albaner som reser in i EU ska tas bort. Argumentet för fortsatt visumtvång var att man skulle gynna männsikosmugglare om man får resa fritt till EU. Och logiken är? ja finner någon som läser detta någon logik i resonemanget så meddela bloggen.

4 reaktion på “SD gav stöd till regeringen om flyktingpolitiken i EU

  1. Jag tycker det går helt i linje med deras övriga politik. Det är knappast ett logiskt parti och deras väljare vore egentligen de som skulle ställas frågan om logiken i deras resonemang.

    Bra rapportering Jonas! Hälsningar från ett regningt och höstligt Brooklyn och ett alltmer konservativt USA, New York som vanligt undantaget.

  2. Pingback: Lördagsläsning v 44 « Jöran Fagerlund

  3. Men kanske inte så ologiskt ändå. Jag tänker mig att SD ser på mänskligheten i form av en hierarki. Högst upp har de naturligtvis svenskarna, och andra nordbor i tät följd. Sedan andra “vita” folk från väst; tyskar, holländare – men helst protestanter. Jag misstänker att vita katoliker ligger ett par pinnhål längre ner på skalan. Ännu en liten bit ner följer östeuropéer. Och sedan har vi ett mycket stort gap till de s.k. utomeuropeiska folken – och det är i dessa man ser det riktigt alvariga hotet. Tyvärr upplever exempelvis Sarkozy samma hot. EU kan hjälpa SD att se till att färre icke EU medborgare kommer till EU och därmed till Sverige. För SD är Frontex därför ett ypperligt verktyg i genomförandet dess fascistiska ideologi.

  4. Jag tycker varje land ska kunna ta kontroll över, och bestämma över, invandringen, helst lika effektivt som USA gjorde på Karl-Oskars och Kristinas tid. Idag verkar man kunna åka över bron hur som helst i regi av rövare och det gillar varken infödda svenskar eller invandrare.

    Marcus: Så har svenskar, SD eller andra, gjort i alla tider. De makalöst krigsseffektiva goterna var västgötar eller kanske gotlänningar menar vissa, tyskar sa Hitler. Rudbeck eller vem det nu var menade att svenskar var antikens kulturbärare. Guillou går som alltid mot strömmen och menar att Svearikets vagga stod i Västergötland istället för i Uppland. Men jag är bergis på att detta att förhäva vissa folkgrupper inte alls är typiskt SD eller svenskt utan typiskt mänskligt. Samma attityder finns i Afrika och Asien t ex men det ligger för långt bort för oss för att uppfattas ungefär som att solen är mindre svår att begripa än mer avlägsna stjärnor.

Kommentera