Regeringen missköter järnvägen

VKs debattsida skriver länets borgerliga ledamöter och pläderar för bygget av Norrbotniabanan. Samtidigt har de ett litet bekymmer, deras egen regering har inga planer på att starta bygget och har inte satt av en krona till projektet. Därför väljer de borgerliga ledamöterna att argumentera mot oss i oppositionen som hade satt av tio miljarder till bygget av banans första etapp. Det blir ganska skruvat.

Att bygga järnvägar måste vara statens huvudansvar. Det är helt orimligt att tro och begära att en investering på 23 miljarder kronor ska ske med privata medel. Det är också orimligt att just Norrbotniabanan skulle bli privat finansierad samtidigt som vår borgerliga regering satsar för fullt på infrastruktur i våra storstäder söderut. Visst kan en privat medfinansiering ske, men staten bör rimligen ta huvudansvaret.

Norrbotniabanan är en lönsam investering. Därför är det rimligt att bygget sätts igång finansierat med lån i riksgälden. Så skedde när Botniabanan byggdes, tycker de borgerliga verkligen att det var fel? Lånen kommer sedan att betalas under den tid den nya banan drar in intäkter. Det är en ansvarsfull politik för arbete och ökad konkurrenskraft i norr. Man kan jämföra det med att regeringen har lånat för att sänka skatten för dem med högst inkomster. Det, om något, är en oansvarig politik.

Regeringen bedriver en usel järnvägspolitik. Investeringarna i nya spår är får små och hamnar nästan bara i södra Sverige. Anslagen till underhåll skärs ner samtidigt som banavgifter och andra avgifter höjs för att köra tågtrafik höjs kraftigt. Driften privatiseras samtidigt som spårkapacitet och underhåll saknas. Det är ett recept för kaos och dålig service till järnvägens kunder. Det, inte Norrbotniabanan, är det enda vi får med borgerlig politik på området.

4 reaktion på “Regeringen missköter järnvägen

  1. EU plans on the wrong track
    The European Commission has launched plans to establish ”a single European railway area.” This will enforce the EU’s very own rail liberalisation model on similar lines to the privatisation disaster in Britain.

    This ”recast” is a commission-led project to dismantle public-sector railways and replace them with corporate, transnational monopolies using EU competition rules. …

  2. Är det inte så, generellt, att kapitalet föredrar väg framför järnväg? Det är nog så att storföretag i längden tjänar mer på vägar och privat bilism (vilket en väg möjliggör), än vad de gör på järnvägar? Så är det i varje fall här i USA – här har bilindustrin och oljejättarna sett till att kraftigt begränsa offentliga investeringar i järnvägar. Visst skulle dina järnvägar vara bra för så väl miljön som för de absolut flesta svenskar – men du glömmer en sak: Sveriges regering är inte intresserad av vad som är bra för vare sig miljön eller de flesta svenskar – de månar om dem som donerade mycket pengar till moderaterna (vi får inte veta vem, men vi kan nog gissa ganska bra), och det var nog inte dina grannar i Västerbotten.

  3. Tågen drivs med el som idag i huvudsak framställs med vatten- och kärnkraft, inte mycket kol som oxideras i de processerna. Så vill vi ha det.

    Å andra sidan är det för mig som privatperson dyrt att åka tåg, i alla fall med SJ (Tågkompaniet och Connex framstår idag som bra alternativ med raka och schysta pristablåer). När jag reser Umeå/Sthlm eller vice versa så väljer jag oftast flyget med Norwegian som tar 349:- för en timmes resa medan SJ tar minst tre gånger så mycket för en resa som tar 11 tim.

  4. Pingback: Lördagsläsning v 46 « Jöran Fagerlund

Kommentera