Läsvärt om Västsahara

I dagens SvD skriver en rad debattörer en läsvärd artikel om Västsahara. De skriver om Marockos övergrepp de senaste veckorna i det ockuperade landet och om att EUs handelsavtal med Marocko bör sägas upp. Jag håller med om vartenda ord.

I förra veckan tog jag upp Västsaharafrågan i både utrikesutskottet och EU-nämnden. I EU-nämnden  gick vi rödgröna fram gemensamt i en avvikande mening och krävde att Sverige ska lyfta frågan i EUs utrikesråd för att protestera mot Marockos våld och kräva att FN-personalen i Västsahara ska börja bevaka situationen för mänskliga rättigheter. Det märks dock tydligt att olika socialdemokrater har lite olika syn. Det är inte alla som vill ifrågasätta handelsavtalet eller är för att Västsahara ska erkännas som självständig nation. Men de borgerliga är betydligt värre. Bildt verkar inte vara intresserad av att göra något i frågan som han beskrev som en ”bilateral” konflikt. Det är den marockanska versionen av ockupationen, att det handlar om en konflikt med Algeriet. När vi hade uppe frågan i EU-nämnden valde samtliga borgerliga partier och SD att sluta upp bakom regeringens passiva hållning att inte lyfta frågan. I EU-nämnden klarar sig regeringen ofta med SDs stöd, det har börjat bli ett mönster.