Grundlagsdebatt i riksdagen

Idag var det debatt i riksdagen om förändringarna i grundlagen. Här är mitt inledningsanförande, nästan ordagrant:

De grundlagsändringar som vi nu behandlar innebär tämligen måttliga förändringar i vårt sätt att styra Sverige. Den mest betydande förändringen som sker är att statsministerns majoritet i riksdagen ska provas efter val. Det anser jag är en mycket rimlig förändring som kommer att ge större klarhet i situationer med minoritetsregering som den vi har nu. Varje ny regering måste söka ett tydligt mandat i riksdagen. Det blir en demokratisk förstärkning.

Den andra mer substantiella förändringen är att reglerna för personvalet förändras så att det krävs fem istället för åtta procent av väljarnas kryss för att bli personvald till riksdagen. Det är en förändring som vi i Vänsterpartiet är mer skeptiska till, men den utgör en rimlig kompromiss. Trots att inslaget av personval stärks så kommer det att få begränsad praktisk betydelse. Det beror främst på väljarnas ljumma intresse för att använda sin möjlighet till personval.

Även EU-frågorna har debatterats i samband med denna grundlagsändring. Detta grundar sig på att de nya skrivningar som konstaterar att Sverige är med i EU, Europarådet och FN. Av vissa, även i denna kammare, tolkas det som att EU ske ges mer makt över svensk politik eller att det skulle bli svårare att lämna EU den dag svenska folket önskar göra det. Hade det varit så hade jag röstat nej till denna ändring av grundlagen. Men påståendena saknar grund och i denna debatt har det heller inte framförts annat än svepande påståenden utan reell substans för att hävda att EU ges mer makt med denna grundlagsändring.

EU-rätten är överordnad nationell rätt. EU-rätten är även överordnad nationella grundlagar. Det har fastställts av EU-rätten sedan årtionden och bekräftas av Lissabonfördraget. För mig var det ett av flera argument att rösta nej till såväl medlemskapet i EU som att motsätta mig och kräva folkomröstning om Lissabonfördraget. Den makten till EU förlorades till EU i folkomröstningen 1994 och i de fördragsändringar som riksdagen har antagit efter det. Fördragsändringar som Vänsterpartiet vid varje tillfälle har motsatt sig. Inget av detta påverkas av denna grundlagsändring. Inte heller har EU haft mindre makt över oss för att medlemskapet inte har klargjorts i grundlagen. Den som påstår det vilseleder väljarna.

Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson tillhör dem som vilseleder väljarna i denna fråga. Allt för att försöka framställa sig själva som EU-kritiska försvarare av svensk självbestämmanderätt. Om en liten stund ska jag återkomma till varför Sverigedemokraterna saknar trovärdighet i denna sin självpåtagna EU-kritiska roll.

Talman. Först vill jag dock referera till hur Jimmie Åkesson har argumenterat i denna grundlagsfråga. I dagens Svenska Dagbladet skriver Åkesson att, jag citerar: Anmärkningsvärd är också inställningen att låta grundlagsändringarna passera för att grundlagen beskriver en verklighet som faktiskt råder”. Ja, Jimmie Åkesson. Det du vänder dig emot är att grundlagen ska beskriva verkligheten. Det är för mig en märklig utgångspunkt. För vad är alternativet? grundlagar som inte beskriver verkligheten, som inte speglar hur lagar antas i Sverige och den rättsordning som faktiskt finns och gäller. Det vore nog oklokt att ha det som vägledande princip för våra grundlagar. Men att vilja ha en grundlag som speglar verkligheten innebär inte alltid att man är nöjd men den verkligheten – men det är något annat.

Under en stor del av 1900-talet stod det i vår grundlag att ”konungen äger att allena styra riket”. Trots att vi var en demokrati så hävdade grundlagen att kungligt envälde rådde. Jag vet inte hur Sverigedemokraterna ser på kungligt envälde, men jag tycker att det är bra att det är borta ur grundlagen. Grundlagarna bör skildra hur makten faktiskt fördelas och detta, enbart detta, handlar just denna grundlagsjustering om.

Gör denna grundlagsändring det då svårare att lämna EU? Nej, det gör det inte. Frågan om medlemskapet i EU är en politisk fråga som ska avgöras av väljarna i folkomröstning. Ändringen av grundlagen är en konsekvens av det politiska valet. Dessutom kan en folkomröstning om EU-medlemskapet, den dagen den kommer, ske på valdagen och behandla just frågan om ändring av grundlagen på området.

Så till Sverigedemokraternas bristande trovärdighet i denna fråga. I detta hus tas ofta beslut som, till skillnad från dagens beslut, verkligen ger EU mer makt över oss. Beslut som faktiskt urholkar svensk lag och grundlag. Nu diskuteras att ändra EU-fördraget, som är överordnat våra grundlagar, så att det ska ge EU mer makt över vår finanspolitik och därmed bryta mot folkets nej till EMU i folkomröstningen 2003. EU ska få mer makt över vår finanspolitik och möjlighet att straffa oss med böter om vi inte skär mer i välfärden som unionen kräver. Denna förändring handlar om verklig makt och om en politisk strid som står nu och här och påverkar vårt folkstyre. Men när den striden togs lämnade Sverigedemokraterna walk over. Ni kom inte ens på mötet på statsministern berättade om Sveriges ståndpunkter efter det Europeiska rådet. Det är inte mycket till EU-kritiker och försvarare av folkstyret.

Eller ta ett annat beslut som också verkligen berör frågan om EU ska utvecklas i riktning till en stat. Ska EU få en egen gränspolis? ska Frontex, EUs gränsbevakningsstyrkor få större befogenheter? Ja, det tyckte SD och stödde vår borgerliga regering i denna fråga i EU-nämnden. Tydligen är det viktigare att jaga flyktingar än att stoppa att EU får mer makt. Mer EU-kritiker än så är inte Sverigedemokraterna när det väl gäller.

En annan fråga som verkligen berör svensk lagstiftning och våra rättigheter som arbetstagare avgjordes i EU-nämnden den 20e oktober. Vi rödgröna krävde respekt för svensk arbetsrätt och svenska kollektivavtal, något som hotas av EU-rätten. SD valde att inte gå emot regeringen och med de rödgröna på denna punkt där de hade utslagsröst. Ni svek de svenska löntagarna och ni öppnar för att EU ska kunna köra över svensk arbetsrätt. Det innebär inte bara en öppen diskriminering av arbetstagare från andra EU-länder utan också att svenska löntagares rättigheter undergrävs på sikt. Det går tydligen bra att stå här och tala en om grundlagsändring som saknar påverkan på våra lagar, men när det väl gäller agerar SD som borgerliga EU-vänner.

I riksdagens EU-nämnd får regeringen sina mandat, även när det tas lagar som överordnas våra grundlagar. Där sitter Sverigedemokraterna nästan alltid tysta. Tystnad innebär i EU-nämnden att man stöder regeringen politik som vill ge unionen mer makt över oss. Den borgerliga regeringens EU-politik vilar på Sverigedemokraternas passiva stöd. SD låtsas vara EU-kritiker idag när det handlar om en symbolfråga. Men när det handlar om att ge EU verklig makt över våra lagar och grundlagar fungerar ni som den borgerliga regeringens EU-vänliga stödhjul. En sådan politik kan bara sammanfattas i ett ord: hyckleri.

läs mer i DN, SvD, Aftonbladet och GP

45 reaktion på “Grundlagsdebatt i riksdagen

 1. Sluta gnäll över SD. Det verkar fegt!
  Du klarade dig bra i debatten Jonas S.
  MEN SD har helt rätt angående att debatten uteblivit.
  Enligt grundlagen är svenska folket uppdragsgivarna inte främmande makt.

  Vänsterpartiet borde för att vara trovärdiga ha startat en debatt.
  Nu är det intresserade människor som kvart i tolv framtvingat en debatt. Det ser inte bra ut. Nu får SD pluspoäng. Varför har ni alla andra etablerade partier så svårt att ta debatten med dem?

  Det här har ni skött jättedåligt!

  mvh
  Lisbeth

 2. Pingback: Tweets that mention Grundlagsdebatt i riksdagen at Jonas Sjöstedt -- Topsy.com

 3. Att ha en gränsöverskridande polismyndighet är något som jag som EU-kritiker välkomnar. Den överstatlighet som EU innebär handlar om så mycket mer än en gränspolis.
  Dessutom är det konstigt att Vänsterpartiet å ena sidan är emot EU, å andra sidan röstar för en cementering i grundlagen som kräver två omröstningar med ett riksdagsval emellan, för att ändra tillbaka grundlagstexten.
  Varför inte likt SD kräva en ny folkomrösning om EU-medlemsskapet istället?

 4. Ja upplever att Vänsterpartiet sålt ut sig. Ni kunde väl röstat nej till grundlagsinställningen och markera mot regeringen. Att sossarna kör med pricipen ”50 spänn och arslet är ditt” är inget nytt men att ni gick med på det, suck.

 5. Jag som vänsterpartist blir vâldigt besviken när partiet stödjer grundlagsändringen.Jonas du säger att ändringen i grundlagen inte betyder specielt mycket när det gäller EU-s makt i Sverige. Dâ frâgar jag mig varför stâr vânsterpartiet bakom grundlagsändringen om den inte betyder nâgot.Om grundlagsändringen inte pâverkar EU-s makt I sverige tycker jag att vänsterpartiet rent principielt röstar i mot grundlagsändringen.För i vanligt folks ögon ser det ut som vänsterpartiet ändrat sin inställning till EU och deras makt.
  Jag blir besviken pâ vänsterpartiets ställnigstagande i denna frâga.Jag tror att det är fler än jag som blir besviken pâ detta.Jag skulle vilja ha en bra anledning till att ett EU-kritisk vänsterparti stâr bakom denna grundlagsändring

  • Hej Tor-Leif,
   Den nya grundlagen ger inte EU någon mer makt och gör det inte svårare att lämna EU. Inget i vår EU-kritiska hållning ändras av att verkligheten med EU-medlemskapet nämns i grundlagen. Den enda förändring som sker om överlåtelse av makt till EU är att det ställs större krav på närvaro i riksdagen när sådana beslut tas.
   Varför var det då rätt att ändra grundlagen?
   1) Förslaget innehöll flera delar som gör grundlagen bättre och mer modern
   2) Det är rimligt att grundlagen speglar den verklighet som faktiskt råder

   mvh

   Jonas

 6. Ja, så har Sverige fått en ny grundlag. Svergie är medlem i den europeiska unionen. Det visste vi?! och det behöver inte cementeras i vår grundlag, inte av ett EU kritiskt parti.

  Den uteblivna debatten förklaras med att alla partier utom SD var tämligen överens, så då behövdes ingen öppen debatt? EU är ett nyliberalt projekt. Besluten tas i Bryssel och inte av våra politiker. Inte konstigt att man är överens. Det behövs inga debatter. Hur förklarar man det för folket på ett bra sätt? Ska man säga vi är alla glada nyliberaler för att EU kräver det?

  Det är skrämmande att ingen debatt förts. Lika skrämmande är det att så få anmälde sig som intresserade till debatten igår den 24/11. Dessutom var fanns alla kända politikers ansikten? Så tomt och en så viktig fråga…?

  Ord som detta är en lycklig dag för Sverige fast det är tomt på läktarna förbryllar. En lycklig dag för Sverige hur överensstämmer det med att Svergies befolkning verkar sova och inte är medvetna över denna lycka?

  Idag är förvisso vissa politiker lyckliga över vad de åstadkommit? medan folket deras uppdragsgivare enligt grundlagen sussar vidare? Hur många vet idag att vi fått en ny grundlag? Men vi vet en sak vi lever i en ”demokrati…”?

  Är definitivt ingen anhängare av SD:s politik men tack för att ni kanske ”väckt” en och annan. Så Seppo Laine din kommentar stämmer inte med verkligheten! Jonas Sjöstedt var/är en utmärkt talare och politiker, men vissa saker kan man inte snacka bort!

  mvh
  Lisbeth

 7. Lisbeth får gärna visa vari den praktiska skillnaden står att finna vid en jämförelse mellan den tidigare grundlagen mot med den nya. För finns det ingen praktisk skillnad är det ju precis så som Jonas beskriver det.

 8. Om den nya grundlagen nu är så fantastisk som sjuklövern vill göra gällande, varför ingen debatt om denna förträfflighet? Folket är ju uppdragsgivarna enligt grundlagen. Då borde folket få se vilka bra förslag våra politiker kommer med? Eller är det dem som kommer med förslagen? Jonas säger ju själv att makten mer och mer flyttas till Bryssel. Eller är det fel? Det är alltså direktiv eller EU lagar vi har att rätta oss efter.

  Det är svårt att sätta sig in i den praktiska skillnaden. Utan öppna debatter blir det inte lättare. Finns det dessutom ingen sådan skillnad, så behöver inte ett EU kritiskt parti hålla med andra EU entusiaster, utan de borde istället göra precis tvärtom?

  Det man visar nu är att man är sju nyliberala partier därför att det krävs för medlemskapet. Man cementerar ytterligare medlemskapet. Så dumma är inte Svergies befolkning att de inte visste att vi är med i EU 🙂

  Det är fortfarande sant att detta har skett utan någon debatt. Många med mig tycker det rimmar dåligt med demokrati. Men EU är ju inte demokratiskt så konstigt är det inte. Detta tjafs under debatten om ett mer demokratiskt samhälle var rena galghumorn. Det var väldigt få politiker på plats i riksdagen. Det var dessutom väldigt få kända ansikten. Detta är en glädjedag trots att det är tomt på läktarna sa man. Ja folket (de flesta) visste ju inget. Undrar hur många som nu vet/uppfattat att vi har fått en ny grundlag och vilka förändringar det ger.

  Så heder åt Jonas S för att han ställde upp i debatten. Men vänsterpartiet har knytit ihop gylfen med slipsen och sålt sig det är min uppfattning.

  mvh
  Lisbeth

 9. Det är inte jag mot Jonas eller du mot mig. Det är inte ”Gott så”.

  Varför skulle inte Eva-Britt Svensson (V) EU parlamentariker ha rätt?
  Det skulle jag gärna vilja veta. I debatten i riksdagen så lät det som om SD och ”tokiga” anhängare till dem var det enda motståndet. Det stämmer inte med verkligheten och jag vill gärna leva i den.

  Min fråga är varför har Evas Britt Svensson fel?

 10. S, MP och V:s gemensamma arbetsgrupp för en rättvis och hållbar värld presenterade en överenskommelse om ”en rödgrön politik för bilaterala relationer med omvärlden.” I den sägs bland annat ”Eu är en central arena som ger möjlighet att tillsammans med andra finna gemensamma lösningar på gränsöverskridande problem. Vi rödgröna är fast beslutna om att Sverige ska vara en aktiv medlem i EU för att kritiskt granska, förändra och förbättra.”

  Att ledningen för (S) och (MP) anser detta är ingen överaskning men att Vänsterns företrädare i arbetsgruppen som utarbetat överenskommelsen delar denna uppfattning är mycket oroande. Bland annat därför att det i Vänsterpartiets partiprogram entydigt slås fast att ”Vänsterpartiet motsätter sig Sveriges medlemskap i EU. Skälen för vårt ställningstagande är fortfarande giltiga. Vi respekterar resultatet av folkomröstningen men har inte skäl att ändra vår principiella ståndpunkt” och att ”Vänstern arbetar för ett svenskt utträde ur EU.”

  Vidare konstateras det i psrtiprogrammet att ”Europeiska unionens överstatliga beslutsformer är motsatsen till internationell samverkan” och att ”det är en illusion att tro att EU i avgörande delar kan reformeras inifrån till dess den omvandlats till ett demokratiskt samarbete där kapitalets intressen pressas tillbaka.”

  Jämför denna analys med vad som fabuleras i den rödgröna överenskommelsen om att ”EU är en central arena som ger möjlighet att tillsammans med andra finna gemensamma lösningar på gränsöverskridande problem.”

  Detta ger ingen trovärdighet. Vänsterpartiet har sålt sin ”själ” till överstaten EU, Lissabonfördraget och nyliberalismen.

 11. ”Eu är en central arena som ger möjlighet att tillsammans med andra finna gemensamma lösningar på gränsöverskridande problem.”

  Ett konstaterande som stämmer, helt oavsett om man är för eller mot EU-projektet.
  ———–

  ”Vi rödgröna är fast beslutna om att Sverige ska vara en aktiv medlem i EU för att kritiskt granska, förändra och förbättra.”

  Det finns inget i detta citat som motsäger eller lakar ur Vänsterpartiets kritiska hållning till EU-projektet. Inte på något vis. Så länge man är medlem i EU gäller definitivt att ”kritiskt granska, förändra och förbättra” EU. För vad skulle man annars göra? Ingenting? Inte kritiskt granska, inte försöka förändra och förbättra?
  Att arbeta för ett svenskt utträde ur EU, hindrar inte att man kritiskt granskar, försöka förändra och förbättra EU så länge man är medlem.
  ———-

  ”Europeiska unionens överstatliga beslutsformer är motsatsen till internationell samverkan” och att ”det är en illusion att tro att EU i avgörande delar kan reformeras inifrån till dess den omvandlats till ett demokratiskt samarbete där kapitalets intressen pressas tillbaka.”

  Inte heller här innebär kritisk granskning, förändra och förbättra en motsägelse av ovan citat. Det är de verktyg man har till förfogande, och de skall givetvis användas, så länge man är med i EU.

  Att sitta med armarna i kors fungerar definitivt inte.
  Någon själ har Vänsterpartiet inte sålt.

 12. Jag är starkt röd/grön
  Och anser att en öppenhet ang grundlagen vore på sin plats!
  Just nu känns det som att det ska gömmas(även om det var uppe för några månader sedan?)Media pratar inte om det här har jag och flera upptäckt.Politikerna håller tyst!
  Den som skriker ut är sd,och pga utebliven debatt är jag rädd att de kommer att värva många väljare.
  Jag själv saknar öppenhet i frågan,måste man vara politiker för att bli insatt? Jag är nybörjare och förstår ingenting för jag är endast en av folket!

 13. Kuno. Det är obegripligt hur (V) kan ställa sig bakom en överenskommelse med (S) och (MP) som i EU-frågan går stick i stäv mot det så sent som 2008 av kongressen antagna partiprogrammet och den ”principiella ståndpunkt” som (V) intagit alltsedan inträdet i EU 1995.

  Det är en stor olycka för den demokratiska och progressiva frihetskampen mot EU när (V) följer (MP:s) dåliga exempel och offrar EU-motståndet för att få sitta med vid det dukade bordet.

 14. Inget utav de citat du hänvisar till visar att V skulle ha offrat sitt motstånd. Inte heller att det går stick i stäv med kongressbeslut från 2008 eller deras gamla principiella ståndpunkt.
  MP har sålt sig men inte V.

 15. ”EU är en central arena som ger möjlighet att tillsammans med andra finna gemensamma lösningar på gränsöverskridande problem”

  ”Ett konstaterande som stämmer helt oavsett om man är för eller emot EU-projektet” det anser Kuno. ???

  Hur kan man finna gemensamma lösningar när länders röststyrka ser så olika ut? Körs man inte över av länder som Tyskland och Frankrike? Svergies röststyrka har väl minskat ytterligare med Lissabonfördraget?. Svergies försök i abortfrågan misslyckades ju helt. Förslaget slaktades och blev det rakt motsatta.

  Vet någon hur röststyrkan ser ut i procent?

 16. Det har ingenting med vad jag anser. Formulering är sådan att det stämmer helt oavsett om man är för eller emot EU-projektet.

 17. Makten flyttas mer och mer till Bryssel. Makten flyttas alltså mer och mer ifrån våra politiker. Det måste vara logiskt?

  Med Svergies röststyrka som är som en piss i havet, så kan alltså inte våra politiker påverka mycket. De kan endast låtsas som att de kan det.

  EU är alltså ingen ”central arena som ger möjlighet att tillsammans med andra finna gemensamma lösningar på gränsöverskridande problem”.

  Säger man det är man för EU. Det är alltså obegripligt att (V) kan ställa sig bakom en sådan överenskommelse med (S) och (MP). Då har man offrat motståndet mot EU och sitter precis som Christer skriver ” med vid det dukade bordet”.

  Det bord som vi får mindre och mindre insyn i. Det visar den uteblivna debatten i grundlagsfrågan.

  kerstin lyrsten skriver att hon och flera andra upptäckt att media inte pratar öppet om grundlagsändringen och att politikerna håller tyst.

  Tack och lov för att fler upptäcker det!

 18. Pingback: Lördagsläsning v 47 « Jöran Fagerlund

 19. Kuno det är dags att ta av skygglapparna. Vänsterpartiet stödde grundlagsändringen och så som jag ser det handlar det om en eftergift för att få komma med i det rödgröna samarbetet inför höstens riksdagsval.

  Vänsterpartiets riksdagsledamöters agerande är märkligt eftersom de medverkar till att göra det svårare att förverkliga det egna partiprogrammet. Där slås det fast att (V) arbetar ”för ett svenskt utträde ur EU”. Att då grundlagsskydda det svenska nedlemskapet är mycket konstigt. Men det kan man ju släta över genom att göra en så kallad pudel. I dag kallas det demokrati.

  Vänsterpartiet håller på att marginalisera sig själv och att stödja EU:s nyliberala system och politik; Är som att försöka släcka en eld med bensin!

 20. Lisbeth frågar om någon vet hur röststyrkan ser ut i procent. Kuno är du med?

  När ministerrådet fattar beslut med kvalificerad majoritet finns det i dag 345 röster som är fördelade mellan länderna efter deras befolkningsstorlek. Tyskland har 29 röster, Malta 3 röster, Sverige har 10 röster o.s.v. Gräns för kvalificerad majoritet är 255 röster.

  Med Lissabonfördraget som trädde i kraft 1/12-2009 ändras reglerna så att för kvalificerad majoritet krävs 55% av medlemsländerna och 65% av befolkningen, så kallad dubbel majoritet. Denna förändring får dock vänta till att genomföras till 2014 efter polskt motstånd.

  Det nya systemet med dubbla majoriteter förstärker kraftigt de stora medlemsländernas makt genom att ländernas befolkningsstorlek blir avgörande. Tyskland som enligt Nicefördraget har 8,4% av rösterna i ministerrådet fördubblar sin styrka till 16,7% alltså en ökning med 98,9%. Sverige som enligt Nicefördraget har 2,9% av rösterna minskar sin röststyrka till 1,8% alltså en minskning med 37%. Tysklands röststyrka blir 9,17 gånger så stor som sveriges (att jämföra med 2,9 gånger enligt Nicefördraget.)

  Kuno. ”Eu är en central arena som ger möjlighet att tillsammans med andra finna gemensamma lösningar på gränsöverskridande problem”

  Kuno. V har knäppt ihop västen med gylfen och står nu bugande inför överstaten EU:s nyliberalism.

 21. Då kan väl Christer visa vari den praktiska skillnaden står att finna vid en jämförelse mellan den tidigare grundlagen mot med den nya. Att det står inskrivet i grundlagen att Sverige är med i EU hindrar inte Sverige från att gå ur EU. Det visar Jonas exempel ”Under en stor del av 1900-talet stod det i vår grundlag att ”konungen äger att allena styra riket”.

  ———

  ”EU är alltså ingen ”central arena som ger möjlighet att tillsammans med andra finna gemensamma lösningar på gränsöverskridande problem”.

  Säger man det är man för EU. ”

  Nonsens. Formuleringen är så vagt skriven att den inrymmer både EU-motståndarens hållning likväl EU-förespråkarens. Det är just därför man kunde acceptera den.

 22. Kuno På vilket sätt visar exemplet med ”konungen äger att allena styra riket” något? För eller emot kungahuset jämförelsen haltar. Vår konung är ganska harmlös i jämförelsen med maktens byråkrater i Bryssel. Om 80% redan styrs därifrån så säger sunda förnuftet att det blir svårt att ändra tillbaka något.

  Läs gärna ”Säg nej till grundlagsändringen” i SVD en av få artiklar.

  ”Med denna paragraf blir Svergies EU-medlemskap grundlagsskyddat. Konsekvensen blir att medlemsskapet i EU cementeras och att det blir svårare att lämna EU.”

  Sedan så förstår jag inte att man kan tycka att formuleringen är vagt skriven ”Eu är en central arena som ger möjlighet att tillsammans med andra finna gemensamma lösningar på gränsöverskridande problem”.

  Den är lika klar och tydlig som rent vatten. Smolk i ögat kan givetvis grumla. Men formuleringen är fortfarande lika klar.

  Tack Christer för ditt inlägg angående röststyrkan. Det var också klart som vatten.

 23. ”Kuno På vilket sätt visar exemplet med ”konungen äger att allena styra riket” något?

  Det illustrerar tydligt grundlagskrivningens betydelse. Ingen betydelse alls i kungafallet, liksom ingen som helst betydelse om vi väljer att gå ur EU, trots bibehållen nuvarande skrivning.

  ”Eu är en central arena”
  Inte mycket anledning att förneka det. Man kan förstås vilja att den skulle vara mer eller mindre central beroende på hållning, men det förändrar inte att man kan kalla dagens EU för en central arena. Formuleringen hindrar inte heller ett EU-kritiskt parti att fortsatt var EU-kritiskt, eller ett EU-positivt att fortsatt vara positiva.

  ”som ger möjlighet att tillsammans med andra”
  Det står ingenting om vilka andra man ämnar samarbeta med. Ingenting i formulering hindrar ett EU-kritiskt parti som V att välja att samarbeta med andra som ser samma eller liknande problem med EU som V. Formuleringen tillåter givetvis också de EU-positiva att samarbeta med de sina. Alltså en tillåtande och vag formulering.

  ”finna gemensamma lösningar på gränsöverskridande problem”
  Ingenting om vilka problem som åsyftas. Ett EU-kritiskt parti som V kan, precis som tidigare, arbeta mot t.ex. överstatlighet, som kan ses som ett gränsöverskridande problem, om man är EU-kritisk. Formuleringen tillåter förstås också att EU-positiva kan arbeta för sina frågor. Även här en tillåtande och vag formulering.

  Allt som allt vagt, vilket också är anledningen till att man accepterade den.

 24. Personligen så tycker jag som sagt inte att formuleringen är vag. Om den vore det, så ska man inte acceptera den just på grund av att den är vag? Hur gör man med kontrakt t.ex. läser man inte vaga formuleringar och granskar kritiskt? Inte bör man skriva på något som vid första anblicken verkar bra.

  Så man ska acceptera vaga formuleringar som kan tolkas lite si och så är det det du menar? Huvva det låter ruggigt! Då kan man ju bli lurad in i vad som helst. Mer än så kan vi väl kräva av våra folkvalda politiker? De som ska vara folkets företrädare enligt grundlagen.

  Det är kanske det (spekulation) (V) har blivit. De har vaggat in sig själva och andra i något?

  Eva Britt Svensson bland andra tycker annorlunda och hon är såvitt jag vet också vänsterpartist. EU parlamentariker är hon också.

  Kuno du kanske ska börja granska kritiskt? Det är dags att ta av skygglapparna?

 25. Kuno du skriver: ”Att det står inskrivet i grundlagen att Sverige är med i EU hindrar inte Sverige från att gå ur EU”.

  Konsekvensen av grundlagsändringen blir att ett utträde försvåras eftersom det i framtiden kräver en grundlagsändring. Varför göra en skrivning som försvårar utträde ur EU är en gåta. Skrivningen borde ha gjorts så att det blivit lättare att lämna EU.

 26. ”Konsekvensen av grundlagsändringen blir att ett utträde försvåras eftersom det i framtiden kräver en grundlagsändring.”

  Om det blir konsekvensen är just det som det tvistas om. Jag tror det inte.
  ———

  Man väljer givetvis vaga formuleringar när man vet att man tycker väldigt olika och ingen vill ge upp sin hållning. Inget konstigt alls. Det är heller inget bindande kontrakt utan en överenskommelse, förmodligen för att förekomma angrepp från Alliansen om att de rödgröna är splittrade. Tack vare att den är vag fungerar den som sådan.

 27. Kuno. 27/11-2010 skriver du: ”Christer visa vari den praktiska skillnaden står att finna vid en jämförelse mellan den tidigare grundlagen mot den nya.”

  Jag svarar: ”Konsekvensen av grundlagsändringen blir att ett utträde försvåras eftersom det i framtiden kräver en grundlagsändring.”

  DU svarar: ”Om det blir konsekvensen är just det som det tvistas om. Jag tror det inte.”

  Märkligt är att (V) i en så stor och viktig fråga som grundlagsändringen är, säger ja till ändringen fast man inte vet konsekvensen av beslutet. Alltså vad beslutet får för konsekvens för Sverige som land och för sveriges medborgare. Det är mycket oroande!

  Märkligt är det också att du, Kuno, försvarar beslutet om grundlagsändringen genom tro (som du själv skriver), utan att du förstår konsekvensen av beslutet.

  Skrivningen om ändring i grundlagen ska vara klar och tydlig och inte ”vaga formuleringar”. I en demokrati värd namnet måste man veta konsekvensen av ett beslut, innan man trycker på ja-knappen.

 28. Är denna formulering vag? Den står Folkrörelsen nej till EU för.

  ”Kontentan är att det svenska medlemskapet i EU har varit är och förblir oförenligt med den svenska grundlagen. Försvara demokratin. Svergie ut ur EU”

  Hur ska man tolka det ”vaga” svävande osäkra Vänsterpartiet?

  Enligt DN signerat Annika Ström-Melin ”EU Ohly fortsätter att ducka”

  ”..vänsterpartiet nästa år ska ompröva partipogrammets krav på svenskt utträde och upplösninng av EU. Det är dessutom oklart om det blir en omprövninng”

  ”Lars Ohly har sagt partiet accepterar resultatet av folkomröstningen 1994 och inte aktivt tänker driva utträdeskravet.”

  Det är en väldigt stor skillnad om man jämför med Folkrörelsen nej till EU:s krav ”Sverige ut ur EU”.

  Vi vet idag att (V) sa ja till ändringen och tryckte på Ja -knappen. De befäste (cementerade) alltså något som enligt Folkrörelsen nej till EU har varit är och FÖRBLIR oförenligt med den svenska grundlagen. Förblir det betyder att denna ändring cementerar något som är oförenligt med grundlagen. Vad innebär det i sin tur?

  Detta skedde utan debatt.

 29. ”Märkligt är att (V) i en så stor och viktig fråga som grundlagsändringen är, säger ja till ändringen fast man inte vet konsekvensen av beslutet”

  V tror sig veta. Jag tror mig veta. Du tror dig veta. Inte märkligare än så.

 30. Pingback: EU och vår grundlag « Seppo Laine (V)

 31. Jo det är märkligt att/OM (V) i en så stor och viktig fråga som grundlagsändringen är, säger ja till ändringen fast man inte vet konsekvensen av beslutet.

  Ligger det inte på oss som individer att kritiskt men sakligt granska?

  Alla har en tro om hur verkligheten är. Verkligheten är en och samma och inte åsikter om hur verkligheten är.

  Endast den som kan räkna ut hur det förhåller sig och efteråt får det bekräftat har verkligen förstått.

  Ingen är felfri men konsekvensanalyser inför viktiga beslut kan vi kräva av våra folkvalda politiker. Vi kan även kräva att de har förmågan att ångra och erkänna felaktiga beslut. Den som ångrar och erkänner ett felaktigt beslut vet lite mer idag än igår.

 32. Kuno det är enkelt. Förstår man inte konsekvensen av ett förslag, utan enbart tror, då trycker man inte på ja-knappen. ”Inte märkligare än så.”

 33. De anser sig förstå konsekvenserna och tro sig veta utgången. Det är max vad någon kan göra. Sia framtiden låter sig inte göras mer än så. Kungaexemplet stödjer det också. Ingenting av det ni hittills tagit upp visar på att motsatsen skulle gälla.

 34. Nej det är inte ”max vad någon kan göra”. Framtiden styrs av våra val och motiv. Vänsterpartiets val är att inte aktivt driva utträdeskravet. Motivet är ?

  De trycker istället på Ja- knappen och cementerar medlemskapet ytterligare. Ett medlemskap som har varit, är och FÖRBLIR oförenligt med den svenska grundlagen.

  Varför inte skrika ut det högt till det svenska folket istället? Kan det (spekulation) vara folks oförmåga att ta till sig fakta som bl.a. hindrar?

  Den uteblivna debatten tyder på att partierna inte vill öka människors medvetenhet och att vår ”demokrati” inte gör skäl för namnet utan är ett sken.

  Kungaexemplet säger inte mycket.

 35. Bra skrivet Lisbeth.

  Kuno, det är enkelt. Förstår man inte konsekvensen av ett förslag, utan enbart tror, då trycker man inte på ja-knappen. ”Inte märkligare än så.”

 36. ”Vänsterpartiets val är att inte aktivt driva utträdeskravet.”
  Stämmer inte. De driver utträdeskravet lika mycket nu som då.

  ”Nej det är inte ”max vad någon kan göra”.
  Jag syftade givetvis på var och ens förmåga att spå framtiden.

  ”Framtiden styrs av våra val och motiv.”
  Inte styrdes framtiden av valet och motivet att låta ”konungen äger att allena styra riket” stå i kvar i grundlagen trots att vi var en demokrati.

  ”Förstår man inte konsekvensen av ett förslag, utan enbart tror, då trycker man inte på ja-knappen”
  Visst är det enkelt att kopiera och klistra in text, det har du rätt i. Men det tillför inte något nytt att ta ställning till.

 37. Pingback: Riksdagens EU-kritiska partier « debattrinken

 38. Kuno. Som avslutnings replik kan jag bara konstatera att (V) i sin totala omsvägning, i sin hållning till EU-medlemskapet, är som sagan om ”Kejsarens nya kläder.” Vänsterpartiet är alltså avklädd in på bara skinnet.

  Det sorgliga är att V:s ställningstagande bidrar till att allt mer klä av Sverige och svenska medborgare in på bara skinnet. Och nu är det inte någon saga, utan verklighet.

  Därmed tackar jag dig Kuno, Lisbeth och övriga som gjort sin röst hörd i denna fråga.

  Christer

 39. Det går visst inflation i hur mycket V skulle ha svängt. Nu är det visst en ”total” omsvängning, trots att V inte gjort någon omsvängning alls.
  Ingenting i tråden visar på att denna numera ”totala” omsvängningen skulle ha ägt rum. Däremot har det lästs väldigt mycket mellan raderna bland några spridda citat, men mellan raderna står inget att finna.

Kommentera