Förbjud uranbrytning

Här ett debattinlägg från dagens Norran som jag skrivit tillsammans med Kent Persson och Jens Holm:

De borgerliga partierna har svängt i sin inställning till miljöfarlig uranbrytning. Dagens lagstiftning utgör inte en tillräckligt stark garanti mot uranbrytning i Sverige. Därför vill Vänsterpartiet i en ny riksdagsmotion att uranbrytning förbjuds i lagstiftningen.

Uranbrytning syftar till att ta fram bränsle till kärnkraftverk. Den kräver att man gör mycket stora dagbrott som ger svåra skador i naturen. Verksamheten ger upphov till radioaktivt avfall som pumpas ut i dammar vid gruvan och som förblir radioaktivt under oöverskådlig tid. Radioaktiva föroreningar kan nå vatten och luft med allvarliga hälsorisker som följd.

Det har länge funnits en enighet i svensk politik om att uranbrytning är något som man inte vill ha i Sverige. Men nu har det skett en omsvängning i frågan. Den borgerliga riksdagsmajoriteten har beslutat att öppna upp för byggandet av tio nya kärnkraftreaktorer i Sverige. Dagens kärnkraftverk kan bytas ut mot dubbelt så stora anläggningar som kräver dubbelt så mycket uran. I september 2009 sa statsminister Fredrik Reinfeldt (M) att han inte vill utesluta uranbrytning i Sverige (SR Ekot 28 september 2009). Han tycker att uranbrytning vore en logisk konsekvens av att kärnkraften kommer att behållas längre i Sverige än vad som var planerat från början. Folkpartiets partiledare Jan Björklund sa vid en partiledarutfrågning att han vill se svensk uranbrytning (SVT 29 augusti 2010).

Enligt Svenska Naturskyddsföreningens undersökning om hur partiernas riksdagskandidater ställer sig till ett förbud mot uranbrytning (september 2010) är majoriteten av de borgerliga partierna mot ett uranförbud. Ingen moderat eller folkpartist stödjer ett uranförbud. Endast en tredjedel av centerpartisterna och 13 procent av kristdemokraterna är för ett förbud mot uranbrytning. Bland de rödgröna partierna är en klar majoritet för ett förbud. Vi kommer aldrig att tillåta uranbrytning i Sverige och vi vill avveckla kärnkraften i den takt vi får fram ny förnybar energi och energieffektiviserar.

Den svenska lagstiftningen förbjuder inte uranbrytning i dag. Om en kommun tillstyrker en ansökan om uranbrytning är det upp till regeringen att godkänna den. En kommun med borgerlig majoritet kan mycket väl tänkas tillstyrka en ansökan om uranbrytning.

Under alliansens tid vid regeringsmakten har antalet tillstånd för uranprospekteringar ökat kraftigt. Det är bara en tidsfråga innan en ansökan om uranbrytning hamnar på regeringens bord. Ifall Sverige börjar bryta uran kan vi tvingas leverera uran till Europas gemensamma bränsleförsörjningsbyrå.

Vi vill förhindra uranbrytning i Sverige och föreslår i en ny riksdagsmotion att uranbrytning förbjuds i lagstiftningen. För att stärka det lokala inflytandet föreslår vi också att det införs ett kommunalt veto mot uranprospektering. Vi uppmanar alla miljöengagerade riksdagspolitiker att rösta för motionen så att vi slipper miljöfarlig uranbrytning i vårt land.

3 reaktion på “Förbjud uranbrytning

  1. Tack Jonas, för ditt djupa engagemang och kunskap vad gäller den miljöfarliga uranbrytning som kan bli aktuell bland Västerbottens fjällkommuner, och att du medverkat till att en utomordentligt välskriven motion lämnats in till rikdagen. Det känns så bra. Upplevde inte så stort intresse av V:s ledamöter under förra mantadperioden.
    Under valrörelsen gick Vänsterpartiet i Västerbotten till val på, ”Nej till uranbrytning i Västerbotten” vilket nu är på väg att infrias. Vi ger aldrig upp den kampen.
    Vi vill inte heller bygga ut de orörda älvarna – nästa motion?

  2. Mycket bra att du och dina partikamrater i riksdagen tar upp denna fråga som döljs bl andra. Nu hävadra fler av uran-brytnings-förespråkarna att vi har så stränga miljölagar i Sverige. Men i praktiken har miljöbalken försvagats betydligt sedan den började tillämpas för drygt 10 år sedan. Värre är att det saknas ekonomiska resurser att bedriva verklig tillsyn, från statens sida, för att kontrollera att exploatörena/bolag verkligen efterlever lagens intentioner.

  3. Pingback: Lördagsläsning v 45 « Jöran Fagerlund

Kommentera