Vänsterpolitik för Västerbotten

Det har varit en intressanta men också hektiska första veckor i riksdagen. Förslag till statsbudget ska läggas, motioner ska skrivas och jag har klarat av min första debatt i kammaren. Mitt första inlägg i plenisalen var en interpellation om Norrbotniabanan. Som befarat meddelade vår nya moderata minister med ansvar för infrastruktur att regeringen inte har några planer på att starta bygget av banan före år 2021. I Alliansens Sverige satsas det på motorvägar och storstäder, inte på järnväg i norra Sverige. Det är tvärtemot vad många borgerliga politiker i Västerbotten utlovade innan valet. Men arbetet för Norrbotniabanan fortsätter, från Vänsterpartiets sida lägger vi en motion om byggstart under mandatperioden.

I riksdagen har jag också arbetat med flera andra motioner från mitt parti som direkt berör Västerbotten. Vi motionerar om förbud mot uranbrytning. Risken att vi får den miljöfarliga brytningen av uran i länet ökar nu när regeringen vill bygga fler kärnkraftverk. Vänsterpartiet har istället lagt flera förslag som gynnar de förnyelsebara alternativen, inte minst vindkraft. Vi vill göra skattereglerna för kooperativ mer gynnsamma och införa så kallad nettoinmatning på elnätet vilket gör att det blir mer lönsamt att vara en liten elproducent som kan sälja sitt överskott. Vi gör också särskilda satsningar på vindkraft till havs.

Vi har också lagt en rad motioner som syftar till att utveckla inlandet. Dit hör förslag om att en del av vinsterna från kraftproduktionen ska återföras till regionen. Jag har också fått med mig mitt parti på ett förslag om att differentiera bensinskatten eller fordonsskatten så att den blir lägre i glesblygd utan att den sammantagna beskattningen i landet sänks. Vi har också lagt en speciell landsbygdsmotion som handlar om allt från bankservice till polis i glesbygd och ett bättre skatteutjämningssystem.

Privatiseringar av gemensam egendom kommer att bli en stor stridsfråga under mandatperioden. Vi avvisar regeringens förslag på utförsäljningar. Istället vill vi använda företag som Vattenfall för att utveckla den hållbara energiproduktionen i Sverige och skapa nya arbetstillfällen. Vi lägger också en särskild motion om att avbryta privatiseringen av de halvstatliga skogsindustrierna Setra som har produktion i Malå och Kvarnåsen i länet. Istället vill vi använda det statliga ägandet för att utveckla förädlingsgraden i skogsindustrin. Risken med privatiseringen är att företaget istället hamnar i händerna på kortsiktiga klippare eller företag som mest är ute efter råvaran.

Ett gemensam rödgrönt förslag till budget läggs fram. Den rödgröna politiken innebär stora satsningar på att skapa fler jobb genom satsningar på bostadsbyggande, alternativ energi och järnväg. Dessutom förbättras A-kassan och sjukförsäkringen. Det är en politik som gynnar hela Sverige.

För den som vill ha kloka förslag på hur Vänsterpartiet kan utvecklas rekommenderas Jonas Wikström.

7 reaktion på “Vänsterpolitik för Västerbotten

 1. Pingback: Tweets that mention Vänsterpolitik för Västerbotten at Jonas Sjöstedt -- Topsy.com

 2. Hej,
  Kanonbra jobbat Jonas. Du håller iallafall vad du lovat under valrörelsen, att jobba för hela länets bästa och lyfta fram angelägna politikerområden gällande Norrbotniabanan, arbete, miljö och att stoppa uranjakten samt service för glesbyggden, vilket andra politiker tycks glömma bort, när man väl blivit inröstad i riksdagen.

 3. Du är en bra representant för västerbottningarna som röstade på Vp såvitt jag kan bedöma.

  Håller dessutom med i det mesta du säger här men med en reservation/nyansering: Inte nödvändigt att höja akassan trots att detta inte skett på många, många år heller såvitt jag kan minnas. Jag har max akassa, d v s nästan 15 tusen per månad före skatt, knappt 11 efter skatt. Har behovsanställning lite här och där och jobbar ungefär halva året. Man borde väl inte säga som jag men faktiskt tycker jag att det får räcka.

 4. Du har förvisso rätt Kuno – människor har olika behov. Men detta till trots, vill jag ändå säga att jag sällan stöter på människor som säger som Gunnar att ”jag behöver inte mer” – i vårt konsumtionssamhälle har gränsen mellan (a) vad som behövs och (b) vad man vill ha, kommit att bli suddig. Jag frågar mig ibland, vad behöver jag? Svaret är att jag skulle kunna dra ner min materiella levnadsstandard ganska mycket – jag överkonsumerar, och jag är nog inte ensam om det.

  Louis Blanc fras ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” kräver av oss att vi kan skilja på behov och på det som vi vill ha men inte behöver. Kanske har Gunnar uppnått det stadiet där han, inte bara kan skilja dem åt, utan också avstår från överkonsumtion utan saknad och bitterhet. I sådana fall har jag något att lära av dig Gunnar.

 5. Bra jobbat Jonas. Det är ju tyvärr sâ att i glesbygden behöver man bil.Men man borde fâ fram nâgot sätt att det ska bli billigare med miljöbilar.Försöka fâ fram rabatt eller andra värdefulla förmâner om man skaffar sig en miljöbil.Detta borde gälla i bâde landsbygd och storstad.Naturligt mâste man ocksâ hela tiden jobbamed förbättrad och kollektivtrafik.Man mâste ocksâ hela tiden jobba med att fâ fram miljövänlga energialternativ.

 6. Pingback: Ännu finns tid att stoppa privatiseringen av Göteborgs Hamn « Jöran Fagerlund

Kommentera