Vem betalar moderaternas valkampanj?

Igår ställde jag frågan direkt till Edward Riedl (M) i en valdebatt:

-Vem betalar er valkampanj?

Han låtsades att han inte förstod vad det handlade om och svarade något luddigt om partidistriktets ekonomi i Västerbotten.

Idag utvecklar Peter Eriksson (MP) argumenten på DN-Debatt i en mycket grundlig text. Moderaterna har fått 80 miljoner kronor i stöd från privata donatorer de senaste nio åren. Men avsändarna förblir hemliga. Vi vet inte vilka intressen de representerar och om de får möjlighet att träffa ledande moderaterna för att försöka påverka dem i utbyte mot sina gåvor.

Det är dags att göra som i så många andra länder och skärpa lagstiftningen. Vi har rätt att veta vem som finansierar moderaternas valkampanj.

läs mer i Norran och ekot

9 reaktion på “Vem betalar moderaternas valkampanj?

  1. Pingback: Moderaterna och Kristdemokraterna genomför Storebrorssamhället | Kulturbloggen

  2. tja, vet inte det jag eftersom sossarna får en halv miljard av LO en facklig organisation där ca hälften av medlemmarna INTE ens röstar på sossarna. Snacka om att representera sina medlemmar.
    De som ger pengar till moderaterna kan man i alla fall anta att de är intresserad av att rösta på dem.

  3. Är det inte så att det har varit stor majoritet i riksdagen för att vi inte ska samma transparens i partiernas ekonomi som man har i många andra demokratier? Vilka som varit emot detta vet jag inte men både S och M har väl varit för att vi ska ha den sämsta transparensen i Europa när det gäller sådant här?

  4. ”sossarna får en halv miljard av LO”

    Jo du, dra den om Rödluva också, den är ju så fin.

    Jag gissar att dannes siffror kommer från Carl B Hamilton, siffror baserade på en mängd antaganden som Carl B inte behagade applicera på Moderaterna, som han också skulle granska men sedan lät bli.

    Skulle man använda sig av Carl B Hamiltons ”metod” att uppskatta stöden till partier hamnar M på minst 3 gånger det påhittade beloppet som danne kommer dragandes med.

    Det är väl känt att Svenskt Näringsliv betalar mycket pengar till Moderaterna, något som indirekt mängder av arbetare, som aldrig skulle rösta på eller ekonomiskt vilja stödja Moderaterna, betalar utan möjlighet till inflytande eller ens vetskap delaktigheten till stödet.
    LO-medlemmar har åtminstone möjligheten att ta ställning om de vill vara kvar i organisationen, påverka den att inte stödja S om de tycker så. Detsamma kan man inte säga om det indirekta stödet till Moderaterna via Svenskt Näringsliv.

    Lagstiftning om total transparens gällande partistöd är helt klart det som borde gälla.

  5. Pingback: Sanningen om samhället – 2010-09-02 EM

  6. Pingback: De rödgröna fortsätter fokusera mer på motståndarna - | Signerat Kjellberg |

  7. Det kanske allvarligaste problemet med finansieringen av (m) och även de andra borgerliga partierna är nog inte de dolda bidrag som kommer i form av pengar. Även om de röd-gröna får makten och ändrar lagen så att större bidrag till politiska partier måste redovisas precis som i de flesta andra demokratier så finns det ytterligare dolda bidrag, av en annan karaktär och troligen mycket större.

    En del borgerliga debattörer har ondgjort sig över DO (Diskriminenerings-Ombudsmannen) som de menar är ”ideologi-producerande”, dvs bedriver politik. Jurister som tittat på det menar att det inte är så, DO följer snarare riksdagens beslut.

    Vad som däremot är ett verkligt problem tycker jag är företagens påverkan. Den görs som arbete i olika privata företag. Till en del går det inte att undvika, de har så att säga ett uppdrag som företag att försöka verka för sin sak.

    Företagen producerar utredningar och underlag för beslut om olika saker som påverkar samhällete. Men utrednigar är aldrig helt objektiva. De färgas av den som styr, dvs den som har den ekonomiska makten över dem. Utredningarna färgas av deras intresse. Och det är oftast den ekonomiska maktens intresse.

    Till en del är det alltså ok, men det kan få och får också förödande konsekvenser för utvecklingen. (Utvecklingen är det som politiken ska påverka!)

    För den som inte tror det kan jag nämna ett enkelt exempel som visade effekterna alldeles nyligen. En forskningsrapport studerade hur pass bra lyckopiller egentligen är om man tittar på samtliga de studier som lämnats in till FDA (läkemedelsverket i USA). Forskarna fann att för de allra flesta var lyckopillrena inte bättre än placebo (och till skillnad från placebo har lyckopillren biverkningar).

    Trots detta har utvecklingen gått mot att vi använder mer och mer lyckopiller. Det kallas ”evidensbaserad vård”, men verkar i stället vara fråga om ekonomisk påverkan på samhället. Det som skulle ha varit politik.

    Behöver jag säga att det rör sig om jättesummor som läkemedelsindustring dragit in på dessa lyckopiller? (Och att de kommer att göra allt de kan för att försöka få oss att tro att forskningsrapporten inte alls visar att de har handlat i egenintresse utan att vi kan lita på att de NU, nu och framöver gör bättre läkemedel för de har ju vetenskapen på sin sida…)

    Det här begränsar sig naturligtvis inte till läkemedel, men jag tog det som exempel för här finns alltså seriös forskning som tycks visa att utvecklingen gått politiskt sett helt fel. Politiken har inte förmått styra läkemedelsutvecklingen. I stället har politikerna styrts till att stödja den så kallade ”evidensbaserade” medicineringen med lycko-piller.

    Ta vad du vill och du kommer att hitta motsvarande problem. De är inga ”fantasi-foster”. De här problemen påverkar våra liv. Den här styrningen av samhället pågår varje dag. På våra arbetsplatser. Människor jobbar med den och får betalt – och är kanske inte ens medvetna om att det är ”politik på arbetstid” (sånt som näringslivets företrädare säger inte får ske).

    För moderater och andra som tror att marknadsekonomin sköter det mesta är det arbete företagen lägger på politisk påverkan på det sätt jag bekskrivit ovan i regel inte några problem. Anders Borg och andra som säger sig ha koll på ekonomin tror såvitt jag förstår inte alls på att det här sker.

    Men det gör det. Och det är precis därför som Alliansen just nu leder i opinionen. De har näringslivets stöd. Så länge näringslivet kan verka relativt ostörda. (De måste få verka, naturligtvis, det är därför vi finns. Men styrningen måste vara öppet politisk. Inte som nu dolt politisk.)

Kommentera