Nästa privatisering – skogsindustrierna

Den borgerliga Alliansen har lovat stora privatiseringar om de vinner valet. På säljlistan finns företag som SBAB, Telia Sonera, Vattenfall och Nordea. Mindre känt är att redan nu så förbereds utförsäljningen av statens andel i skogsindustrijätten  Setra som är ett halvstatligt företag där statens andel ägs via Sveaskog. Setra är en viktig arbetsgivare, inte minst i mitt hemlän Västerbotten där det finns stora anläggningar i Kvarnåsen och Malå.

Riskerna med en utförsäljning av Setra är betydande. Risken är att ägandet tas över av kortsiktiga spekulanter som inte är intresserade av att utveckla produktionen långsiktigt utan är ute efter snabba klipp eller tillgången till skogsråvara.

Staten borde vara kvar som ägare och använda sitt ägande till att trygga produktionen och öka förädlingsgraden av virket. Så kan många jobb tryggas och skapas på orter som skulle vara utsatta om inte Setra hade produktion på platsen. Det påminner om situationen för Vattenfall. Regeringen borde styra Vattenfall så att företaget investerar mer i förnyelsebar elproduktion i Sverige och moderniserade elnät istället för att börja privatisera företaget. Ett långsiktigt statligt ägande kan ge utveckling i glesbygden och Norrlands inland.

Idag har jag varit i Lycksele och presenterat Vänsterpartiets glesbygdspolitik. I 16 konkreta punkter som handlar om allt från bankservice till polis och goda villkor för småföretag visar vi hur vi vill utveckla glesbygden. Bland förslagen finns:

Vänsterpartiet vill göra kraftfulla satsningar på nya järnvägar, som Norrbotniabanan och öka underhållet av lågtrafikerade banor som inlandsbanan med tvärbanor. Dessutom vill vi satsa mer på underhåll och tjälsäkring av befintliga vägar. Vänsterpartiet föreslår dessutom en satsning med 1 miljard på förbättrad kollektivtrafik på landsbygden.

Staten måste ta ett övergripande ansvar för att garantera likvärdiga förutsättningar i hela landet. Ska alla kommuner och landsting kunna erbjuda sina medborgare bra välfärdstjänster och service så måste statsbidragen höjas.

Av klimatskäl bör skatten på drivmedel höjas. De som bor i glesbygd ska kompenseras genom höjt reseavdrag. Vänsterpartiet Västerbotten vill se en lägre bensinskatt i glesbygd.

När det gäller framtida infrastruktursatsningar så måste fjäll- och glesbygdsturismen få en större andel av satsningarna. Vi vill också stärka den lokala privata servicen. Regeringen måste ta initiativ till en samorganisation för de små landsbygdsbutikerna så att storinköpsrabatter görs möjliga.

Jobb skapas genom satsningar på gröna näringar som t.ex. förädling av skogsråvara. Vi vill förstärka småföretagen, ge möjlighet till statligt riskkapital och ta bort ansvaret av sjuklönekostnader för småföretag.

Vänsterpartiet vill återföra pengar till de kommuner och bygder som har vattenkraft, vindkraft och gruvor inom sina kommungränser.

4 reaktion på “Nästa privatisering – skogsindustrierna

 1. Så sant Jonas, men på vilket sätt har de röd-gröna, i valplattformen, i debatter, i slagord, i TV-och radioutfrågningar drivit eller tagit upp frågan om privatiseringarna?

  Det går väl inte bara att skylla på media?

  Varför skriker vi inte ut vår kritik mot denna orättfärdiga borgerlighet?

  • Hej Anli,
   Jag tycker att många rödgröna, men främst vänsterpartister, har gått till hårt angrepp på hur företag gör vinster i privatiserade skolor och sjukvård. Andra exempel som ofta tas upp är apoteken, bilprovningen och Vattenfall. Jag tar up det varje gånbg jag valtalar.

   mvh

   Jonas

 2. Pingback: Norrländsk landsbygd – rättighet eller möjlighet? « Mats Berglunds blogg

Kommentera