Euron och Västerbotten

Debatten om euron och valet går vidare. På Europaportalen skrev jag en text om Alliansens vilja att ansluta oss till krisvalutan under den kommande mandatperiod. EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) svarade och idag hade jag inne en replik på det svaret.

Häromdagen offentliggjorde nätverket ”Eurofrågan i valet” resultatet av sin stora enkät om hur riksdagskandidaterna ser på eurofrågan. Jag skrev om den häromdagen. Här är en liten rapport om hur toppkandidater i Västerbotten ser på euron:

Kandidaterna för Vänsterpartiet och Miljöpartiet säger nej till euron och nej till en  ny folkomröstning under kommande mandatperiod. De fyra av sex socialdemokratiska toppnamn som har svarat på enkäten svarar också nej på bägge frågorna. Men två socialdemokrater har inte svarat på enkäten. De är Isak Frohm som står trea på listan och Ibrahim Baylan som står först och som var aktiv på ja-sidan vid folkomröstningen 2003. Som helhet visar de rödgrön stor enighet i frågan. Läger är aningen mer oklart hos alliansen.

Centerns Maud Olofsson svarar ”vet inte” på frågan om hon vill införa euron. Ett lite oväntat svar från en partiledare som företräder ett parti som sägs ska vara emot EUs valutaunion. Olofsson motsätter sig dock en ny omröstning i frågan under kommande mandatperiod. Både KDs och FPs toppnamn, Anders Sellström och Maria Lundquist-Brömster svarar att de är för euron och vill ha en ny folkomröstning innan 2014. Detsamma gäller moderaten Edward Reidl som toppar moderaternas lista. Enkäten bekräftar bilden av borgerliga politiker som vill ansluta oss till euron under de närmaste åren.

SVT har lagt ut den regionala debatten på webben och gjort ett nyhetsinslag om uranbrytning baserat på debatten. Idag har jag också ett debattinlägg i Norran om Alliansens planer på privatiseringar.

2 reaktion på “Euron och Västerbotten

  1. Ofattbart hur någon kan vara för euron idag när man ser hur Sveriges ekonomiska läge skiljer sig från flertalet länder i övriga Europa. Räntelägesbehoven är ju helt skilda. Lustigt att svenska vänsterpartister och amerikanska nobelpristagare i ekonomi oftast hamnar på samma ståndpunkt om euron och om t ex Greklands ekonomiska framtid.

  2. Så sent som 2008 röstade riksdagen i vårt namn med en förkrossande kvalificerad majoritet igenom att Sverige skulle skriva på ett avtal med EU där vi förband oss att införa Euron. Vill vi inte införa Euron måste vi ändra på detta avtal.

    Vill V att vårt avtal med EU ska omförhandlas? Om så förmodligen det enda partiet som vill det.

    Om eller förmodligen snarare när EU plockar bort det kryphål (frivilligheten i att ansluta sig till ERM som sista steget i att införa euron, allt det andra har vi gjort och även infört den grundlag för riksbanken som krävs) vi använder för att inte ha infört Euron har vi inget annat val än att införa Euron om vi inte omförhandlar avtalet eller lämnar EU. Avtalet ålägger oss att vidta de åtgärder som behövs för att införa Euron. Det är förmodligen bara ett hot om att lämna EU som skulle kunna få till ett undantag från Euron.

    Vad är det för mening med folkomröstning som säger Nej till Euron om en förkrossande majoritet i Riksdagen inte har minst avsikt att omförhandla vårt EU-avtal där vi har förbundit oss att införa Euron?

Kommentera