Eftervalsdebatt i full sving

Jag blev glad när jag fick Flamman i brevlådan idag. Där är Vänsterpartiets eftersvalsdebatt i full sving, frimodig, öppen och med olika åsikter. Bland de intressanta inläggen finns Emil Broberg, Jens Holm, Torbjörn Tännsjö och Birgitta Sevefjord. Det är inte minst i Flamman och hos olika bloggare som Politik och poesi, Fredrich Legnemark, Johannes blogg och Jinge  man får söka för att finna debatten. Dessutom sker den förstås lokalt runt om i landet. Här finns många tankar att fånga upp.

I helgen träffas Vänsterpartiets partistyrelse för att diskutera hur partiets valutvärdering ska göras. Jag hoppas och tror på att de kommer att ta initiativ till en både grundlig och snabb valutvärdering som sedan kan bli en bas för att utveckla vår politik. Det är många saker som måste upp bordet, däribland orsakerna till att vi förlorade valet, det rödgröna samarbetet och hur vi ska bemöta SD framöver. Till skillnad från valet 2006 tror jag att valanalysen nu kommer att göras i tid och med mycket öppen debatt.

Jag skulle gärna se att valanalysen avslutas med en extra kongress. Det vore att ge debatten den betydelse den förtjänar och en extra kongress skulle kunna utveckla vår politik och organisation. Vi  kan inte utesluta ett nyval de kommande åren, och då måste vi vara redo. Men frågan om extra kongress är en fråga om form och metod, inte om innehåll. Det viktigaste är att vi nu har en frimodig debatt, en partiledning som lyssnar och en gemensam vilja att utveckla vänsteralternativet i svensk politik. Det kan ske i olika fora och former.

7 reaktion på “Eftervalsdebatt i full sving

  1. Valrörelsens sista vecka antydde sannolikt vad detta val hade kunnat bli: Utförsäkringsvalet. Borgarregeringen hade gett oppositionen dukat bord. När de allvarliga exemplen uppmärksammades i vintras var det tydligt att vinden var med oppositionen. Den frågan hade kraft att ge en ny regering. Men den gjordes aldrig till huvudfråga att vinna valet med. Egentligen helt obegripligt. I denna fråga hade man haft initiativet och regeringen hade tvingats till defensiv.
    Hade man enkelt och konkret visat vad man skulle göra omgående efter en valseger: stoppat utförsäkringar, sjukskrivning – förtidspension till de som behöver, hade skillnaden i politik och människosyn varit odiskutabel. Stödet hade varit brett i arbetarleden och lägre medelklassen. Tilltron till generell välfärdspolitik är fortfarande djupt förankrat.
    Istället fick alliansen ha initiativet och bestämma dagordningen. Främsta orsaken var nog socialdemokratins egen ovilja att återskapa en generell välfärdspolitik. Deras syn på sjuka, förtidspensionerade och även arbetslösa är i grunden alltför lik alliansens. De kan inte, vill inte se möjligheterna att förändra samhället i ofrånkomlig konflikt med borgerligheten och kapitalintressena.

  2. Relationen politiska partier/väljare är inte densamma som den mellan företag/kunder men jag efterlyser lite mer av försök till återkoppling med väljare som svek 19 sep när det gäller den del av eftervalsdebatterna som avhandlar valresultatet och dess orsaker. Sahlins utspel om ”allvarlig” debatt bara bland ett fåtal utvalda känns inte förtroendeingivande om syftet var att S ska lyckas bättre i nästa val.

  3. Pingback: Jinge.se » Det hettar till i Vänsterpartiet?

  4. Pingback: Valutvärderingen blev mer framåtsyftande vad kvällen led « Jöran Fagerlund

  5. En enkel väljare som jag kan tycka att det under den kommande mandatperioden måste växa fram en opposition värd namnet. Jag hoppas och förväntar mig mer avklädning av borgarnas politik och agenda. Oppositionen måste bli bättre på att visa på högerpolitikens konsekvenser och göra det på ett konkret och gärna underhållande sätt. (Saknar Tage Danielsson.) Det är inte lätt när media domineras av högern, men vem har sagt att det ska vara lätt?

  6. Jag tror att vi måste vara tydliga att i en demokrati som Sveriges så gäller inte det av Thatcher instiftade TINA (”There is no alternative”) – Självklart finns det ett annat sätt att få ett fungerande samhälle! Att nuvarande ekonomiska system samt finanspolitik leder till att ännu mer rikedom ackumuleras hos de rikaste få procenten på de svagaste bekostnad är ingen naturlag (utan en medveten strategi som drivs av och gagnar de få) – vi måste vara tydliga med att det finns ett alternativ och hur detta ser ut, både som vision och rent konkret/praktiskt! Dvs, vi måste vara tydliga i den ideologiska diskussionen, då vi i vissa detaljsakfrågor inte kommer fram, framför allt inte i mainstream media. Samtidigt måste vi med forskning, statistik och andra belägg visa på hur alternativet kan göras möjligt, även då i en relation till omvärlden. Vi måste nog också inse att en sund marknadsekonomi (åtminståne i det lilla) inte är ett hinder för vad vi vill åstadkomma. Jag tror också att det är dags att lämna gamla begrepp från marxismen osv (som tyvärr besudlats) eller åtminståne vara försiktiga när vi använder dem då de snarare skrämmer iväg människor som egentligen har liknande livssyn och inställning.

Kommentera