Centerpartiet ger upp sitt motstånd mot kärnkraft

Idag gjorde Maud Olofsson det tydligt i SVTs utfrågning, centerpartiet har gett upp sitt motstånd mot kärnkraft. Den är något ”vi får leva med”. När riksdagsbeslutet togs tidigt i somras om att tillåta tio nya reaktorer lät det annorlunda. Då påstod centerpartisterna att de hade gjort något smart som ingen annan riktigt begrep och som skulle innebära att det inte blev några nya reaktorer. Nu orkar de inte låtsas längre och Maud Olofsson säger att marknaden får bestämma. Kanske blir det till och med statliga Vattenfall som bygger ny kärnkraft i Sverige?

Det sorgliga med att Centerpartiet ger upp just nu i kärnkraftsfrågan är att argumenten mot kärnenergin aldrig har varit starkare. Idag kan alternativen konkurrera på ett sätt som inte var möjligt för tio år sedan. Med satsningar på energisnål teknik, vindkraft, moderniserad vattenkraft och bioenergi är det fullt realistiskt att stänga ner kärnkraftsverken i takt med att alternativen byggs ut. I det läget sviker Centerpartiet sitt motstånd mot kärnkraften.

Fortfarande låtsas Centerpartiet att alternativen också kommer att byggas ut rejält. Men om kärnkraften drar till sig enorma mängder kapital i investeringar och vi går mot elöverskott så kommer satsningarna på alternativen naturligtvis att bli mindre. Istället för arbete och investeringar i förnyelsebar energi kommer vi att erbjudas smutsiga urangruvor i ett län som Västerbotten. Så ser Centerpartiets miljösvek ut.

läs mer i Aftonbladet, ekot, DN, SvD och Expressen.

17 reaktion på “Centerpartiet ger upp sitt motstånd mot kärnkraft

 1. Man skulle nästan vilja säga att Maud och hennes parti är den värsta energipolitiska vindflöjel svensk politik har skådat. Men just ordet vindflöjel ligger lite för nära ordet vindkraft och blir därmed omedelbart ett alldeles för positivt laddat epitet.

 2. Om min teori om att centerns hårda kärna egentligen aldrig i själ och hjärta varit ett grönt parti stämmer så är inte kovändningen om kärnkraft och uranbrytning så svår att göra.

 3. Jonas kan nog räkna med påhälsning från kärnkraftskramaren Mikael Karnefors. Han brukar gärna ta tillfället i akt och försöka läxa upp de som inte gillar kärnkraft med ord som ”Väx upp för tusan… debatten är inte betjänt av de här excesserna och överdrifterna”.

 4. Pingback: Högbergs tankar: Centern och folkpartiet emot vårdnadsbidraget

 5. argumenten mot kärnenergin aldrig har varit starkare

  I din önskevärld och vart mer?

  För 30 år sedan var argumenten starkare av enkla skäl:

  – Tekniken var omogen
  – Erfarenheten var låg
  – Avfallslösningarna var enbart hypoteser
  – Koldioxiden var inget prioritat problem
  – Miljöskydd och miljötänkande existerade knappt
  – Ingen erfarenhet av en större olycka fanns
  – Man trodde att det förnybara kunde byggas på kort tid
  – De internationella samarbetna om kärnteknik var omogna och outvecklade.

  För 30 år sedan var kärnkraften nätt och jämnt kommen ur pubertetsåldern och prioteringarna var annorlunda.

  Idag är läget mycket annorlunda:

  – Generation IV-projekten börjar byggas på allavr
  – Erfarenheten i mantimmar driftad kärnkraft har över femdubblats
  – Avfallslösningarna har fått mycket god forskning och går mot byggstart
  – Koldioxiden är högprioriterad
  – Miljötänkandet och skyddet vid gruvdrift har utvecklats mycket starkt
  – Vi har erfarenhet av större olyckor och vet vad som funkar och vad som skall undvikas.
  – Det förnybara har inte byggts i den takt man trodde.
  – De internationella arbetet om att säkra kärnteknikens fredliga anvädning är väl utvecklat

  Så… bullshit ifrån dig säger jag. Nu – om någonsin – är läget för kärnkraften mycket gott. Medan övriga krafttekniker stått så gott som still i utvecklingen – eftersom de redan då var så långt utvecklade som det går – har kärnkraften mognat… dubblat i ålder, och bevisats vara en mycket bra, säker och effektiv teknik.

  Men om kärnkraften drar till sig enorma mängder kapital i investeringar och vi går mot elöverskott så kommer satsningarna på alternativen naturligtvis att bli mindre.

  Nej varför skulle de? Vi har fortfarande 200 TWh per år fossila bränslen i Sverige. Det är därifrån pengarna skall tas. Påståendet att kärnkraft stjäl från det förnybara är en ren bluff ifrån de som vill smutskasta kärnkraften. Det är ifrån det fossila man tar resurserna.

  Varje TWh kärnkraft är en TWh mindre fossila bränslen. Varje kärnkraftverk som ersätter motsvarande mängd fossilt räddar över 10 000 liv, som inte dör av luftföroreningar. Att motsätta sig detta bara för att man hellre vill låta andra kraftformer få spela ensam fela på scenen, för det svider i stiltheten att behöva erkänna att kärnrkaften har ett stort bidrag att ge, är bara barsligt.

 6. Jag är inte helt påläst i frågan, men är det inte så att man söker att utveckla toriumreaktorer där kärnavfallet kan användas på nytt. Teoretiskt skulle avfallet vi har täcka totala energibehovet i 250 år. Processen kan inte skena och restproduktens halveringstid är relativt blygsam.
  På så vis har vi löst ett antal problem i en enda smäll. Tacksam för kommentar om jag missuppfattat dessa uppgifter.

 7. Torium är avsevärt mindre radioaktivt än uran och stålningen lär inte kunna tränga igenom huden. Däremot kan det andas in drickas (om det finns i vatten) både av människor och djur.
  Torium-reaktorer har definitivt fördelar framför dagens, men är idag absolut inget ”säkert” alternativ, varken när det gäller brytning, hantering eller slutförvaring.
  Den lägre radioaktiviteten står dessutom i relation till halveringstiden och torium har därför istället en längre halveringstid, upp emot 14 miljarder år för torium-232.

  Men allt det där är antagligen kärnkraftsförespråkaren Michael Karnerfors (se tidigare kommentar) mer insatt i än en ”okunnig” kärnkraftsmotståndare som jag.

 8. Mikael Karnefors är kärnkraftsextremisten som gärna pladdrar om sans men själv är totalt sanslös.

  ”Medan övriga krafttekniker stått så gott som still i utvecklingen – eftersom de redan då var så långt utvecklade som det går”.

  Fullständigt nonsens. Det första kommersiella vindkraftverket i Sverige byggdes 1978 och hade en effekt på 10 kW. Idag byggs det vindkraftverk som har effekter på flera megawatt.

 9. Kuno: så varför får vi då fortfarande mindre än 2% av vår energi från vind om den nu är så bra? Tänker du skylla på Big Oil och kärnkraftsindustrin för att vind och sol på 30 år inte gjort skit för att sänka vår fossila bräsnleanvändning?

  Sedan 70-talet har vår förbrukning av fossila bränslen gått ned från 300 TWh per år till 200 TWh per år… men den minskningen står skogsavfall och kärnkraften för.

 10. Men är uppgiften korrekt att uranavfallet kan användas på nytt som bränsle i denna typ av reaktor? Det är mig sagt att bara 2-3% av energiinnehållet har tagits tillvara i de reaktorer vi har nu.

  Det vore ju en oerhörd vinst om ovan är möjligt och restprodukten av nuvarande avfall kommer ned till en halveringstid på 3-500 år.

 11. ”så varför får vi då fortfarande mindre än 2% av vår energi från vind om den nu är så bra?”

  Den frågan har du ställt i en annan tråd, men din berömda lyssnarförmåga gör visst att du kör samma fråga om och om igen.
  Viljan att satsa har inte funnits hos beslutsfattarna. Så enkelt är det. Nu när viljan finns, tekniken är bättre och hela tiden utvecklas, ja då vaknar kärnkraftskramarna och säger att det inte går, trots att andra länder visat att de kan och att det går.

 12. Kuno: Jag har aldrig sagt att det inte går. Påstår du det får du banne mig länka till det.

  Men jag vill veta när det är klart. Vi har en deadline att möta och om du vill ta bort kärnkraften får du säga när utbyggnaden av vindkraft är klar.

 13. Skriver man så här är det inte konstigt att tro att samma person inte menar att det går:
  ”Hela det här vansinniga ”Vi kan! Vi kan!! Vi kan(!!!) så kärnkraft skall boooort!”-tjutandet tar sig allt mer löjliga uttryck. Om vi kan, varför har det inte gjort på 30 år då sedan vi sade att kärnkraften skall bort, hm? Vem vill du skylla på? Att kärnkraftsverken skickade radioatikva plutoniumblixtar på alla som försökte eller?” (http://jonassjostedt.se/?p=2151)

  Men det är givetvis bra att du tror att det går. Då behöver vi träta mer om det.

  Nu kan ju varken Michael Karnerfors liksom jag lova några datum gällande kärnkraften varande eller inte, ty någon sådan position sitter vi ju inte på.

 14. Hej Jonas! Faktum är att det inte finns något ”centersvek”! Du har nog inte läst Alliansens energiöverenskommelse för du utelämnar de viktigaste delarna som t.ex. handlar om att vindkraften ska tiodubblas till 2020 och att 50 procent av enegianvändningen vid samma tid ska vara förnybar.

  Dessutom nämner du inte att de ”nya” reaktorerna i själva verket ska ersätta de redan befintliga reaktorerna på befintliga platser när de nått sin ekonomiska livslängd. Sen ska kraftbolagen inte subventioneras av staten och ta ett ökat säkerhetsansvar. Kan du ge mig ett exempel på en kärnkraftsreaktor som byggts givet dessa förutsättningar?

Kommentera