Alliansens kilometerskatt – på järnvägen

Idag har DN en mycket viktig och belysande artikel om den borgerliga alliansens planer på att chockhöja, jag faktiskt dubbla, banavgifterna på järnvägen. Genom ett sådant beslut skulle priserna både för gods och persontransporter på järnväg öka rejält. Med dyrare priser kommer transporterna istället att ske på väg med ökade utsläpp av koldioxid som följd. Regeringen för en omvänd miljöpolitik där det det miljövänliga alternativet bestraffas. Samtidigt skriker de borgerliga i högan sky om en kilometerskatt på väg som enligt SIKA höjer priset för lastbilstransporter med 2 till 3 %. Det är första klassens hyckleri.

Var finns nu Svenskt Näringsliv och de andra företagsorganisationerna när det gäller att protestera mot chockhöjningen av banavgifterna? Nu är de alldeles tysta för att det handlar om ett förslag från den regering de backar upp och kampanjar för. Men när det gäller en avgift på lastbilarna haglar överdrifterna av effekten av en kilometerskatt. Tydligare kan det inte bli.

5 reaktion på “Alliansens kilometerskatt – på järnvägen

 1. Ex på en fråga som vi vanliga väljare inte har kläm på men när du belyser delarna så har jag lätt att tro på din helhetssyn.

 2. Pingback: Straffskatten på tåget « Jens Holm

 3. Sakupplysning:

  De höjda banavgifterna motsvarar ungefär 2 kr för en resa mellan Stockholm och Malmö. Pengarna går direkt till järnvägsunderhåll. Oppositionen vill också höja banavgifterna.

 4. @Henrik Hansson:

  Sakupplysning till dig:

  Problematiken berör inte främst persontrafiken, utan godstrafiken. 2 kronor för en passagerare på en resa mellan Stockholm och Malmö är inte mycket, men när vi snackar en tung malmlast mellan Kiruna och Luleå så blir det desto värre. För att inte tala om alla tunga godstransporter som går genom norra Norrland, på en underdimensionerad järnväg som byggdes enligt militära behov på 1800-talet. Problemet blir att dessa transporter i ännu större utsträckning kommer att gå via vägarna, och de Norrländska vägarna är generellt i relativt dåligt skick. Men det är klart, Alliansen bryr sig ju inte om någonting som ligger norr om Uppsala, och tycks inte greppa att det finns längre (och viktigare) tågsträckor än en persontrafiksträcka mellan Malmö och Stockholm.

  Oppositionen kanske också vill höja banavgifterna, men oppositionen vill också bygga ut infrastrukturen. Till skillnad från Alliansen som inte tycker att vi behöver tågtrafik norr om Umeå (trots att både Skellefteåfältet och Kiruna ligger långt norr om Umeå).

  Maud Olofsson är en skam för Västerbotten.

Kommentera