Alliansen förstör järnvägen

Om vi får en rödgrön regering kommer det att ske historiskt stora satsningar på att bygga ny järnväg och väl fungerande kollektivtrafik i Sverige. Även kapaciteten för transporter av gods på järnväg kommer att öka kraftigt.

Mindre väl känt är att även alliansen har en plan. En plan som riskerar att försämra järnvägens service kraftigt i Sverige. Så här slår alliansens politik:

* Gör det dyrare än någonsin att köra tåg på svensk järnväg, genom att fördubbla banavgifterna på bara tre år. Men man inför inte motsvarande avgift på den tunga vägtrafiken. Det blir höjd kilometerskatt på järnväg men ingen kilometerskatt på lastbil.
 
* Satsar trots det mycket mindre – 700 miljoner kronor mindre nästa år – på underhåll än Trafikverket anser nödvändigt. Det ger större risk för störningar. Sverige ligger i Europabotten för järnvägsunderhåll.
 
* Bygger inte en enda ny större järnväg under de närmaste tolv åren, utöver de byggen som den förra regeringen beslutade. Att transportplanen trots det innehåller hyggligt med pengar till järnvägen beror på beslut som inte alliansregeringen har fattat. Det utrymme som alliansen har kunnat styra har i större utsträckning gått till vägprojekt.
 
* Man mjölkar därutöver järnvägen på pengar genom höga vinstkrav på SJ, Green cargo och Jernhusen.
 
* Bolagiserar och splittrar underhållet av järnvägarna. Ingen underhållsentreprenör tycker längre det är lönsamt att exempelvis ha stora snöröjningsmaskiner. Man vet ju inte om de kommer att behövas just på de sträckor man har underhållet av eller under den tid man har kontraktet. Följden sågs tydligt i vintras. Trafikverket har inte längre några egna underhållsresurser alls att sätta in sedan Banverket Produktion vid årsskiftet blev aktiebolaget Infranord. Även om underhållet redan tidigare skedde i konkurrens hade man åtminstone en egen enhet att jämföra marknaden med, nu har man inte ens det.
 
* Istället för att angripa roten till störningarna; brist på spår och dåligt underhåll, hotar alliansen med ”böter” för förseningar. Följden av denna symbolpolitik där staten betalar pengar till sig själv kan bli att det körs färre tåg och/eller att man förlänger körtiderna i tidtabellen. Då blir ju statistiken snyggare men inget blir bättre för resenärerna. För att åstadkomma verkliga förbättringar krävs istället investeringar i fler spår och bättre underhåll.
 
* Skapar osäkerhet om förutsättningarna för trafik genom att experimentera med total avreglering långt utöver vad EU-reglerna kräver, så att utländska statsunderstödda bolag kan kapa åt sig marknadsandelar, medan svenska aktörer inte törs göra nödvändiga investeringar i modernare tåg och inte har motsvarande möjligheter i andra länder. 
 
Summa summarum; järnvägen har blivit en svältfödd nyliberal experimentverkstad. Brist på resurser för investeringar och underhåll kombineras med att man plockar mer pengar än någonsin av järnvägen och sätter den ideologiska kartan före verkligheten. Folk vill åka tåg. Tågtrafiken har under lång tid ökat mer än alla prognoser, trots störningarna. Ändå väljer alliansen att styra resurserna bort från järnvägen och försämrar järnvägens möjligheter att konkurrera på lika villkor.

4 reaktion på “Alliansen förstör järnvägen

 1. Tydligare kan det knappast bli. Synd att miljöfrågan inte får ta sin rättmätiga plats i valrörelsen, men med en borgerligt dominerad media är det inte konstigt. Att det är kilometerskatten på lastbil som blivit det stora hotet mot transporterna när alliansen går till val på ovanstående järnvägspolitik är tragikomiskt.

  • Hej Johannes,
   Deras inlägg är delvis en lek med ord, men precis som de själva medger så sänks anslagen till underhåll kraftigt från 2010 till 2011. Enligt Trafikverket så kommer det att skapa en betydande ökning av förseningarna.
   Anslagen är högre nu än för några år sedan, det är även resandet och behoven av underhåll. När anslagen var lägre och S satt vid makten föreslog de borgerliga aldrig höjningar, tvärtom.
   Oavsett allt detta så är framtiden det viktiga. Vill man få en järnväg som kan hålla tiderna och klara ökningen av trafiken så måste asnlagen öka. det är alla seriösa bedömamre överens om. Men det är bara vi rödgröna som anslår mer pengar de kommande åren,

   mvh

   Jonas

Kommentera