Så gick det till – när Norrbotniabanan blev till

Mona Sahlins uttalande om finansieringen av Norrbotniabanan i Piteå har rört upp en del damm som här i VF. Diverse borgerliga politiker och kommentatorer försöker nu påskina att det inte råder någon grundläggande skillnad i frågan mellan de borgerliga och de rödgröna. Inget kan vara mer fel. Vi rödgröna lovar byggstart under kommande mandatperiod om vi vinner valet och vi har avsatt 10 miljarder för projektet. De borgerliga har inte satt av en enda krona och kan därför inte heller lova någon byggstart.

10 miljarder utgör inte finansiering för hela projektet. Det är möjligen här förvirringen runt Mona Sahlins uttalande har sitt ursprung. För den fortsatta finansiering kan vi rödgröna tänka oss extern medfinansiering. 

För att reda ut detta ordentligt så ringde jag en av vänsterpartiets förhandlare som faktiskt har arbetat fram uppgörelsen mellan S, V och MP om infrastruktur. Han gav en intressant inblick i hur beslutet arbetades fram mellan de tre partierna. Vänsterpartiet var pådrivande med stöd av Miljöpartiet för att Norrbotniabanan skulle prioriteras. Socialdemokraterna var mer skeptiska men fick ge med sig. S ville ha in skrivningarna om medfinansiering i projektets andra del och det fick vi till slut gå med på. Men medfinansiering har aldrig varit något villkor för att bygget ska sättas igång. Rödgrön valseger och Norrbotniabanan byggs, så ser överenskommelsen mellan S, V och MP ut.

Detta är en avgörande fråga för övre Norrland. Banan ger oss arbete, moderna godstransporter, bättre miljö, högre konkurrenskraft och bättre persontransporter längs kusten. Men den blir bara verklighet om vi rödgröna vinner valet.

Kommentera