Riedl och Sellström slingrar sig

Att vägra svara på en enkel och rak fråga verkar vara dagens borgerliga tema på debattsidorna i Västerbotten. I Norran vägrar Edward Reidl (M) svara på frågan om Carl Bildt kan sitta kvar som utrikesminister om Lundin Oil fälls för brott mot folkrätten i Sudan under den tid då Bildt satt styrelsen. I VK vägrar Anders Sellström svara på frågan om KD vill använda Vattenfalls resurser för att bygga ny kärnkraft i Sverige. Istället får man glädjas åt VKs ledare som är en elegant sågning av Jan Björklunds utspel om heltäckande slöja i skolan.

Även ett ickesvar kan vara ett svar. Riedls uppretade ton tyder på att Bildt och Lundin Oil är ett mycket känsligt tema för moderaterna. Självklart är det en politisk fråga som hör hemma i valdebatten om Sveriges utrikesminister indirekt utreds för brott mot folkrätten. Det är anmärkningsvärt att moderaterna inte klart kan säga att Bildt måste avgå om Lundin Oil fälls för folkrättsbrott begångna medan Bildt satt i styrelsen.

Även KDs brist på svar är tydligt. Har partiet tänkt sig använda Vattenfalls miljarder till att finansiera ny svensk kärnkraft? I så fall har de blåst Centerpartiet helt i kärnkraftsfrågan. Inga statliga pengar till ny kärnkraft hette det ju, men hur är det med pengar från ett statligt företag?

KD och C verkar dock vara överens om att en privatisering av Vattenfall ska inledas. Det är som att slakta kon för att kunna köpa mjölk på affären. Att Vattenfall behöver kapital är inte heller något trovärdigt argument. Ett företag som gjorde 28 miljarder i vinst förra året och som satsar enorma summor på tysk kolkraft behöver inte mer kapital –  de behöver en ägare som vågar styra företaget. Det har den här regeringen misslyckats med fullständigt.

Kommentera