Nästa tokprivatisering – Lycksele lasarett?

Vår borgerliga regering säljer ut våra gemensamma tillgångar av ideologiska skäl. Statliga företag ska tas över av privata vinstintressen. Staten ska göra sig av med viktiga styrmedel för att påverka samhällsutvecklingen. När väl fungerande verksamheter som apotek och bilprovning styckas och säljs ut får konsumenterna betala med högre priser. I glesbygd blir resultatet på sikt också sämre service. De nya etableringarna sker bland de köpstarka i de stora städerna. De stora vinsterna hämtas inte hem i Sorsele, Jörn eller Dorotea.

Nu vill borgarna sälja ut mer. Under nästa period handlar det om företag som SBAB, Nordea, Telia Sonera och Vattenfall. För Norrlands inland kan det bli förödande om Vattenfall och statligt ägda skogsindustrier säljs ut. Istället för långsiktiga investeringar kan vi få kortsiktiga spekulanter.

Även skolor och sjukvård ska tas över av privata vinstintressen. I de privata skolorna är lärartätheten lägre liksom andelen behöriga lärare. Många skolföretag gör storvinster på skattepengar som skulle ha gått till utbildning av barn och unga. I vården gjorde privata företag över tre miljarder i vinst förra året. En del av de bolag som gör vinst på våra skattepengar är riskkapitalbolag med adress i olika skattparadis.

Nu vill Moderaterna i Västerbotten bidra till att öka de privata vinsterna på skattebetalarnas bekostnad. De vill privatisera Lycksele lasarett. Ännu en gång riskerar en misslyckad privatisering att drabba glesbygden. Man undrar om det blir ett första steg till en nedläggning av verksamheten.

I Västerbotten är det liten risk att moderaterna kommer till makten i landstinget. Men vinner de riksdagsvalet kommer fler av våra gemensamma tillgångar att privatiseras.

Läs mer i SR, SVT, VF och VK

En reaktion på “Nästa tokprivatisering – Lycksele lasarett?

  1. Så länge vi inte kan se till att alla banker är i folkets ägo så ser jag inget hinder i att sälja ut andelar i vissa av dem.

    Det jag inte riktigt förstår är varför vi konsumenter inte organiserar oss och startar vår egna bank, ägd och förvaltad av oss själva. För de flesta småsparare och låntagare så finns väl inget behov av den spekulation och räntemarginaler som storbankerna tillämpar? En konsumentägd bank kan agera och finnas lokalt på ett helt annat sätt och med rimliga kostnader, särskilt med tanke på de nya möjligheter som dagens teknik möjliggör.

Kommentera