Gör Jan Eliasson till rödgrön utrikesminister

Jan Eliasson har skrivit ett utmärkt inlägg på Aftonbladets debattsida. Som väntat är Eliasson stark när det gäller utrikespolitiken. Men han skriver också kloka ord om de ökande klassklyftorna i Sverige och om sin egen resa från arbetarklassens Göteborg till diplomatins finrum. En resa som gick via en svensk välfärdsstat som gav alla en chans.

Visst skulle jag helst se Hans Linde som nästa svenska utrikesminister. Men det är nog tyvärr mindre sannolikt att Vänsterpartiet får den posten efter en rödgrön valseger. Jan Eliasson vore dock ett utmärkt alternativ. Han har erfarenhet och kontakter. Han knyter an till det bästa i svensk utrikespolitisk tradition och är redan känd och respekterad i omvärlden. Det blir slut på utrikespolitiken som enmansshow och pinsamheten med Bildt och Lundin Oils koppling till folkrättsbrott i Sudan. Jan Eliasson vore ett lyft för Sveriges anseende i världen och för svensk utrikespolitik.

Visst finns det invändningar. Eliasson har ännu inte uttalat sig mot Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan. Men det är nog inte osannolikt att även han som så många andra kan ompröva sin ståndpunkt i den frågan. Andra kanske vill invända att han är gammal. Men mig spelar det ingen roll att en minister är pensionär så länge han är bra, på hugget och erfaren. Precis som Jan Eliasson.

4 reaktion på “Gör Jan Eliasson till rödgrön utrikesminister

 1. You can´t be serious!?

  Ofta tycker jag du för en rätt nyanserad diskussion i många frågor. Men Hans Linde som ditt förstahandsval som Sveriges utrikesminister? Å nej. Man tager sig för pannan…

  Jan Eliasson är förvisso en erfaren person med många verkligt goda egenskaper. Om de rödgröna vinner valet måste han rimligen vara den givna förstakandidaten, det inser nog alla. Han har både klokskap och erfarenhet så det räcker.

  Men med kännedom om Eliassons oftast diplomatiskt väl avvägda inställning i de flesta frågor kommer säkert många bland de rödgröna att bli besvikna – åtminstone om man ska se till den svart-vita utrikespolitiska deklaration som de rödgröna gjort för inte så länge sedan. Eliasson kommer knappast att vilja jobba för alla de rätt kategoriska och onyanserade åsikter som pläderas för där. Man kan till och med fråga sig om han verkligen vill ha jobbet med de förutsättningarna.

 2. Verkar som att just utrikesministern ska vara väldigt känd samt stå något över den vanliga baspolitiken som handlar om skatter, Östersjön, skolan, Saab etc. Lite av kungahuset kring UD, Bildt et al. Måste det vara så? Förmodligen, men lite ledsamt. Fast Eliasson är nog bra och jag tror att det faktum att han kommer från små förhållanden faktiskt är ett typiskt tecken för vårt land, d v s alla kan nå topparna i arbetslivet och politiken i Sverige fortfarande om man är duglig och målmedveten.

 3. Linde och Eliasson bra kandidater. Men jag föredrar Margot Wallström som har jobbat både inom EU och FN, två viktiga samarbetsorgan. Sedan är hon ett starkt namn i Sverige.
  Det behövs för övrigt många goda krafter att vrida den svenska utrikes- och försvarspolitiken på rätt kurs.
  Bildts och Alliansens är en ren och skär katastrof som utan att ha förankrat någonting inom bl a svenskt folkförsvar helt kastat Sverige i händerna på Nato.

 4. Jan Eliasson ær en meget bra person men man må ikke titta før dybt i hans uttanden. Han kanske talar om klassklyftorna og sin arbeiderbakgrund.Meget mærkligt med tanke på hur han lever selv. Det gir inget førtroende. Han vore en perfekt MODERAT utrikesminister. Eliasson er också meget otydlig i mange frågor som han ikke vill sticka ut hakan om. Typiskt otydlig diplomat. Alldeles før ”main.stream” Virker ikke ha civil kurage tillræckligt. Han driver ett ”koncept Eliasson”. han er en tuktad og beskuren vildapel som borde komma ut ur sin borgerliga garderobe – da skulle han være perfekt.

Kommentera