Ännu en EU-dom inskränker förhandlingsrätten

LO-tidningen rapporterar om en ny dom i EUs domstol som inskränker den fria förhandlingsrätten och kollektivavtalsrätten. Den här gången är det tyska kommuner och deras anställda som inte får avgöra i kollektivavtal hur de anställdas pensionspengar ska förvaltas. Domen är helt i linje med Lavaldomen, den fria rörligheten och företagens rättigheter bedöms vara viktigare än kollektivavtal och förhandlingsrätt.

Det är EU-kommissionen, det europeiska storkapitalets mest trogne vän, som har tagit de tyska kommunerna inför domarna i Luxemburg. Ingen reaktion på domen har kommit från vår borgerliga regering vad jag har sett. De låter EU riva ner vårt kollektivavtalssystem samtidigt som de i teorin försvarar den svenska arbetsrättsliga modellen.

För de rödgröna partierna är domen ännu en utmaning och en påminnelse om att en rödgrön regering måste ta strid för kollektivavtalen i EU eften en valseger.

3 reaktion på “Ännu en EU-dom inskränker förhandlingsrätten

 1. Bra att du belyser sånt här. Här torde 65 % av svenskarna tycka ungefär som du. Att majoriteten av svenska högern acceptarar kollektivavtal idag beror inte på att de i grunden gillar dem utan på att de inser att de med ett angrepp raserar de inbrytningar i sosseflanken de faktiskt gjort med sitt smarta spel på några viktiga områden.

 2. Ja snart är rättsäkerheten för arbetarna borta.Tack vare EU och dess domstol.Jag hoppas att det finns nâgot en rödgrön regering kan göra.Kan verkligen vanliga medlemsländer som Sverige gâ emot eu-domstolens beslut ?

 3. I nuvarande EU finns det uppskattningsvis 501,3 miljoner invånare, i Sverige fanns det förra året 9,3 miljoner av dessa. Det är 1,8 procent av EU medborgarna. När Turkiet kommer med lär det väl sjunka till under 1,5 procent.

  EU domstolen tolkar lagarna i EU och deras utslag gäller som lag här. Om de rödgröna ska ändra på detta får de väl ändra lagen i EU eller ändra vår grundlag och i praktiken lämna EU.
  Det gavs många löften i samband med omröstningen om medlemskap 1994, men inget var heligare än det om strejkrätt och kollektivavtal. I partidokument och i officiella handlingar upprepades att medlemskapet var riskfritt: ”Frågor om bland annat löner och stridsåtgärder, till exempel strejker, skall inte beslutas på EU-nivå”, skrev man då från UD:s sekretariat för Europainformation. Utan denna garanti hade svenska folket aldrig röstat ja den gången för 14 år sedan.
  Redan från början pekade vi i den socialdemokratiska nej-kommittén på att rätten att ta strid för kollektivavtalen kunde sättas ur spel av EG-domstolen. Sedan dess har jag och andra socialdemokratiska EU-kritiker i år efter år talat, skrivit och vädjat till partiet att begränsa EU:s makt, åtminstone vad gäller arbetsrätten. Sedan Vaxholmsfallet kom upp 2004, har vi upprepade gånger och i alla möjliga olika former sökt få partiets ledning att agera för att säkra svensk arbetsrätt i de pågående fördragsförhandlingarna.
  Inget har skett. Inga speciella svenska krav lades fram när Lissabonfördraget slutförhandlades 2007, vare sig av den förra socialdemokratiska regeringen eller den nuvarande alliansregeringen. Inte ens frågan om Sveriges deltagande i EMU fördes på tal, trots folkomröstningsresultatet.

  Sören Wibe

  Inträdet i EG kommer att medföra de mest dramatiska förändringarna i Sverige på 100 år – ja, kanske någonsin. Följden blir omfattande neddragningar inom den offentliga sektorn, frysta transfereringar och privata lösningar inom samhällsservicen.
  Peter Wallenberg

  Speciellt osmakligt är det när S, M m.fl. nu gör valfläsk av euroomröstningen och säger att man ska ”respektera” folkomröstningen. Folkomröstningen kördes över med ångvält när mer än 75 procent av riksdagen röstade igenom Lissabon-konstitutionen utan att begära undantag för Euron. Man skrev på ett avtal där euron är obligatorisk och förpliktade sig att införa euron här.

Kommentera