Förslag på ett rödgrönt vallöfte

I VK skriver Hanna Victoria Mörck från Uppsala studentkår och argumenterar slagkraftigt mot de borgerligas beslut att införa avgifter för utländska studenter vid svenska universitet från 2011. Argumenten mot förslaget är tydliga. Det ger lite intäkter men drabbar universiteten med färre studenter och mindre internationellt utbyte i en tid då vi bör bejaka internationella kontakter. I grunden handlar det om utbildning ska vara en rättighet, inte en handelsvara.

Till argumenten kan läggas att risken är att beslutet kan vara ett första steg mot att införa avgifter även för studenter från EU-länder. Dessutom innebär avgifterna att de internationella studenterna i första hand kommer att rekryteras från rika familjer, de kommer alltid att ha råd att sända iväg sina barn. En av fördelarna med vårt system utan avgifter är att även den som inte kommer från rika hem har en möjlighet att studera här.

För Umeå är det borgerliga beslutet mycket illa. Färre studenter kan drabba flera utbildningar på universitetet hårt vilket på sikt kan minska utbudet av kurser. Universitetet får ett mindre internationellt kontaktnät och staden får färre invånare. Jag hoppas att de rödgröna utfärdar ett klart vallöfte om att avgifterna ska tas bort om vi vinner valet.

2 reaktion på “Förslag på ett rödgrönt vallöfte

  1. Ingår inte detta beslut att införa denna avgift i den skolpolitik som Alliansen för. I sann nyliberal anda vill man ju även segregera skolan. En skola för kreti och pleti och en för överklassen.

  2. Jag håller med om allt du skriver
    tyvärr tror jag inte att (s) vill detta. Pratade med Ibbe på distriktskongressen. Partikongressen lämnade en luddig formulering om detta.

    Men ja. Det är mycket olyckligt.

    Det finns fler faror med detta. Om studenter betalar för kursen kan de också kräva att bli godkända. Alltså hotas kvaliten på lite längre sikt.

    Det kommer också att innebära att kursutbudet minskar pga färre studenter vilket också drabbar våra inhemska studenter.

Kommentera