Centern sviker Västerbotten med ny kärnkraft

De förnyelsebara och miljövänliga alternativen till kärnkraften har aldrig varit så realistiska och konkurrenskraftiga som idag. Jämfört med situationen vid folkomröstningen om kärnkraft 1980 så är alternativen idag såväl väl beprövade som ekonomiskt bärkraftiga. Sverige ligger långt idag efter länder som Spanien, Tyskland och Danmark i att bygga ut de alternativa källorna för elproduktion, inte minst vindkraft. Vad gäller kärnkraften har dock mycket lite hänt i form av utveckling. Kärnkraftens drift är osäker, vilket vi fick känna av i vintras, och avfallsproblemen är inte lösta på något tillfredsställande vis. Den nya reaktor som nu byggs i Finland har både blivit mycket dyrare än beräknat och kraftigt försenad.

Den 17 juni röstar riksdagen om ifall vi i Sverige ska ersätta våra nuvarande reaktorer med tio nya. Att göra det vore ett misstag och en lång, osäker och dyrbar omväg till dit vi ändå måste nå; en elproduktion som är helt förnyelsebar och inte bidrar med några utsläpp av växthusgaser. Nu när vi äntligen har chansen att steg för steg ersätta kärnkraften så sviker centerpartiet fullständigt sina mål och ideal. Tillsammans med de rödgröna skulle centerpartiet kunna satsa på att bygga en helt miljövänlig elproduktion. Men makten verkar vara viktigare än några principer för partiet.

För ett län som Västerbotten blir vägvalet särskilt tydligt. Om det byggs en ny generation kärnkraft i Sverige så kommer kraven på uranbrytning i vår del av landet säkerligen att föras fram. Jag undrar om de borgerliga ledamöterna i riksdagen från länet är är för svensk uranbrytning och om de är beredda att ta de betydande miljörisker som är förknippade med brytningen?

En ny satsning på kärnkraft kommer att sluka enorma mängder kapital och tränga ut satsningar på de förnyelsebara alternativen. För Västerbotten skulle det få stora negativa konsekvenser. Vårt län har en enorm potential i vindkraft både till land och till havs, i utbyggd bioenergi och en mer effektiv vattenkraft. Det skulle skapa hundratals nya arbetstillfällen i länet. En vindkraftsindustri med produktion av anläggningar har förutsättningar växa fram här i Västerbotten. Genom mer förmånliga skatteregler för kooperativ skulle vi kunna ha större lokalt ägande i vindkraften vilket kan generera stora inkomster till länet. Genom stöd till havsbaserad vindkraft kunde området runt Holmögadd byggas ut, där finns en stor potential. Kombinationen av vindkraft och vattenkraft är snudd på optimal och de två produktionssystemen kompletterar varandra. Men dessa positiva möjligheter för länet riskerar att inte förverkligas om det istället är kärnkraften som kommer att få de stora investeringarna framöver.

Ska Vattenfalls miljarder användas till smutsig tysk kolkraft, ny kärnkraft eller till de miljövänliga alternativen? Vi menar att staten måste använda sin makt som ägare och faktiskt styra Vattenfall till att bygga ut de förnyelsebara energisystemen i Sverige. Dessutom måste vårt kraftnät byggas om och byggas ut när alternativen expanderar. Även borde vara en uppgift för Vattenfall och det skulle skapa många arbetstillfällen i ett län som vårt. Både sysselsättningen och miljön i Västerbotten blir förlorare om vi inte satsar på de förnyelsebara alternativen. Vi kan bli en föregångare som producent av helt förnyelsebar energi, låt oss ta vara på den möjligheten.

5 reaktion på “Centern sviker Västerbotten med ny kärnkraft

  1. Jag köper ditt resonemang numera även om jag inte tror tekniken på kärnkraftsområdet stått still som du antyder. Om man ska välja ny väg så tror jag mer på vind och sol plus ev andra för mig okända alternativ än på en ny generation kärnkraft. Alla svenskar, hundra procent, säger sig gilla sol och vind men om de tvingas välja mellan å ena sidan dem och å den andra sidan mer kärnkraft så väljer man kärnkraft. Staten och kapitalet går samman och då viker sig folket förstås. Alliansen, sossarna och LO, ledande ekonomer och KTH-professorer, samt förstås Sandvik, AlfaLaval, ABB m fl storföretag på området. Bra för vänstern att få säga nej till enorma statliga satsningar för partiet förknippas nog med vidlyftighet på det området även om det kanske inte är korrekt i sak.

  2. Om du tror att mycket lite” har hänt men kärnkraft sedan folkomröstningen så borde du surfa mer för det är helt felaktigt.

    Desutom så är det helt fel att vi MÅSTE bryta uran i sverige för att vi har kärnkraft. Med det argumentet måste vi bryta koppar och kol och borra efterolja osv för att vi använder det i sverige.

    så sorry men FAIL som man brukar säga på nätet.

  3. Moment 22. Växthuseffekt och/eller brist på råvaror. Utbyggnad av vår vattenkraft eller inte. Naturvärden går förlorade om vi dämmer upp våra älvar men kraften är ren. Hur göra? Snart tar oljan slut och att gräva upp Tyskland och bränna upp en massa kolväxthusgaser är det ett alternativ? Kanske är kärnkraften en chansning men har vi ett alternativ i detta historiska läge?

  4. Tycker du verkar göra ett bra jobb, fast du är vänsterpartist. Något jag tycker du bör veta eller kanske vet men jag vill ändå upplysa dig om är att centerpartiets riksdagsman från västerbotten är ganska positivt inställd till Norrbotniabanan. Jag träffade och talade lite kort med honom i Botniabaneutställning på Nolia förra året. Jag fick det intrycket då.

Kommentera