Björklund drar en vals

Idag har jag varit i Skellefteå. Som man gör i den här staden började jag dagen med att läsa lokaltidningen Norran. I dagens tidning var det ett större reportage (inte på nätet) om Folkpartiledaren Jan Björklund som besökte staden igår. Han lovade glatt att Norrbotniabanan, järnvägen mellan Umeå, Skellefteå och Luleå ska byggas om de borgerliga vinner valet. Det finns en liten hake med löftet. Den plan för infrastrukturen som hans regering nyligen har lagt fram för många år framöver innehåller inte det förslaget och inte heller några pengar för banan. Björklund bluffade helt enkelt. Men man kanske inte ska vara så förvånad. Utbildningsminister Bjöklund har ju tidigare hittat på helt egen skolstatistisk från OECD för att stödja sin egen bild av den svenska skolan.

Faktum är att Norrbotniabanan är en utpräglad valfråga. Vinner vi rödgröna så byggs den, vinner borgarna så byggs den inte. Banan är den enskilt viktigaste investeringen för norra Sverige de kommande åren. Med banan får vi pålitliga och moderna godstransporter för vår industri. Den gamla stambanan har för liten kapacitet och är föråldrad. Med en ny bana ökar regionens konkurrenskraft, vi kan få över gods från lastbild till järnväg, moderna persontransporter längs kusten och mindre utsläpp av växthusgaser. Därför är Norrbotniabanan nödvändig, kanske är det också därför som Björklund drar en vals.

Björklund passade också på att propagera för mer kärnkraft och nya reaktorer. Enligt honom finns inga alternativ till den dyra och osäkra kärnkraften. Var har karln varit de sista tio åren? Runt om i Europa byggs de förnyelsebara alternativen ut, vindkraft, bioenergi, sol och modernisering av vattenkraft. Det är som att Folkpartiet inte tror på energiproduktion om den inte är lite miljöfarlig.

Dagen har jag ägnat åt att träffa elever på Balderskolan, det kändes bra. Två märkligheter var det dock. En moderat som, berättade eleverna, ägnade en stor del av sin tid med eleverna åt att förtala Vänsterpartiet när inte vi var där. Inte så snyggt. Dessutom mötte jag några naturvetare som inte trodde på klimatförändringarna. Men det var ändå undantag från bra möten med elever.

En reaktion på “Björklund drar en vals

  1. På tal om skolan: nu rapporteras om att svaga elever som fått betyg i småskolan klarar sig bättre högre upp i skolsystemet än de som inte fått betyg … om jag nu fattade rätt av vad som sas i ekot. Såvitt jag förstår betyder såna rapporter ingenting huruvida betyg är bra eller dåligt för vissa grupper. I så fall är det en typisk ”rapport om skolan”, alltså där man drar alldeles för långtgående slutsatser kring mätningar av olika slag. (jag tycker nog att det system som råder idag är rätt bra men man bör bättre fånga upp de elever som inte kan läsa och skriva efter tvåan ungefär)

Kommentera