Borgs gloria på sned

Jag såg nyss Thomas Östros och Anders Borg diskutera budget och ekonomi på Agenda.  Debatten visar att något har hänt. Borg som brukar vara så säker verkade nervös och grinig. Östros som ofta har haft en negativ framtoning framstod som lugn och offensiv. Helt tydligt är att detrödgröna budgetförslaget har fått allianspartierna på defensiven. Många av de saker som de har hotat med sker inte. Själva saknar alliansen egna förslag som skapar investeringar, minskar utsläppen av växthusgaser eller hjälper de sjuka och arbetslösa som har råkat så illa ut de senaste åren. Kanske var det därför som Anders Borg var så spänd och irriterad.

Den intressantaste bilden var den över hur lite av alliansens inkomstskattesänkningar som kommer att återtas av de rödgröna. Det blir bara några få miljarder i höjda skatter för dem med allra högst inkomster. Detta kan jämföras med alliansens skattesänkningar på mer än 70 miljarder. Alldeles för lite höjs av de rödgröna tycker jag. Samtidigt framstår alliansens tjat om skattechock bara som överdrivet. Det är som om de inte kan stoppa sin självspelande skiva.

Bensinskattefrågan är ett annat typexempel. De rödgröna har gett besked om en mindre höjning av skatten för att minska utsläppen av växthusgaser och driva på omställningen mot bensinsnålare fordon och andra bränslen. Alliansen lovade sänkt bensinskatt inför förra valet, sedan höjde de den. Nu angriper de det rödgröna förslaget, men utesluter inte egna höjningar  – efter valet.

I debatten framstod Östros redan som finansminister. Till skillnad från Anders Borg höll Östros argument ihop.

5 reaktion på “Borgs gloria på sned

  1. Moderater och deras tal om det ”höga skattetrycket” är ju ett signum uttryck för detta parti. Moderaterna har ju aldrig varit intresserade av ett samhälle där alla bidrar till välfärden. I stället vill man bara se till att sko sig själva på andras bekostnad. Deras alternativ till jämlikhet är att införa privata entreprenörer, i för exempel sjukvården, som enbart är uppbyggd på rena kapitalistiska vinstintressen. Där vinsterna inte återinvesteras utan går rakt ned i fickorna på ett fåtal ägare. Och där de vårdsökande och sjuka enbart räknas som vinstintresse boskap.
    Med tanke på hur det har ”lyckats” så är det inte underligt att herr Borg är nervös och grinig. För Alliansen rekord demontering av den Svenska välfärden är ett kapitalt misslyckande. Och hur kan man då försvara denna politik man fört? Det går inte! Därav herr Borgs sneda gloria, som snart har kasat ned till anklarna.

  2. Det jävligaste är det som det inte talas om, nämligen det gigatiska stödet till bank och finans! När det gäller detta område gäller inga budget eller utgiftstak, ingen demokrati, ingen insyn. Bank och finans ska gödas till varje pris och går det åt pipan så får skattebetalarna och välfärden offras. Läste någonstans att 49% av BNP är satta i spekulanternas händer! Det har talats om regleringar men inte blir det något av detta eftersom den ”osynliga handen” är ofelbar! Man får verkligen hoppas att de röd-gröna stoppar detta eller det man borde göra är att förstatliga!

  3. Pingback: Här måste rivas – för att få luft och ljus

  4. Pingback: Offentliga investeringar skapar jobb och räddar klimatet « Jöran Fagerlund

  5. Pingback: Finanskrisen

Kommentera