Alliansen och euron – mysteriet tätnar

Vad tycker egentligen den borgerliga alliansen och vår regering om EUs valutaunion, vill de att vi ska ansluta oss under nästa mandatperiod? Ju mer saken diskuteras desto oklarare blir den, mysteriet tätnar.

I dagens Norra Västerbotten skriver Edward Riedl (M) och hävdar att moderaterna inte vill folkomrösta om EMU igen under kommande mandatperiod. Därmed har Riedl påtagligt tonat ned sin entusiasm för EUs valutaunion, och det kanske är klokt. Det kan ju verka betryggande, men det finns några problem med resonemanget.

Regeringens ansvarige minister på området, Birgitta Ohlsson (FP), har gång på gång upprepat att hon vill ha en ny folkomröstning om euron under kommande mandatperiod. Talar inte hon för regeringen i frågan?

Även Riedls partikamrat, tillika ordföranden i riksdagens EU-nämnd, Anna Kinberg Batra, har så nyligt som den 9e maj uttalat sig för en ny folkomröstning om euron under kommande mandatperiod. Råder det oenighet i moderaterna i frågan?

En som inte tvekar om att vi bör avskaffa vår valuta och ansluta oss till den krisdrabbade euron är folkpartiets Håkan Lindh. Han och jag möts i en debatt i frågan i Skellefteå tisdag den första juni klockan 19.00, lokalen är Arenan på Campus. Kanske kan han ge besked även om alliansens ståndpunkt i frågan.

I sin text ustöter Riedl några självsäkra trumpetstötar om att regeringen hanterar krisen väl. Men han glömmer att nämna de två viktigaste orsakerna till att Sverige klarar sig bättre än många andra länder. Den ena är att vi var kloka nog att rösta nej till euron i folkomröstningen 2003. Den andra är att de rödgröna partierna, inklusive Vänsterpartiet, under en rad år förstärkte Sveriges finanser och amorterade ner statsskulden. Alliansen kan tacka vänstern för att Sveriges läge är hyggligt. Vinner vi rödgröna valet i höst kommer vi att respektera folkomröstningen om EMU och fortsätta bedriva en ansvarsfull ekonomisk politik.

3 reaktion på “Alliansen och euron – mysteriet tätnar

  1. 10 % öppen arbetslöshet är långt ifrån ett hyggligt ekonomiskt läge, mycket långt ifrån. detta att speciellt statens finanser är vad som är ett ”hyggligt” läge är närmast absurt.

    10% öppen arbetslöshet och underskottet i den offentliga sektorn av 0,8 % förra året. hushållen i Sverige har lika stor skuldbörda relativt BNP som man har i Spanien, Portugal och Irland.

  2. Pingback: Upphäv statsskulden

  3. Pingback: Nonsens av EU-minister Birgitta Ohlsson « Jöran Fagerlund

Kommentera