En förmiddag hos näringslivet

Har precis återvänt efter en förmiddag på Scandic hotell med Västerbottens Näringslivsråd. Svenskt Näringsliv, LRF och Företagarna hade bjudit in och jag (V), Lars Lilja (S), Åke Sandström (C) och Ulf Grape (M) hade hörsammat kallelsen. Innan jag for visste jag inte riktigt vad som väntade, men det blev en ganska bra diskussion tycker jag, praktisk, konkret och inte allt för polemisk. Mycket kretsade runt hur kommunikationer kan förbättras och hur unga kan komma in i arbetslivet.

Dagen innan hade jag ägnat några timmar åt att läsa in detaljerna i Vänsterpartiets näringspolitik, ju mer jag fördjupade mig i den ju bättre tyckte jag att den var. Ibland har vänstern dåligt självförtroende i debatten om småföretagens villkor, men faktum är att vi har en bra sammanhängande politik på området.

I många praktiska frågor som om transportstödets utformning eller behovet av investeringar i miljöteknik är det ibland mindre som skiljer partierna åt. På några områden blev dock skiljelinjerna mer klara. Många företagare var besvikna över att alliansregeringen i praktiken har sagt nej till att bygga Norrbotniabanan, här är det viktigt att vi rödgröna får igång projektet när/om vi kommer till makten. Lite roligt var det också att varken Grape eller Sandström tyckte att det var någon vidare idé att Sverige skulle gå med i EMU. Frågan är om de har frågat sina partiledningar och alliansbrodern Folkpartiet om det.

Kommentera