Västerbottens pappor i topp – igen

Så har förra årets statistik över hur många pappor som tar föräldraledigt kommit. Västerbottens pappor ligger i topp, igen. I Västerbotten tas 25,8 % av föräldradagarna ut av pappor, snittet i Sverige är 22 %. Näst bäst i Sverige på att vara föräldralediga är papporna i Uppsala län medan de skånska papporna ligger i botten. Det vore intressant att studera närmare vad de ganska stora regionala skillnaderna beror på. Något för den av Göran Hägglund så fruktade genusforskningen att utreda ännu mer.

För Västerbotten är det en hedrande förstaplats. Problemet är att pappornas andel av ledigheten ökar så långsamt, förra året med en procent. Det finns en tendens att utjämningen går allt långsammare. Det är nog dags för lite politiska beslut som skyndar på utvecklingen.

Jag har svårt att se varför inte samhället aktivt ska driva på för att fler pappor ska vara hemma. Jämställdhet är ett mål i sig. Dessutom visar forskningen att jämställda par håller ihop bättre och skiljer sig mer sällan. Varför är då så många familjehyllande socialkonservativa så ointresserade av att ta beslut som får fler pappor att vara hemma? Dessutom, hur många lite äldre män har man inte träffat som ångrar att de var borta så mycket när barnen var små? Motsatsen, pappor som tycker att de var hemma för mycket med sina barn, har jag knappt stött på.

Något som slog mig är att Västerbotten är ett av de län där rasistiska partier har minst stöd medan det är precis tvärt om med Skåne. Försök att förklara sambandet mellan rasism och de hemmavarande papporna den som kan.

Läs mer i Norran och VK.

En reaktion på “Västerbottens pappor i topp – igen

  1. Håller med, pappor bör ta hand om sina ungar ungefär lika mycket som morsorna. Själv har jag varit hemma nästan ett år med var och en av mina tre ungar. Å andra siden är det inte nödvändigt att vara hemma exakt lika mycket eller att prata minst x minuter per dag med sina ungar osv enligt konstig och meningslös statistik. Genusforskare är jag lite skeptisk mot t ex då man menar att historieböckerna ska nämna kvinnor lika mycket som män. Vettigt är att kritiskt fundera men stolligt att KRÄVA 50/50.

    Det ligger nära till hands att tro att Västerbotten och Uppsala toppar för att offentliga sektorn dominerar som arbetsgivare. Skåne har också liknande områden men också stora jordbruksbygder och småsamhällen med rätt mycket folk.

Kommentera