Ta ställning för Norrbotniabanan

I dagens Norra Västerbotten tar tidningen via sin chefredaktör tydligt ställning för bygget av Norrbotniabanan, kustjärnvägen från Umeå till Haparanda via Skellefteå, Piteå och Luleå. Det är bara att hålla med. Idag saknar Sveriges norra halva rimliga kommunikationer med järnväg. Den gamla järnvägen går inne i landet långt från stora befolkningscentra och är enkelspårig. Samtidigt ligger en mycket stor del av Sveriges tunga industri längs norrlandskusten

Med Norrbotniabanan skulle den norrländska industrins konkurrenskraft öka. Transporterna skulle bli snabbare och pålitligare. Utsläppen av växthusgaser skulle kunna minska betydligt när transporter går från väg till järnväg. Vi skulle kunna få en modernare sammankoppling av järnvägarna i norra Sverige, Finland, Norge och Ryssland. Även persontransporterna skulle kunna bli en stor vinnare med helt andra pendlingstider för som reser mellan olika städer längs norrlandskusten. Det är bara att hålla med Norran. Ska man peka ut en enda avgörande reform för övre Norrland som den viktigaste de kommande åren så är det bygget av Norrbotniabanan.

I norr är enigheten om att banan behövs bedövande från företagare till fack, från vänster till höger i politiken. Vad är då problemet? Jo, problemet är att vår borgerliga regering inte har gjort något för att få igång bygget. Allianspartierna i norr har aldrig lyckats övertyga sina egna i Stockholm om att Norrbotniabanan behövs. Borgerliga regeringar innebär förlorade år för bygget av banan.

Det är därför lite märkligt när borgerliga politiker i norr går till val på att banan ska byggas. Hur kan ni lova det? Annorlunda är det med de rödgröna. Blir det en rödgrön regering så tyder allt på att Norrbotniabanan blir verklighet. Det är något för väljarna i övre Norrland att fundera på.

En reaktion på “Ta ställning för Norrbotniabanan

Kommentera