RUT är en regional omfördelare

Debatten om avdrag för tjänster i hushållet går het. De borgerliga eldar upp sig över ett avdrag som enligt dem skapar arbete. Själv blir jag inte så imponerad över en borgerlighet som, lite brutalt uttryckt, går igång mest på att överklassen ska ha rabatterad städning.

Jag har inget emot hushållsnära tjänster i sig, de får gärna finnas, man får gärna anlita någon som utför dem om man vill det. Men man får betala själv, skattebetalarna ska inte stå för en del av notan genom avdrag på skatten. Argumenten är väl kända:

Skatteavdraget går främst till de rikaste. Statistiken från SCB talar ett entydigt språk: Halva befolkningen (20 år och äldre) hade 2008 en årsinkomst under 200 000 kronor. Av dem var det endast 6 promille som hade denna skattereduktion.  Bland de fem procent av befolkningen som hade över en halv miljon i årsinkomst var det däremot betydligt vanligare. Drygt sju procent av dem hade skattereduktion för hushållsnära tjänster. De rikaste tar inte bara ut reduktionen betydligt oftare, de tar dessutom ut större summor. Det är en direkt omvänd fördelningspolitik.

Det är också en myt att många nya arbeten har skapats. Ungefär lika många arbeten skulle kunna skapas med samma summa pengar som avdraget kostar. Men de arbetena skulle då kunna fördelas efter behov via den offentliga sektorn. De som bäst behöver hjälp i hemmet skulle få det, inte de som tjänat mest. Läs mer om detta hos Ali Esbati. Dessutom skulle de nya arbetena kunna fördelas mer rättvist över landet.

Ekonomiskt är avdraget en dålig åtgärd. Jag kan tänka mig att man stimulerar vissa sektorer genom skatteavdrag. Jag kan tänka mig att man exempelvis stöder utvecklandet av förnyelsebar energi, forskning inom vissa framtidsbranscher eller att renovera skolor. Detta för att jag tror att det lönar sig nationalekonomiskt att satsa på vissa grupper och sektorer. Någon sådan långsiktig positiv effekt på samhällsekonomin av avdraget för hushållsnära tjänster finns dock inte.

Dessa argument är väl kända vid det här laget. Mindre känt är att avdraget för hushållsnära tjänster är en regional omfördelare. Mycket förenklat kan man säga att hela Sverige betalar för de välavlönade i storstäderna. Några exempel (all statistik är från SCB och avser 2008):

I hela Västerbottens län bor 263 639 personer. 1 533 gjorde avdrag för hushållsnära tjänster. I den mycket välmående kommunen Danderyd utanför Stockholm bor bara drygt en tiondel så många invånare, 32077 stycken, men nästan lika många, 1528 stycken, gjorde avdrag. Inte nog med det, medan västerbottningarna i snitt drar av 3 600 kronor drar Danderydsbon av 8 200 kronor. En Danderydsbo kostar alltså i genomsnitt ungefär 20 gånger mer än en västerbottning i avdrag för hushållsnära tjänster.

I statsminister Reinfeldts hemkommun Täby bor 63 315 personer, 1702 gör avdrag på i genomsnitt 6 200 kronor årligen. I Skellefteå bor 73 659 personer varav 476 personer gör avdrag på i genomsnitt 3 200 kronor. Statistiken talar sitt entydiga språk. Avdraget är en omfördelare till de rikaste i de rikaste kommunerna. Jag tittade också på siffrorna för Sorsele där 11 personer gör avdrag för hushållsnära tjänster. Hur många av dem tjänar under 200 000 kronor årligen? Ingen.

Läs även Storstad, SvD och DN.

13 reaktion på “RUT är en regional omfördelare

 1. Det heter inte ”överklassen ska har rabatterad städning.” det heter ”överklassen ska ha rabatterad städning.” Epidemiskt språkfel just nu.

 2. Pingback: Rutavdrag ger inte fler jobb idag heller « Jöran Fagerlund

 3. Som vanligt ett bra och sakligt inlägg, som jag instämmer till fullo med. Läs även Bodéns debattinlägg i Vf ”Det stinker om avdragen”. Jag tycker det börjar likna en politisk sandlådedebatt. Det man borde debattera är politikområden som, arbetslösheten, miljö, Afganistan, de stora nedskärningarna inom den offentliga sektorn, , om de äldres situation och ekonmi. Men det är väl kanske så att borgarna månar mest om de välbeställda idag, en politik för eliten och de högst avlönade i samhället. Solidariteten urhålkas. Min mamma är 88 år, med en pension på 8000 kr och bor i villa och som nu tillhör det glömda folket, de som byggde upp folkhemet. En åldersgrupp som verkligen upplever ett utanförskap i samhället. Hon har inte råd att köpa sig hjälp, ej heller av hemtjänsten, med ex snöskottning, städning, handla,läkarbesök etc. Anmärkningsvärt är att Reinfeldt som övertagit Maud Oloffsons hjärtefråga tidigare hatat allt bidrag, nu ömmar för det. Läs boken av honom ” Det sovande folket”

 4. Tycker höga sossar som gör avdrag för städning gör helt rätt. Inte heller fel eller hyckleri att politiskt verka för en annan ordning. Borgarna tyckte att muséer skulle ta entré och då återinförde man den ordningen när man kom till makten. Helt rätt av dem.

  När jag jobbade i grundskolan minns jag hur städerskor sas upp, t ex i Härnösand 2004. Kommunen skulle köpa tjänsterna istället, kanske var det från ISS. I samband med det skulle vi lärare få städa lite själva och det nya företaget städade bara vissa givna grejer och områden. När en elev spydde på fel ställe så ingick inte det i städområdet. Helt sjukt – min billigare. Min fru som jobbat flera decennier på Umeå universitet kan intyga ungefär samma utveckling där t ex att pappperskorgar töms trots att de är nästan tomma medan dammråttorna blir större bakom hurtsar, skåp och i skrymslen. Bättre att skattepengar används att städa i offentliga miljöer. Det gynner fler och ger kanske lika många jobb.

 5. Vad jag inte begriper är att dagarna efter att de röd-gröna enstämmigt deklarerat att de vill avskaffa RUT, så förklarar man sitt stöd för ROT. Argumentet att det handlar om en konjunkturåtgärd för de arbetslösa i byggbranschen kan jag inte köpa.I konsekvensens namn borde då bilköp subventioneras med skattereduktion, eftersom vi just nu har så många arbetslösa bilbyggare. Varför inte avdragsrätt för krogbesök, pga av arbetslöshet bland de hotell- och restauranganställda? Nej, min genusinstinkt säger mig att ROT-ideologin handlar om manlig betongpolitik.

  • Hej Kjell,
   Jag tycker att du har mest fel, men också lite rätt. Byggbranschen har ju mycket kraftiga konjunktursvängningar, därför kan det i vissa perioder behövas ROT-bidrag i olika former. Själv skulle jag gärna se att det utvecklades så att det exempelvis mer inriktades på flerfamiljshus som tätades och gjordes mer energisnåla och mindre på köksrenoveringar i villor. Även bilbranschen kan i extrema lägen behöva stöd i stimulans för skrotning och nybilsinköp. Det har prövats med framgång i exempelvis USA och Tyskland, men det är ju en mer extrem och ovanlig åtgärd. Men permanent stöd för att städa i rikas hem? Nix.

 6. Pingback: Förbjud vin på flaska! « Olssons Blogg

 7. Förutom omvänd robinhoodpolitik tycker jag det mest liknar hur man gör svartjobb vita – vilket bekräftar den allmänna tendensen mot ”legal nihilism” som även gäller i övrigt. Hayekfriedmanliberalismens benhårda motstånd mot all form av keynesiansk transferering innebär ju fundamentalistiskt sett motstånd mot skatt överhuvudtaget, förutom när det gäller den skattefinansierade verksamhet som de bermudasregistrerade globala välfärdskoncernerna livnär sig på.

 8. Jag håller med Kjell om att det är lite märkligt att stödja ROT i sin nuvarande form. Det skulle vara intressant vilka som faktiskt gynnas av det avdraget. Knappast låginkomsttagare i alla fall. Samhällsekonomiskt skulle man väl, liksom Jonas skriver, kunna använda dessa skattepengar till att rusta upp offentliga lokaler mm. Det skulle kanske skapa lika många nya jobb…

 9. Skillnade är väl oxå att de jobb som utförs med ROT avdrag oftast är av sådan art att man som vanlig lekman har svårt att klara det, tex takomläggning, dragning av el och vattenledningar i hus, tapetsering , osv dvs rena hantverksjobb. Att städa bort sin egen lort klarar de flesta som är i annan mening arbetsföra, därför ska inte RUT skattesubventioneras, de subventionerna ska lägga in i den offentliga sektorn och komma de människor till del som av olika medicinska skäl odyl har svårt att klara sin vardag, likväl som mer resurser behövs i skolan!

 10. Skulle det inte vara en tanke att göra en variant av RUT-avdraget. Exempelvis att den inte gäller för folk som tjänar över 500 000:- om året.
  Men att pensionärer och långtidssjukskrivna skulle kunna få avdraget (kanske ett större avdrag än i nuläget) och att RUT står kvar som det är nu för vanliga dödliga.

  Då kanske satsningen nå dem som verkligen behöver hjälp?

 11. Pingback: Festa med RUT | Ung Vänster

Kommentera