Rättvisepartiet splittras

VK och VF rapporterar att Rättvisepartiet Socialisterna splittras. Umeåavdelningen lämnar partiet. Med Umeåavdelningen försvinner partiets i särklass starkaste fäste. I Umeå finns också flera av partiets ledande medlemmar och förgrundsfigurer. Sannolikt består hela partiet bara av några hundratal medlemmar, en stor del av dem försvinner när partiet nu delas.

I andra delar av Sverige har RS aldrig etablerat sig som i Umeå. Oftast har de varit en liten vänstergrupp i den politiska marginalen. Men i Umeå har det varit annorlunda. Partiet har varit aktivt i många år, har synts genom idogt basarbete och har tre mandat i kommunfullmäktige. Själv har jag en ganska kluven syn på RS. Partiet har visat många av vänstersekterismens värsta drag med hårda och ofta osakliga attacker på andra vänsterkrafter och en ganska uppblåst självbild. Unga medlemmar har bränts ut i partiets slutna atmosfär. Samtidigt kan man inte ta ifrån dem att de har jobbat på idogt inte minst i arbetet mot nedskärningar i välfärden. De senaste åren har det synts flera tecken på att partiet i Umeå har velat bryta sin isolering från andra vänsterkrafter. Frågan är vad som nu händer med banden till den gamla moderrörelsen i Storbritannien, men där brister mina kunskaper om RS utveckling de senaste åren.

Huvudfrågan i splittringen verkar vara inställningen till våld i kampen mot Sverigedemokrater och andra rasistiska partier. Här har Umeåavdelningen intagit en tydlig och mogen hållning som förkastar våldsromantiken. Det tror jag är helt rätt som strategi. Vi behöver  basarbete, hårda motargument och upplysning för att mota rasisterna, inte stenkastning. Kanske är Umeåavdelningens syn på frågan en effekt av att den inte har varit en politiskt isolerad liten grupp på samma vis som partiet verkar vara i andra delar i Sverige.

Jag har aldrig trott att RS skulle kunna forma ett slagkraftigt alternativ till vänster. Partiet framstår allt för mycket som en rest av 70-talets vänstersekterism. Med den här splittringen har den bilden bekräftats.

47 reaktion på “Rättvisepartiet splittras

 1. Vilka belägg har du för att Sverigedemokraterna är rasistiska? Att inta en kritisk hållning till den massinvandring som i dag sker till Sverige behöver ju inte nödvändigtvis vara av rasistisk karaktär. Massinvandringen har fört med sig stora problem i Sverige, vilket är känt faktum även för dom sju riksdagspartierna. Sluta att gaffla om rasism så fort frågan kommer upp.

 2. Blofeldt:

  Invandringen till Sverige skapar inga problem i sig, det är snarare den rådande politiken som skapar underlag till de problem vi ser i förorterna. Varför byggs det inte ngt nytt i områdena och varför lägger man ned skolor som fritidsgårdar i samma ställen när behoven är enorma?

  Sen kan Jonas läsa pressmeddelandet på RS-centrala hemsida där det framgår att Umeåavdelningen ALDRIG framförde ngn kritik mot samarbete med våldsorganisationer vid det senaste mötet med partiledningen.

 3. Belägg för att Sd är rasistiskt? Det är väl bara att läsa den illa faktabellagda artickel jönsen till partiledare skrev i aftonbladet. Man får kalla det vad man vill, men det är hjärnlös rasismen.

 4. Vad är problemet med Åkessons artikel i Aftonbladet? Det är Islam och Islamiseringen av Sverige som kritiseras. Islam är ingen religion eller något rasligt betingat. Moskéer är inga kyrkor utan politiska arenor. Islam är en politisk idé. Många har uppfattat moskéerna som likvärdigt kristna kyrkor, synagogor eller hinduiska tempel, men så är det inte.

 5. Väldigt intressant analys beträffande RS. Men hur ser Vänsterpartiet (inte minst i Umeå) på det då ”nya” RS som kommer att finnas kvar som västerkraft i Umeå, kan det bli tal om närmanden, rörelserna emellan? Tänker kanske främst på demonstrationer, protestmarscher, tematiska kampanjer, uttalanden och dylikt?

 6. Jag måste vara uppriktig och erkänna att jag inte kände till Rättvisepartiet Socialisterna. Men det får mig att fundera igen på varför vi socialister tycks ha så svårt att ena oss. Ofta ser vi uppemot ett halvt dussin olika väster partier, och i vissa fall, som i Italien, ännu fler. Detta mönster har präglat vår idéhistorik ända sedan bolsjevikerna och mensjevikerna. Och då, precis som nu, tycks det som om graden av radikalism är det vi har svårt att ena oss om. Är det så? Är detta vad som gör att vi har partier som Kommunistiska Partiet (http://www.kommunistiskapartiet.org) och Socialistiska Partiet (http://www.socialistiskapartiet.se/) istället för ett större och mer inflytelserikt vänsterparti? Engels och Marx rådde oss att förenas. Varför har vi så svårt med det? Sedan kan jag inte låta bli att påpeka att även om jag inte är någon pacifist, så tror jag att våld bör användas bara när det är det mest effektiva medlet att uppnå det givna målet (vilket det mycket sällan tycks vara). Att bruka våld mot Sverigedemokrater idag verkar vara en högst kontraproduktiv ide.

 7. till Markus
  Jag tror att många vänsterpartister har dåliga erfarenheter av RS. Men i princip finns det nog ingen som vill stänga dörren till samarbete med någon annan demokratisk vänsterkraft. Vi får väl se vad som blir av dem. Vänsterpartiet i Umeå har ju en ledande lokal medlem i SP på kommunlistan, så visst finns det öppenhet,

  mvh

  Jonas

 8. Personligen tycker jag att det är en framgång att Rättvisepartiet lokalt tagit sitt förnuft till fånga och lämnat moderpartiet. Grejen är ju den att Offensiv i Umeå varit betydligt mindre sekteristiskt än Offensiv i Sverige. Jag tror att detta bidrar till att Umeåavdelningen definitivt kan tvätta bort stämpeln av att vara Vänsterns Jehovas Vittnen och istället föra en genuin kamp för att försvara vården, skolan och arbetarklassen.

  När det gäller den lokala medlemmen i SP kan man diskutera om han var ledande. Mig veterligen har han de sista tio åren bara talat på Enad Vänsters förstamajtåg en enda gång och han har inte synts särskilt mycket i media. Senast han kandiderade i ett val för SP var väl för tolv år sedan?

 9. Heder åt dej Jonas Sjöstedt!
  Jag uppskattar din nyanserade syn på det som hänt mellan RS Umeå och RS riks och dina uppriktiga försök att förstå det som ligger bakom.
  Till Marcus:
  angående varför vi socialister tycks ha så svårt att ena oss: Kan det vara så att det beror på att många av oss som engagerar sig i vänsterrörelser är personer som tänker självständigt och ifrågasätter? Och när det då uppstår meningsskiljaktigheter eller när några inom partiet vill ”sätta sig över” och ta makten så finns det i vissa fall ingen annan utväg än ”skilsmässa”?

 10. Blofeldt: vad är det för fel på hans artickel i aftonbladet? Förutom att den är fylld av faktafel? Förutom att den vädrar en rasism vi inte tagit del av sedan slutet av 30-talet?

  Det är helt klart så att skolan behöver mer pengar att lära ut historia för. Det finns många som uppenbarligen inte förstått vad rasismen kan leda till om det utnytjas i propaganda.

  Det här med att dra inte alla över en kam och skaffa belägg för åsikter ligger inte för SDanhängare. Men det var verkligen ingen nyhet.

 11. En anledning till varför det kan vara svårt för en modern vänster att ”enas” med grupper som Rättvisepartiet är kanske att de kommer dragande med sina sekteristiska agendor där vattendelaren är om man har rätt tolkning av vad Trotsky skrev om Lenin för 70 år sedan. De är tillbakablickande och mossiga och utkämpar gårdagens strider. Hela den här tanken att ryska revolutionen ska vara den ständiga referenspunkten för vänstern är sorglig. Det är i mina ögon snarare ett tecken på hur lite verklighetsförankring såna här grupper har. Ju mer tragglande där man dunkar gamla ikoner (eller demoner) i huvudet på varandra, desto mindre nutidsrelevans. Troligen är det precis som Jonas säger: Umeåavdelningen fick smaka på hur tillvaron ter sig för ett parti som måste förhålla sig till verkligheten.

 12. Jag håller med Staffan till fullo och vad vi har sett så blir det splittringar när lokalavdelningar av ett parti måste tillämpa realpolitik. Rättvisepartiet i Umeå var det senaste exemplet, men för ett par år sedan fanns det även en avdelning i Socialistiska Partiet – som var mer verklighetsförankrade än övriga SP – som lämnade, nämligen Västerviksavdelningen. Det som sen hänt är att de bildat en organisation som spridit sig till fler orter i landet och som inte refererar till marx, lenin och trotskij utan mer fokuserar på dagsaktuella frågor såsom att öka A-kassan till 90%.

  Vad har då f.d. SP-Västervik gemensamt med RS-Umeå? Jo, SP-Västervik var den starkaste lokalavdelningen i hela SP (och fick fler röster än Miljöpartiet i 2006 års kommunalval); RS-Umeå är ju starkaste lokalavdelningen i RS och framstår som ett etablerat parti i Umeå. Det RS-Umeå borde göra är att ta kontakt med f.d. SP-Västervik (som numera bara kallar sig ”Socialisterna”) och gå in i den organisationen eftersom likheterna är riktigt stora.

  Vi har alltså två gemensamma nämnare för partier som lämnat varsitt trotskistiskt parti. Tidigare i historien – nämligen på 1990-talet – skedde också en utbrytning – om än inte lika stor – i dåvarande Offensiv och i Socialistiska Partiet. Organisationerna kom att kalla sig Marxistisk Vänster respektive Arbetarmakt. Strax innan millenieskiftet slog de sig ihop. Man får hoppas att denna utbrytning resulterar i samma sak för f.d. RS-Umeå och f.d. SP-Västervik. Det är just splittringar av dessa slag som gynnar oss som gillar partier som SP/RS/KPML(r) men ändå tycker att de kör för mycket med floskler och inte fokuserar på realpolitik. F.d. SP-Västervik och f.d. RS-Umeå har mer fokus på realpolitik och därför kan de vara ett attraktivt val för oss som inte streckläser Lenin.

 13. Staffan: Jag vill inte vara medlem i något parti utan jag stöttar de partier som finns. Vänsterpartiet må vara bra i teorin, men i praktiken har de tyvärr bedrivit vissa nedskärningar som är oförlåtliga, tex att de i Västernorrlands län varit med och beslutat om landstingsbudgeten som innebär att 700 pers blir avskedade från sjukhuset. Det är just sånt som skiljer radikala partier från Vänsterpartiet; att man inte begränsar sig till budgetramar utan kämpar för att spränga dem. Detta vet jag att både Rättvisepartiet och Socialistiska Partiet bedrivit som huvudpolitik när de suttit i Umeå kommunfullmäktige (SP hade faktiskt mandat där via valtekniskt samarbete med Vänsterpartiet 1991 och allt tyder på att SP återigen kommer in då de erbjudits en plats på Vänsterpartiets fullmäktigelista). Även f.d. SP-Västervik, sedermera ”Socialisterna Västervik”, har i fullmäktige bedrivit en politik som innebär att spränga budgetramar.

  En annan sak som gör mig kritisk till Vänsterpartiet är just detta med nedläggningen av Sofiehemsskolan. Nu vet jag inte hur det gick, men mig veterligen fanns det lokala vänsterpartister som var med och ville lägga ner Sofiehemsskolan. Sånt tycker jag inte hör hemma bland socialistiska partier. Som socialist måste man värna om de svaga i samhället, men samtidigt ha ett antikapitalistiskt perspektiv. Anpassar man sin kommunala politik efter budgetramar har man tappat sitt socialistiska arv; som socialist måste man titta på hur mycket pengar det finns i samhället i stort, inte i en enskild kommuns budget. Umeå har satsat för fullt på kulturhuvudstadsåret 2014 men man har uppenbarligen inte dragit sig för skolnedskärningar där tyvärr Vänsterpartiet varit med och beslutat. Som socialistisk kommunpolitiker måste man kräva att överflödet omfördelas genom att beskatta dem rika och att de största företagen blir i samhällelig ägo. Jag tycker tyvärr inte Vänsterpartiet genomför något sådant. Av denna anledning brukar jag rösta på Rättvisepartiet eller Socialistiska Partiet i kommunalval/landstingsval samt Vänsterpartiet (i brist på alternativ) i riksdagsvalet. Därmed inte sagt att det finns bra vänsterpartister i riksdagen, men majoriteten av parlamentarikerna har tappat sitt socialistiska arv.

  Efter denna brytning känns det betydligt enklare att rösta på Rättvisepartiet lokalt och Vänsterpartiet till riksdagen eftersom de uppenbarligen brutit med sekteristerna i Farsta.

 14. Hur många splittringar har du varit med om själv i din stalinistiska tradition. Du försökte splittra VP när du stod på barrikaderna tillsammans med bogarpressen när Óhly inte tog avstånd från att kalla sig kommunist. När kommer du kräva avståndstagande från socialism? Din spikraka kurs åt höger kommer oundvikligen leda till det.
  Du har ju nått din privata socialism nu. Med EU parlamentslön och alla dess förmåner. Du är väl stolt medlem i ett parti som röstar för privatiseringar och nedskärningar. Tål du en granskning idag?

 15. Per Johanssons inlägg visar precis hur sekteristiskt Arbetarförbundet Offensiv – sedermera Rättvisepartiet Rättvisepartiet Socialisterna – är. Att ägna sig åt personangrepp istället för att vara saklig är en klassisk metod som den självutnämnda ledningen i Farsta ägnar sig åt. Ni har inte lärt er mycket efter splittringen 1996 då ni förlorade en stor del av er Stockholmsavdelning och Skåneavdelning som gick och bildade Marxistisk Vänster (som endast existerade i två år eftersom de slog ihop sig med Arbetarmakt). För den som vill läsa mer om detta och de odemokratiska metoderna som dåvarande Offensivs ledning (i stort sett är det samma personer som styr idag, vilket säger en hel del om Rättvisepartiets interndemokrati) kan man gå in på denna sida: http://www.trotskij.se/content.php?article.189

  Jonas må tillhöra högern inom Vänsterpartiet, men som jag förstått det skänkte han bort en stor del av sin EU-parlamentslön till Vänsterpartiet. Vidare är det – som jag förstått det – en stor del av Vänsterpartiets parlamentariker som betalar tio procent av de arvoden de erhåller via förtroendeuppdrag till partiet. Jag håller med dig om att många vänsterpartister genomför nedskärningar, men hellre rösta på Vänsterpartiet än på ett miniparti som inte har chans att komma in i riksdagen. Jag vill INTE ha Reinfeldt som statsminister då borgarnas politik är extramt nyliberal. Hellre socialliberalism än nyliberalism!

  Det är synd att Per Johansson och andra ledande rättvisepartister inte kan diskutera i en kamratlig ton. Samtidigt är det bra på ett sätt eftersom deras inlägg kan vara ett avskräckande exempel som visar varför man aldrig ska gå med i Rättvisepartiet. Umegruppen har äntligen insett det och jag önskar dem lycka till i valet!

 16. Och den anonyme Åke har ingen aning om vad han kritiserar. Du måste ha fakta om till exempel min partitillhörighet.
  Du kan väl kolla med sossarna, som du och dina kamrater har djup entrism i, om de har någon säpo bevakning.
  Jonas svamlar dessutom på om att RS inte skulle vara etablerat nån annanstans så som i Umeå. Dåligt påläst som han är så har han missat Haninge, Luleå. Valreslutat i i stockholmsförorter som skulle gett mandat i vilken småkommun som helst.
  Blir det person angrepp bara för att jag vänder mig dirikt till Jonas på hans egen blogg, där han inbjuder till kommentarer? Vad var det i hans person som jag kritiserade? Kan du upplysa mig? Tänker socialisten svansa efter högern i Vp nu?

 17. Oj sammanblandar jag socialisterna med socialisten. Hur kändes det? Ni splittrades från SP? Eller?

  Din länk går bara till en sidas syn på saken om splittring ur AFO 96. Finns det två sidor av en spilttring och två olika syn på hur och varför etc?
  För dig spelar det väl ingen roll. Det viktiga för dig var att kasta skit på RS. Eller hur?

  Ni som kallar er socialister och har perspektivet på en eller två kommuner. Varför kalla er socialister överhuvudtaget. Jonas på denna blogg är inte socialist. Även om han varit aktiv i SP, på Eu pension, i USA.
  Socialister är internationalister. Har man inte förstått det . Har man inte heller förstått mitt första inlägg på denna blogg.

 18. Per!

  Jag tog för givet att du var samme Per som varit fackordförande i en SEKO-klubb för tunnelbaneförare och som sen fick sparken. Denna Per var väl/är medlem i RS? Om jag misstar mig så ber jag om ursäkt, det var inte meningen att reta upp dig, för uppenbarligen blev du uppretad.

  Är inte medlem i något parti, men jag sympatiserar med NYA SP-Västervik även om de är väldigt små just nu. Jag röstade faktiskt på Arbetarinitiativet i EU-valet så undvik att kalla mig sosse, tack! Personangrepp för inte debatten framåt för fem öre.

  Däremot ser jag inget fel i att utbrytningarna ur SP och RS har mer fokus på sakfrågor än ideologi. Visst ska man ha kvar marxismen, samtidigt bör man försöka rekrytera fler folk än ”redan frälsta”. Det tycker jag NYA RS-Umeå lyckats med och därför hoppas jag att de slår ihop sig med NYA SP-Västervik.

  Gruppen Socialisten – som du flitigt refererar till – vet jag inte ens om de finns kvar. Hur som helst använde de samma taktik som RS/Offensiv gjorde fram till 1998. Innan 1998 ställde nämligen rättvisepartister i Umeå och Stockholm upp på socialdemokratiska spränglistor. Orsaken till att man slutade med det berodde på att man menade att sossarna upphört att vara ett arbetarparti. Att förbudet mot spränglistor implementerades 1998 – och RS därigenom ej kunde kandidera – var förstås en slump, eller hur Per?

  Det är sant att RS har starkt fäste i Luleå och Haninge och jag berömmer verkligen organisationens arbete där! Skillnaden mellan Luleå och Haninge är kanske att avdelningarna inte varit lika starka som Umeå alltid. I Umeå började nämligen allt och det var där Rättvisepartiet – genom socialdemokratiska spränglistor – blev invalda för första gången 1991, för att sedermera erhålla mandat i landstinget mellan 1994 och 1998 (Per får gärna rätta mig om jag har fel).

  Det som jag ser som största bristen med RS är att andra vänsterorganisationer ständigt stör sig på RS. Uppenbarligen är det kommunikationssvårigheter mellan RS gentemot andra rörelser. Jag beskyller ingen, men man bör försöka åtgärda det och ta reda på varför andra organisationer stör sig på RS. Vidare bör man fundera på varför Umeavdelningen splittrades och ta lärdom av det. Jag tror att det är mer än bara politik. Umeavdelningen har uppenbarligen haft lättare att samarbeta med andra organisationer på vänsterkanten än vad RS-riks lyckats med. Jag tror att den främsta anledningen är just att man undvikit att bedriva entrism i olika nätverk; man har tex på Volvoarbetarnas demonstration deltagit i demonstrationen utan att gå med egna banderoller, vilket gjort att RS-Umeå¨fått en enorm respekt av de som förlorat jobben på Volvo Umeverken.

  Min fråga till Per är vad tror du kommer hända härnäst? Blir det två Rättvisepartier i Umeå?

 19. Du har uppenbarligen inte fattat entrism. Men det är inte ditt fel. Det är de du sympar med fel. De har aldrig fattat. ( Om du anser att det är person angrepp, så sluta med politik. Du är alldeles för känslig.)
  Bara de politiska fienden klappar i händerna om man sänker sin politiska profil. Om man vill eller önskar att bli populära hos dem, förklarar det varför man inte vill tala om vilka man är. För arbetarna i den demonstrationen måste det kännas konstigt att berömma en banderoll och sen får reda på att det var ett annat parti än de trodde. Jag kallar det både politiskt självmord och politisk ohederlighet att inte tala om var ifrån man kommer i en demonstration.
  Vad jag vet så fick RS i Stockholm mer än respekt av Lagena arbetarna och sopåkarna när de intervinerade i de striderna. De värvade medlemmar där. Vilket RS har gjort överallt där de haft en öppen profil.
  På det sättet som du förespråkar byggar man inte sin organisation, som man förhoppningasvis tycker ha den bästa politiken, men man får en massaryggdunkar från fackliga sossar coh västerpartister som inte har nån ambition som helst att växa meldemsmässigt utan är helt beroende av staten och dess pengar i patistöd. Fackliga pengar. Och man fortsätter med alla medel att göra sig oberoende av medlemmar.
  Men vill man ha ryggdunkar från dem, keep on, och bli en parantes i historien.
  Dessa som kallar sig demokrater, sossar och VP, ibland andra vänster grupper som själva inte ens säljer sin tidning på ett torg, brukar ofta inför förbud att sälja tidningar i demonstrationer. Allt för att värna om yttrandefriheten kan man tänka. Borgarna behöver aldrig agera mot arbetarrörelsen politiska uttrycksmedel. Det sköter dessa så bra själva.
  Förbjud tidningsförsäljning, partibeteckningar på banderoller eller skjut de galna hundarna helt enkelt. Är de din tradition att försvara Åke? Du försvarar ju Jonas som har den traditionen.

  Det finns bara ett RS i Umeå. Och när de först kom in i Umeå så var det en satsning från hela partiet, med öppen profil. Ingen var okunning om vilka det var på spränglistorna.

  Nu finns det flera organisationer som vill ha ett nytt arbetarparti. Fråga är vill de ha ett nytt reformistiskt parti. Vill du slå samman med Umeå splittringen så blir det reformistiskt och opportunistiskt. Och då är frågan varför ett till sådant? Det finns ett redan i riksdagen. Och jag menar ett. Vill man kämpa för ett socilaistiskt samhälle så välj ett parti som står för det.

 20. Intressant diskussion mellan Per o Åke!

  Åke du börjar med att kritisera Per för sekterism sedan kommer:
  ”Det är synd att Per Johansson och andra ledande rättvisepartister inte kan diskutera i en kamratlig ton. Samtidigt är det bra på ett sätt eftersom deras inlägg kan vara ett avskräckande exempel som visar varför man aldrig ska gå med i Rättvisepartiet. Umegruppen har äntligen insett det och jag önskar dem lycka till i valet!”
  Kamratlig ton och sekterism var det ja!!!!!?
  Det är inte lätt att vara revolutionär i vardagen, personligen så tycker jag det bara är RS som klarat denna prövning genom åren. Sedan finns det oxå ett antal personer i SP som jag högaktar och läser med god behållning.
  Jag tycker Pers senaste inlägg är mycket klargörande och förklarar varför det är viktigt att som RS våga stå för vem man är i massaktioner.
  Sen tror jag man skall fundera lite på vilka som berömmer de personer som valt (känt sig tvingade enligt egen utsago) att lämna RS
  Personligen är jag ej aktiv, utan är bara sedan länge prenumerant på OFFENSIV och i den egenskapen har jag noggrant läst igenom det material jag fått från ”utbrytarna”.
  Den känsla jag får är att det lokala ledarskiktet i Umeå drabbats av tvivel på att socialismen är möjlig pga den borgerliga dominansen/infiltrationen i all medier typ: Internet, TV, tidningar, radio, skola mm (vilket säkert drabbat många revolutionärer många gånger) man kan då välja olika vägar att agera på:
  1. Man stannar kvar i partiet för fram sina tvivel i diskussionen med partikamrater och partiets ledning
  2. Man lägger ner sitt heltidsengagemang för socialismen (lämnar partiet)
  3. Man anpassar (reformerar) sin politik steg för steg, när sedan inte majoriteten av partiet godkänner att man presenterar denna reformerade politik som partiets politik, så väljer man att lämna o bilda nytt. Ofta innebär det att man söker andra förklaringar på var för man agerar så!
  Detta är givetvis grova schabloner, men i Umeå tror jag tror det handlar om det sistnämnda.
  Det är givetvis inte bra att ledande kämpar väljer att lämna det parti jag personligen högaktar, jag har verkligen försökt sätta mig in i detta för att inte dra förhastade slutsatser och mina slutsatser är:
  Det är nödvändigt att RS (det RS som Per företräder här) går vidare på inslagen väg!
  Länk till RS syn:
  http://www.socialisterna.org/sv/2/1/5375/

  Palma

 21. Jag har tydligen missuppfattat vad entrism är enligt Per. Per får gärna berätta mer för mig om entrismen. Vad är entrism, Per?

  Sen vill jag återigen fråga Per: Ställer Rättvisepartiet Socialisterna upp i kommunalvalet i Umeå trots att så gott som alla lämnat organisationen och trots att de som lämnat väljer att ställa upp på egen lista?

 22. En gång till: Ställer RS upp i kommunalvalet i Umeå trots att en majoritet av medlemmarna lämnat? Ska det vara så svårt att svara på frågan.

  Missade att Palma skrivit så jag svarar nu. Personligen vet jag inte varför Umegruppen lämnade, men att man anpassar sig efter kapitalismen kan jag nog hålla med om. Eller snarare: man anpassar propagandan efter det. Många potentiella medlemmar/sympatisörer vänder förmodligen ryggen till om man börjar prata om Lenin och Trotskij. Det är sådant man får ta så småningom. Ibland kan det vara bra att anpassa sig efter vad folk förstår. Alla är inte superintresserade av politik och därför tror jag det är dumt att börja prata ett språk inte folk begriper! Politiskt däremot vet jag inte om jag kan hålla med om att nya RS-Umeå (alltså den majoritet som lämnade avdelningen och bildade eget) är mer höger än RS-riks. I fullmäktige vet jag att Hägglund agerat exemplariskt. Man har räddat många nedskärningar genom olika blockader osv. Detta utan att blanda in Trotksij.

  När det gäller kritiken mot Jonas får han besvara den själv. Min tidigare fråga kvarstår dock: kandiderar Rättvisepartiet Socialisterna till Umeå kommunfullmäktige trots att majoriteten i lokalavdelningen bildat ett nytt parti?

 23. Kort till Åke:

  En revolutionär politik innebär inte att prata om eller referera till Lenin o Trotskij, det handlar om att ställa krav som:
  Arbete åt alla nu
  Bra sjukvård åt alla nu
  Bra bostäder åt alla nu
  osv
  och förklara varför det kapitalistiska systemet inte klara att tillgodose dessa elementära behov trotts att alla materiella förutsättningar finns, samt tålmodigt förklara vad som krävs för att uppfylla kraven.
  läs Offensiv så kanske du förstår vad jag menar! (jag tror internationalen oxå kan ge vägledning)

  Palma

 24. Palma!

  Det är just det som jag tycker att RS-Umeå (nya RS alltså, de borde byta namn eftersom det är så svårt att särskilja partierna åt) gör; man kräver de elementära kraven du ställer upp och man ger en förklaring till varför det kapitalistiska systemet ej klarar att uppnå dessa krav. Exempelvis har de ju i fullmäktige kört stenhårt på att gå utanför budgetramar för att kräva mer pengar till vårdcentraler osv och man har ofta kombinerat det med utomparlamentarisk aktivitet. Vet inte om SP – som du också verkar gilla – har gjort det där dem sitter. I Västervik gjordde dem det (men dem har ju lämnat SP och ska väl ställa upp under beteckningen ”Välfärdspartiet” om jag inte minns fel), men jag vet inte hur det är i dem andra kommunerna. Vet du? RS (alltså RS-riks) vet jag gör det.

  Att man däremot tonar ner Trotskij (som nya RS-Umeå gjort) tror jag inte är ett tecken på högervridning utan mer ett tecken på sunt förnuft för att man vill locka mer sympatisörer. Svenska vänstern (den till vänster om Vänsterpartiet) måste inse att efterfrågan för en socialistisk politik är låg och därför ändra ”marknadsföringen”. Därför tror jag att SP och RS kanske kan lära sig något av att majoriteten i RS-Ume lämnade RS-riks. Tror att det kan komma något gott av det på sikt även om säkerligen många borgare gnuggar i händerna; de som lämnat har ju ändå fortsatt att vara politiskt aktiva, eller hur?

 25. Tyvärr börjar den här debatten urarta med direkta personpåhopp. Jag måste därför ta bor en del inlägg som jag inte tycker håller stilen. Om inte debatten skärps upp så får jag stänga av någon av debattörerna från att kommentera. Tyvärr har också några av mina värsta fördomar om vänstersekterism besannats. Det är också en del direkta lögner om mig i något inlägg. Det kan så vara. Jag tänker inte ägna min kraft åt att bråka med sekterister utan åt att få bytt regering i det här landet.

  Jonas

 26. Åke:

  Det känns som att du inte har så mycket koll på RS på andra orter än i Umeå, och inte ens där verkar du helt bra koll, så hur kan du veta att allt som RS Umeå säger är sant och hur vet du att RS i övriga landet hela tiden pratar om Lenin och Trotskij vilket du påstår?

  Jag påstår inte heller att jag vet exakt vad som är sant eller inte men det jag vet är att vi i Haninge där jag bott tills för bara några månader sedan nästan enbart ägnade oss åt realpolitik bland annat i kommunfullmäktige tillsammans med kamp på gatorna och vi nämner nästan aldrig Lenin eller Trotslij annat än i vissa diskussioner på våra partiföreningsmöten. Så snälla, sluta med att anta saker om du inte vet något om.

  Jonas:

  Tråkigt att du undviker att diskutera viktiga frågor och förklara saker om dig själv, frågor och saker som kunde tjäna som en bra redovisning mellan rädda reformister som inte riktigt vågar stå för vad de tror på och riktiga socialister som står för vad de tycker och verkligen försöker förändra samhället. Istället kör du på den gamla klassiska metoden att undvika allt för att du anser att något eller några av sakerna som sas var osant och sedan – det bästa – säger du att du har viktigare saker att göra än att svara. Tråkig inställning! Vad är då det viktigare då, byta en borglig nedskärarregering mot en annan borgerlig nedskärarregering?

  Ja ja, det blir väl inget svar på detta heller, du ska ju se till att byta regering vilket väl för dig innebär att bli intervjuvad av den borgerliga pressen ett otal gånger och planera olika mediautspel.

 27. Bra Jonas att du tog bort Pers inlägg med de grövsta personpåhoppen. Samtidigt kanske det hade varit bra att låta det stå kvar som avskräckande exempel?

  Tobias!

  Jag är sällan i södra Sverige och har mest sett det ni skrivit på er hemsida. Där är det mycket marknadsföring av Trotskij, vilket jag inte såg så mycket på f.d. RS-Umeås hemsida. Jag kan ha gjort en missbedömning. Sen verkar våra åsikter om Vänsterpartiet glida isär lite. Jag håller med om att sossarna skär ned i regeringsställning, men Vänsterpartiet försöker ändå – även om man håller sig inom kapitalistiska budgetramar – att undvika att skära ner. Vad är det jag inte har koll på när det gäller Umeavdelningen? På vilket sätt är Umeavdelningen inte revolutionära som din partikamrat (?) Per Johansson påstår?

  Din åsikt om att Vänsterpartiet och Sossarna är borgerliga partier (för jag antar att du tycker det när du säger att en rödgrön regering skulle vara en ”borgerlig nedskärarregering”) kan jag inte hålla med om. Fortfarande röstar en majoritet av arbetarklassen på Sossarna och Vänstern; de har sin bas bland arbetarklassen. Sossarna och Vänstern är därmed fortfarande arbetarpartier även om de till viss mån för en borgerlig politik. Dock finns det flera orsaker till varför jag tycker att man i ett riksdagsval bör rösta på Vänsterpartiet istället för Rättvisepartiet eller något annat radikalt parti (därmed inte sagt att man kan rösta på RS i kommunalvalet eller landstingsvalet, jag röstade på er i båda valen sist, men på V i riksdagen):

  1) Storleken. RS tog i senaste riksdagsvalet drygt 1000 röster. En röst på RS blir därigenom bortkastad, vilket Reinfeldt tjänar på.

  2) Den politik de rödgröna står för är mindre borgerlig än borgarna. Exempelvis vill de sänka fastighetsskatten för studenter boendes i korridor, vilket gör att hyran kan gå ner med uppemot tusen kronor om året; en stor skillnad jämfört med tidigare

  3) De rödgröna har deklarerat att de INTE kommer att samarbeta med SD om de tar sig in i riksdagen. Reinfeldt är däremot öppen för samarbete

  4) Vänsterpartiets utrikespolitik skiljer sig markant från s och mp:s, i synnerhet vad gäller Palestinafrågan

  5) Jakten på gamla och sjuka kommer att minska om det blir en rödgrön regering.

  Även om man håller med RS i sak så tycker jag att rösta på dem i ett riksdagsval är bortkastat. Jag kommer troligen rösta på Hägglund i kommunalvalet igen och Vänsterpartiet i riksdagsvalet. Tror att de flesta som röstar på RS i valen resonerar så eftersom RS alltid tar mer röster i kommunal-/landstingsvalen än i riksdagsvalet. Vill absolut inte ha en nyliberal regering igen!

  Din inställning till det du kallar ”den borgerliga pressen” är dålig tycker jag. Är det fel att låta sig intervjuas där? Har aldrig era två fullmäktigeledamöter i Haninge blivit intervjuad i media? Bojkottar RS media helt?

 28. Du skriver att vi inte behöver ”stenkastning”, vilket väl är en rätt förklenande omskrivning av det våld dina meningsfränder (teoretiskt/ideologiskt i bred mening, inte metodologiskt) använder mot folk de ogillar? Vet man hur AFA, RF och liknande ”organisationer” arbetar och arbetat blir det lite obehagligt att se en förment demokratisk vänster som diskuterar det hela som en taktisk fråga.

  Det handlar om utstuderat våld, där man periodvis till exempel inriktat sig på att främst misshandla perifra individer snarare än ”hårdkokta nazister”, eftersom man menar att en rejäl misshandel kan skrämma bort den lille torshammarförsedde 15-åringen, som ännu inte har andra åsikter än att det är jobbigt att få stryk av invandrare, från politiken. AFA:s tidigare skrytsidor har nu tonats ner, annars kan jag dra mig till minnes hur AFA Jönköping glatt meddelade att man slagit en Sverigedemokrat i bakhuvudet med en batong, och sedan krossat en flaska i hans medvetslösa ansikte. På deras eget psykopatforum socialism.nu förs diskussionen i liknande banor fortfarande. Jag har inget minne av några avståndstaganden från vänsterns sida, annat än möjligen att det ”är fel väg att gå”. Å andra sidan är väl etik och moral relativa till produktivkrafterna, och inför risken att massiv invandring och global omfördelning uteblir är det kanske lika bra att en eller annan Sverigedemokrat får ansiktet krossat. Så länge det fungerar för att hålla dem borta från politiken, det vill säga, annars drar vi fram Demokratin och Det Öppna Samtalet.

 29. Åke:

  Klart det finns en del om Trotskij och Lenin på vår partihemsida, där finns ju massor av historiskt och ideologiskt material som kan vara intressant att läsa för att få ordning på perspektiven. Det är också bra att förklara från vilken bakgrund vårt parti kommer ifrån och vilken idégrund vår politik bygger på. Dessa material har dock inte så jättemycket med dagspolitiken att göra, så jag har svårt att se varför du hänger upp dig på det. Tittar du på RS Haninges sida (en blogg) så kommer du antagligen inte se mer om Trotskij eller Lenin än du såg på RS Umeås hemsida.

  Ja, jag är övertygad om att det kommer att bli en nedskärarregering oavsett viket av blocken som vinner. Visst, vinner det rödgröna blocket så kommer nedskärningarna inte bli lika stora, men det kommer att bli nedskärningar och försämringar. Saken är den att följer man det kapitalistiska systemets regler och om man accepterar budgetrmar och dylikt så blir det nedskärningar, det är inbyggt i systemet.

  Nej, jag anser inte att V är ett borgligt parti. Inte än i alla fall. Däremot är S det och V är alldeles för litet och svagt för att kunna stå emot S vilket kommer att innebära att V kommer att vara med och föra och det möjligt med en borglig nedskärningspolitik.

  Att rösta på tex V i riksdagsvalet fast än man kanske tycker att ett annat alternativ är bättre bara för att man inte vill slänga bort sin röst är, jag är ledsen att behöva säga det, det dummaste man kan göra. Visst, det kanske lönar sig kortsiktigt men i längden är det katastrofalt. Du är tyvärr inte heller ensam att tänka så. Saken är nämligen den, om alla tänker så så skulle vi aldrig få in nya partier, aldrig få till förändringar. Självklart skall man rösta på det bästa alternativet, oavsett om det kan komma in i detta val eller inte. En röst gör skillnad för partiet somfår det oavsett om man kommer in eller inte, det ger självförtroende och om man kommer över vissa procentgränser så får partiet ekonomiskt stöd.

  Det bästa vore om man hade ett system som i Irland (jag tror i alla fall att det är Irland som har så). Där får man rösta på ett första- och andrahandsalternativ. Då kan man rösta på det där lilla partiet som har så himla bra politik men det är osäker om det kommer in och samtidigt grdera sig genom att rösta på ett större som kanske man inte tyckerär lika bra. Det var så Joe Higgins från Socialist Party (CWI Irland) kom in till EU-parlamentet.

  Sedan till det sista, det om borgerlig press. Nej, det är inte fel att låta sig intervjuvas. Saken med de etblerade partierna, och det gäller även V, är att de bygger nästan hela sin politik på framträdande i TV, rado och artiklar i tidningar. De saknar idag nästan helt riktigt gräsrotsarbete på gator och torg, något som alltid har varit karakteristiskt för arbetarrörelsen. I RS och i en del andra partier jobbar vi fortfarande som ett arbetarparti, vi för ut vår egen politik, vi är inte beroende av att den borgerliga pressen för ut vårt budskap. Så är det inte för V.

 30. Ett mycket bra svar av Tobias! Jag håller egentligen med dig i sak förutom just hur man bör förhålla sig i valen. Om RS hade haft runt en procent av rösterna – och man därigenom fått valsedlar betalade och utlagda i kommande två valen – så hade det varit lättare att välja RS även om RS inte kommit in i riksdagen. Det hade också säkert sattit press på Vänsterpartiet att gå lite mer vänsterut eftersom man sett en potentiell väljargrupp bland RS-väljarna. Vi har ju sett att riksdagspartierna (utom möjligen V och MP) blivit lite mer hårda mot invandrare och personligen tror jag det har att göra med SD:s framgångar sedan 2002. Nu är dock RS väldigt små i riksdagsvalen (men stora kommunalt på flera orter, inte bara i Haninge och Lule utan också i Pite och Uddevalla samt säkert någon mer ort) och därför blir det en droppe i havet om man röstar på ett parti som inte ens får en promille i hela landet. Betvivlar starkt att RS har en chans att uppnå den magiska ”enprocentsspärren” i detta riksdagsval.

  Vad vänstern behöver är ett enande. Jag trodde att Arbetarinitiativet skulle vara de första stegen till att ena vänstern, men nu hör man ingenting från dem och det verkar ju som att de inte ställer upp i riksdagsvalet (du får gärna rätta mig om jag har fel). Att ena SP och RS till en början och kanske även få med KPML(r) i ett valtekniskt samarbete skulle definitivt kunna göra alternativet attraktivt. Man har ju gjort så i andra länder. Varför klarar man inte att göra det i Sverige? Så länge alla radikala partier vänster om V är små kommer folk tyvärr att vända dem ryggen. Det blir lite som en ond spiral. Minns när RS för första gången ställde upp själva i riksdagsvalet 1998. Då kunde mna läsa i Offensiv antydningar om att RS hade chans att komma in i riksdagen. Som jag fattat det gjorde RS sitt bästa riksdagsval någonsin 1998 med mer än 3000 röster. Tror ändå att många kände sig lite lurade av att rösta på RS eftersom det gick så dåligt. Dock verkar det som att RS lärt sig efter det eftersom RS inte längre antyder att man ska komma in. Sen tycker jag att Umeavdelningen på valdagen 2006 agerade exemplariskt; man delade endast ut valsedlar för kommunalvalet och landstingsvalet i den vallokalen där jag röstade (och jag fick det bekräftat av mina vänner att man gjorde så även på andra vallokaler). Antar att man gjorde det för att inte sno röster från V i riksdagsvalet.

  Slutligen vill jag poängtera att valen är inte det enda som avgör hur stort partiet är utan även aktivitet och antalet medlemmar. Vet inte hur många medlemmar RS har, men det kan ju knappast vara över 1000 stycken. Vad jag menar är att oavsett hur det går i riksdagsvalet så påverkar det ringa hur RS kommer att växa (om man inte mångdubblar antalet röster sedan sist, men inget tyder på att RS gör det; vi har inte den politiska situationen idag tyvärr). De kommunala mandaten påverkar mer och som det ser ut nu kommer väl RS behålla mandaten i Haninge och Lule och man tar sig kanske in i någon ytterligare kommun som Pite eller Uddevalla. Mer än så blir det inte. Kanske blir det mandat i Ume också om man ställer upp under partibeteckningen, men det tror jag ingen tjänar på eftersom utbrytarna kör sitt egna race. fast ni gör förstås som ni vill.

  Jag kan ju ha fel avseende Arbetarinitiativet, men blir det någon lista för dem i höst, Tobias? I sådana fall är jag beredd att omvärdera att rösta på V i riksdagsvalet för Arbetarinitiativet skulle kunna göra ett bra resultat.

  Sen håller jag så klart med dig om att det Irländska valsystemet verkar vara riktigt bra eftersom man kan rangordna sina röster. Det vore ju riktigt intressant att införa det här i Sverige faktiskt och det skulle säkerligen få in fler partier i riksdagen likväl som jag tror att ett borttagande av fyraprocentspärren vore sunt eftersom då skulle varje röst vara lika mycket värd och RS och andra partier skulle slippa drabbas av ”gamblande” väljare.

 31. OK Åke, tack för det svaret. Jag tycker att du resonerar sansat här till skillnad från en del mer militanta företrädarna för extremvänstern. Ingen vänsterpartist är såklart glad över att tvingas administrera nedskärningar i offentlig verksamhet. Förmodligen har du helt rätt i att det är ett misstag av vänstern att iklä sig den rollen, det inser jag med. Men jag förstår också vilket dilemma kommunal- och landstingspolitiker ibland står inför.

  När Göran Persson tryckte på kommunerna skattestoppet så satte han ju verkligen vänsterpolitikerna ute i landet på pottan. I ett sånt läge är ju frågan om man ska avgå och låta högern adminstrera nedskärningarna, vilket säkerligen leder till att låginkomsttagare drabbas än hårdare, eller försöka göra det bästa av en usel situation. Jag tycker inte att svaret på den frågan är helt givet. Men för en liten marginell vänstersekt utan politiskt inflytande som Rättvisepartiet är det såklart lätt, lätt att trumpeta ut det ideologiskt rena svaret. De behöver ju aldrig ta ett praktiskt ansvar för konsekvenserna.

  Ett starkt vänsterparti i regeringsställning kommer att innebära mer pengar till den offentliga verksamheten och en prioritering av jobben. Det är två lovvärda mål. Om det även flyttar fram positionerna för socialismen som idé, alltså en demokratiserad ekonomi, blir avhängigt av om det finns en gräsrotsrörelse utanför parlamentet som trycker på eller inte. En sån gräsrotsrörelse kommer nog knappast att bygga på trotskister som tuggar teser och hatar vänstern lika bittert som de hatar högern, det kanske både du och jag kan vara överens om.

 32. Det är ju det som är problemet, Staffan, när lokala vänsterpartister är med och administrerar nedskärningar. Har följt en av de värsta nedskärningar som hänt och det är den i Västernorrlands landsting (granne med Västerbotten). Hela 700 personer kommer att mista jobbet på grund av detta samtidigt som man anställer en dyr konsult från Mantec för 13000 kronor per dag. Var finns logiken? Som jag förstått det har sossarna och vänstern varit med och fattat det beslutet och där tror jag faktiskt det hade varit bättre om man stått utanför och deltagit i protesterna som genomförts på gator och torg i Sundsvall. Vänsterpartisterna hade då kunnat få respekt från väljarna, annars känner ju sig väljarna lurade. I det läget tror jag att Vänsterpartiet haft allt att vinna på att stå utanför nedskärningarna. Valet därefter hade man förmodligen blivit belönade genom fler röster. Detta även om det slagit hårdare mot låginkomsttagare.

  Jag är inte helt nöjd över att Vänsterpartiet vill ingå i en rödgrön regering, men vad som glädjer mig är ändå att man inte gör det helt okritiskt; man vågar framföra egna krav, vilket syns framförallt inom utrikespolitiken. Nu tror jag i och för sig att Vänsterpartiet endast får småposter i en rödgrön regering. Sahlin hade nog hellre lämnat dem utanför, men nu kanske man får en kulturministerpost eller något liknande.

  Sen är det sant att det behövs en utomparlamentarisk gräsrotsrörelse som sätter press på Vänsterpartiet, där är vi eniga. Tror emellertid att Vänsterpartiet själva har ett ansvar också; Vänsterpartiet bör mobilisera till protester om det genomförs nedskärningar och man bör vara beredda att bryta samarbetet om Sahlin tramsar för mycket.

  Så länge den radikala vänstern är liten så finns det ingen poäng i att rösta på dem i ett riksdagsval. Det är i praktiken en halv röst på borgarna. Istället bör man fokusera på att rösta på dem i kommun- och landstingsvalet – där de har chans att komma in – och sedermera lägga rösten på Vänsterpartiet i riksdagsvalet.

 33. Jag känner inte till hur det ser ut i Västernorrland men det låter ju illa det du beskriver. Jag håller väl i princip med dig om att det i ett sånt läge kan vara bättre att avgå. Men jag är rätt glad över att jag inte är politiker och måste göra den sortens avvägningar. Sen kan man ju hitta många exempel på tvärtom också, att vänsterpartiet bryter eller vägrar ingå ett samarbete med sossarna för att de inte kan ställa upp på högerpolitik. Tänk till exempel på sossarnas förslag till strejkstopp och nedskärningspaketen på 90-talet som Ingvar Carlsson och Göran Persson levererade.

 34. Precis, Staffan. Vänsterpartiet agerar klokt många gånger också. Det som jag tror kan vara en käpp i hjulet är just om man ingår i en rödgrön regering eftersom det kan innebära att man kritiserar den egna regeringen. Dock tror jag ändå – vilket också mycket tyder på – att Vänsterpartiet inte helt villkorslöst kommer att ingå i en rödgrön regering. Det är därför jag kommer att rösta på V i riksdagsvalet och RS (Hägglundfalangen) i kommunalvalet och landstingsvalet.

  När det gäller RS har jag sett att RS-riks skapat en sida som de saxar artiklar ur Offensiv samt interndokument från debatten mellan RS-riks och RS-Ume innan större delen av RS-Ume tog sitt förnuft till fånga och lämnade:

  http://rsumea.wordpress.com/

  Inget tyder på att det är umebor som gjort hemsidan utan det verkar snarare vara en efterhandskonstruktion av RS-riks för att det ska se ut som att man har en lokalavdelning kvar i Ume. På RS-riks hemsida framställs också utbrytningen som att det bara är en handfull folk som lämnat. Vill fråga Tobias L (som jag uppfattar som ärlig till skillnad från hans andra partikamrat Per som skrivit endel personangrepp på hemsidan) hur han ser på saken?

  Jämför gärna RS-riks Umesida med NYA RS-umesidan som majoriteten har gjort. http://www.rattvisepartiet-vasterbotten.se/

  Det finns alltså två RS-Västerbotten, där det ena styrs från Farsta och det andra är självständigt. Det nya RS-Umeå (som man kommer kunna rösta på lokalt) har denna hemsida: http://www.rattvisepartiet-vasterbotten.se/

  Farstagruppens hemsida för RS-Ume: http://rsumea.wordpress.com/

  Vad säger RS:arna om detta?

 35. Nej, RS är inte i närheten av att nå någon enprocentspärr i kommande riksdagsval. Inte ens nära. Trots detta är jag helt och fullt för idén att rösta på det parti som ha den bästa politiken. Får ett parti fler röster så gör det skillnad för det partiet. Som jag sa så ger det självförtroende. En stor ökning av antal röster kan ge uppmärksamhet, det indikerar för de i partiet att de gör saker och ting rätt osv osv. Hade inte fyraprocentsspärren funnits hade helt klart fler röstat på de mindre partierna.

  Sedan är det såklart som du säger att det viktigaste inte är det parlamentariska arbetet, viktigaste arbetet är det man gör på gatorna. Viktigare än antal röster är antal medlemmar och de som sympatiserar med ett parti.

  AI var ett försök till enande. Tyvärr fanns det en del av SP som inte ville samarbeta med RS och den delen fick vid deras senaste kongress knapp majoritet vilket innebär att AI antagligen inte kommer att vara möjligt för en tid framåt. RS och SP är rätt nära varandra politiskt varför RS kan tänka sig att samarbeta med dem. KP där emot står på tok för långt bort.

  Jag var inte medlem 1998 och kan inte säga något om vad RS sa då om att lyckas komma in i riksdagen.

  Vi delade inte ut riksdagslistor någonstans i landet vid senaste valet vad jag vet. I Haninge delade vi bara ut kommunvalsedeln. Däremot hade vi både landstings- och riksdagsvalsedlar i beredskap som vi kunde ta fram och ge till dem som ville ha sådana. Så, jag tror inte det varav respekt för V som RS i Umeå inte delade ut riksdagsvalsedlarna vid senaste valet. Jag förstår inte varför du tror att det skulle vara sådan skillnad på dem i Umåe och oss RS:are i övriga landet. Tror du att allt som Hägglund och Co är sant? Helt klart är det överdrifter och missuppfattningar från båda hållen. Inte ens jag som är aktiv medlem i RS vet exakt vad som är sant och vad som inte är sant.

  Utifrån det jag har läst nu de senaste dagarna jämfört med det jag har sett och hört under mina år som RS:are så har det funnits ett växande glapp mellan RS Umeå och RS i resten av landet en lång tid. Om det är så och ingenting sker så komer man tillslut till en punkt då det är dags att gå skilda vägar. Detta kan föregås av en diskussion inom partiet men självklart måste man inte ha en sådan, vill några lämna utan att förklara varför så är det bara att göra det. Däremot så bör en splittring ske på ett schysst sätt, det anser jag inte att det har gjort i detta fall. Anledningarna till utbrytningen tycker jag verkar vara populistiska argument som snickrats ihop i efterhand. Jag tror att utbrytningen beror på en frustration från de ledande i Umeå för att de helt enkelt inte får majoriteten i partiet med sig vid kongresserna, något som de helt enkelt inte var mogna att hantera.

  Innan utbrytningen av umeå-avdelningen så hade vi drygt 500 medlemmar, hur många vi kommer att ha när röken lagt sig efter denna utbrytning får vi väl se.

 36. Menar du på fullaste allvar att det skulle öka självförtroendet om RS gick från 1000 till exempelvis 5000 röster i ett riksdagsval? Ökar det inte mer självförtroendet om partiet istället tar sig in i Pite, Kiruna och Uddevalla fullmäktige samtidigt som man behåller eller ökar mandaten i Lule och Haninge? Jag säger som er f.d. medlem Jan Hägglund sa: att ett deltagande i en riksdagsvalskampanj kan vara uppvisande i svaghet. Ok om ni skulle få 15000 röster, då skulle det vara råg i ryggen framöver, men RS är idag chanslösa. Inte minst för att väljarna kommer att se detta val som ett val mellan Reinfeldt och Sahlin. Personligen tycker jag att RS uppriktigt ska skita i riksdagsvalet och uppmana till att man röstar emot nuvarande regering. Det betyder inte att man ska vara ett stödparti till Vänsterpartiet. Stödet till Vänsterpartiet ska vara – som en annan trotskistgrupp brukar uttrycka det – ”som repet stödjer den hängde”. Man ska fortsättningsvis kritisera de rödgröna för nedskärningar men samtidigt skulle alla tjäna på om vi inte hade den här regeringen vi har nu. Jag vill inte ha två eller fler karensdagar, jag vill inte bli anklagad för fusk om jag vabbar, jag vill inte ha 65% i A-kassa, jag vill inte att mina barn ska få ett CSN som är lägre än socialbidragsnormen och det viktigaste av allt: jag vill INTE ha Sverigedemokraterna i en regering. Sahlin har öppet sagt att hon kommer vägra samarbeta med dem. Reinfeldt är däremot öppen för samarbete och rent historiskt har vi ju sett att borgare samarbetat med rasister förr såsom med Ny Demokrati. En regering med passivt eller aktivt stöd från Sverigedemokraterna legitimerar detta parti ytterligare och det kan på sikt innebära att de kan bli ett av de större partierna. Jag ser det som den viktigaste frågan och det är i dagsläget omöjligt att Rätttvisepartiet skulle ta mer än 5000 röster, vilket gör att en röst på Rättvisepartiet är helt meningslös eftersom det bästa tänkbara resultatet säkert inte ens stärker partiet lika mycket som fler kommunala mandat skulle stärka partiet. Jag tycker att man kan rösta på RS, SP eller KP om de finns på den orten man bor på sen kan man rösta på V i riksdagen. Det är ändå en markering om RS, SP och KP tar fler kommunala mandat.

  Sen när det gäller Arbetarinitiativet är det trist att SP inte ville vara med. Jag har förstått att SP är mer sekteristiskt än vad dem verkar, inte bara när det gäller Arbetarinitiativet utan också deras närmast okritiska inställning till facket (som man kan läsa på RS-riks Umehemsida som jag länkar till i mitt inlägg ovan). Såg också på Valmyndighetens hemsida att SP haft alternativa listor för Arbetarinitiativet och sånt bygger ju inte en rörelse framåt för fem öre!

  Jag tror såklart inte på allt som Hägglund säger och inte heller på allt som kommer från RS-ledningen. Däremot har jag följt Hägglund sedan 1991 och jag beundrar verkligen hans engagemang! Det finns få politiker som så envist kämpat för att vi med sämre ekonomi ska få de bättre och som dessutom verkar vara helt okorrupt. Jag gillar verkligen honom och mitt intryck av honom är att han är ärlig och kämpar för sin övertygelse. Därför tror jag inte att han överdriver så mycket när han framför kritiken. Jag är säkert partisk och jag idealiserar kanske Hägglund, men jag tror inte att han kommer att överge kampen för socialismen bara för att han och resten av RS-Ume gått ur RS.

  Jag har ingen aning om hur splittringen gått till. Rimligtvis kan man tycka att det ska försiggå en debatt i RS interntidning. Om det upplevs som svårt att föra en sansad debatt kan jag förstå att man lämnar eftersom det spiller en massa energi. Det känns dock inte som att detta kommit över en natt när man läser det som skrivs på RS-riks Umehemsida för utifrån materialet där verkar det ha pågått en debatt mellan RS-ledningen och Umefolket.

 37. Åke:

  Ja, jag menar helt på allvar vad jag sa. Man ska självklart rösta på det bästa partiet. Och ja, jag är övertygad om att det gör skillnad ju fler röster man får i riksdagsvalet. Detta innebär självklart inte att jag säger att det skulle vara bättre än att få fler kommunala mandat. Hur kan du dra den slutsatsen?

  Du säger att det skulle vara en annan sak om RS skulle få 15 tusen röster. Men tänk om 3 tusen röster i ena valet är ett steg på vägen till 15 tusen röster i nästa val.

 38. RS har ställt upp själva i riksdagsval sedan 1998. Nedan ska jag presentera lite statistik. För enkelhetens skull tar jag med även resultat från SP eftersom jag tror mig veta att det är ungefär samma väljargruper som röstar på SP då RS och SP står varandra väldigt nära politiskt och man även ingått i valsamarbete. Siffrorna är hämtade från Valmyndighetens hemsida.

  1998 riksdagsval
  Rättvisepartiet Socialisterna 3 044
  Socialistiska Partiet 1 466

  Mandat: Rättvisepartiet tog två mandat i Ume, Socialistiska Partiet tog ett mandat i Köping och ett i Kungsör.

  1999 EU-parlamentsval
  Rättvisepartiet Socialisterna 1430
  Socialistiska Partiet verkade inte ha ställt upp enligt Valmyndighetens hemsida

  2002 riksdagsval
  Rättvisepartiet Socialisterna 1519
  Socialistiska Partiet 3213

  Mandat
  Rättvisepartiet tre mandat i Ume, två mandat i Lule
  Socialistiska Partiet, ett mandat i Köping

  2004 EU-parlamentsval
  Rättvisepartiet Socialisterna – EU-motståndare mot nedskärningar 2087
  Socialistiska Partiet verkade inte ställa upp då jag inte hittade någon statistik

  2006 riksdagsval
  Rättvisepartiet Socialisterna 1097
  Socialistiska Partiet (i form av handskrivna valsedlar då de ej hade någon riksdagslista): 21+10=31. 21 med stavningen Socialistiska partiet och 10 med stavningen Socialistiska Partiet.

  Mandat Rättvisepartiet: 3 i Ume, 3 i Lule, 2 i Haninge
  Socialistiska Partiet 1 i Köping, 1 i Västervik (som sedermera lämnat och bildat eget förbund) sen enligt vad jag förstått när jag tittat runt lite på deras hemsida hade de valsamverkan i Jönköping och Vimmerby med Vänsterpartiet och tog genom detta ett mandat i vardera kommun.

  EU-val 2009
  ArbetarInitiativet Antikapitalistiskt EU-motstånd för jobb, välfärd och klimatet (en samverkan mellan SP, RS och oberoende): 2862 röster.

  Vi har alltså här statistik tolv år tillbaka i tiden över såväl EU-val som riksdagsval och det är bara att konstatera att när det gäller nationella val öht är RS och SP på bortamatch! EU-valet 2009 – där man fick sämre resultat än när RS själva ställde upp 1998 – kan ju knappast vara stärkande i kampen. Ingenting tyder på att en kandidatur i ett riksdagsval/EU-val skulle stärka partiet i valresultat där.

  Däremot ser vi att RS kontinuerligt ökat i kommunala mandat över hela riket. Först två mandat ensamt i Ume, därefter fem mandat i Ume+Lule och numera åtta mandat i Ume+Lule+Haninge. Det är bra! Men uppenbarligen väljer folk att lämna RS ryggen i riksdagsvalet och inget tyder på att man skulle öka detta val, framförallt inte när man blivit av med den så viktiga Umeavdelningen.

  SP har däremot gått framåt ibland och ibland bakåt. 2006 verkar ha varit ett bra valår för SP genom att de tog fyra mandat, trots att de inte ställde upp i riksdagsvalet. Det finns alltså inget samband med att erhålla bra valresultat kommunalt för att man ställer upp i ett riksdagsval.

  Rent empiriskt finns det alltså inget som tyder på att RS skulle skrälla i detta valet (Nu snackar jag riksdagen, kommunalt tror jag RS kan utöka antalet mandat).

  När det gäller riksdagsresultat och kommunala mandat så missförstod jag nog vad du menade. Nu förstår jag och jag tror vi är eniga på den fronten; det är viktigare att ta många mandat än att göra ett bra riksdagsval. Så ser jag det i alla fall. Dels är mandaten ett mått på verklig styrka (folk röstar med hjärtat i ett kommunalval och med hjärnan i ett riksdagsval) och dels kan man påverka mer genom att erhålla många kommunala mandat än att vara utan ett riksdagsmandat men ha 15000 röster. Jag tror vi är överens där.

  De gånger jag personligen tror RS kan få genomslag i riksdagsval är när det är verklig kamp ute på gatan. Så är det dock inte nu. Nu ser valet istället ut mellan att vara mellan två olika block. Folk vill hellre ha rödgrönt än blått eftersom de rödgröna inte genomför lika mycket nedskärningar som de blå och rent utrikespolitiskt tror jag faktiskt att de rödgröna kan bli ”radikalare” än någonsin.

  Jag blir uppriktigt glad om det går bra för RS eller SP i ett riksdagsval, men jag och många med mig – som sympatiserar med er politik – kommer rösta på V i riksdagen och RS kommunalt. Detta för att en borgerlig regering verkligen slår undan benen på oss som bygger landet.

 39. Har hittat mer siffror på Wikipedia avseende Socialistiska Partiets valresultat:

  Riksdagsvalet i Sverige 1973: 1 300 röster
  Riksdagsvalet i Sverige 1976: 2 679 röster
  Riksdagsvalet i Sverige 1979: 1 819 röster
  Riksdagsvalet i Sverige 1982: 3 943 röster
  Riksdagsvalet i Sverige 1985: 16 247 röster
  Riksdagsvalet i Sverige 1988: 12 943 röster
  Riksdagsvalet i Sverige 1991: 1 956 röster
  Riksdagsvalet i Sverige 1994: 7 827 röster

  Vidare hittade jag även resultat från 1995, då Rättviselistan kandiderade i EU-valet. Rättviselistan var – precisom Arbetarinitiativet – en samlingslista bestående av Offensivare (sedermera rättvisepartister), SP:are samt vänstersossar.

  Rättviselistan fick 14 409 röster, mindre än vad SP erhöll 1985. Dock ska man ha i beaktande att EU-val har betydligt lägre valdeltagande än riksdagsval, vilket gör att RL procentuellt sett fick mer röster än SP erhöll 1985.

  Det finns alltså några empiriska exempel på där partier/valallianser vänster om V erhållit relativt bra röster (1985, 1988 och 1995) i riksdagsval. Att SP tappade rejält 1991 tror jag kan ha att göra med Berlinmurens fall. Även om SP – liksom RS – aldrig stöttat staterna i Östeuropa tror jag ändå att efterfrågan för sådana partier minskar. Vi kan dock se att RL sedermera – bara några år efter Berlinmurens fall – erhåller ett bra valresultat. Vad är då förklaringen till detta? Jag vet inte, men det jag frågar mig är varför man inte fortsätter spinna vidare på ett bevisligen vinnande koncept. RL hade ju kunnat bli något stort och betydelsefullt på sikt. Varför bara upplösa något sådant?

  Om jag inte misstar mig hade Offensiv – sedermera RS – två kommunala mandat i Ume vid tiden för RL samt ett mandat i Västerbottens landsting (alla platser via socialdemokratiska spränglistor). Effekten i valet efter RL blev ju ungefär densamma (att man tappade landstingsmandatet berodde inte på lägre valresultat utan på att man var tvungen att ta sig förbi 3%-spärren som finns i landstinget). PErsonligen tror jag att både Offensiv/RS och SP hade vunnit på att stanna kvar i RL även vid valet 1998. Bevisligen fick man nästan femtusen röster tillsammans och hade man haft gemensam valallians ihop hade det säkert kunnat gått bättre.

  Vad trenden utifrån statistiken visar är att efterfrågan för socialistiska idéer uppenbart minskat efter Berlinmurens fall. Samtidigt tycks valsamarbete vara väldigt lönsamt och det är synd att RS och SP inte fortsätter samarbeta även om det gick lite dåligt i EU-valet senast.

  Idag är situationen helt annorlunda än 1995. Valet står mer mellan två block och allt tyder på att även SD kommer in i riksdagen. Alliansen är dessutom inte främmande för ett samarbete med SD i riksdagen. Genom att taktikrösta på V i riksdagen och på radikala partier kommunalt kan man förhindra inflytande från Sverigedemokraterna, vilket borde vara i allas intressen, även bland rättvisepartister.

 40. Åke: SP ställde upp i två distrikt i valet 1998. Det var alltså ingen nationell kandidatur. Av de val du räknar upp hade SP nationell kandidatur åren 1994 och 2002.

 41. Problemet med Rättvisepartiet i Västerbotten (utbrytarna)är väl mest att det är en grupp självtillsatta avlönade personer som under lång tid har haft partiet som födkrok. Marknadsför sig som ett alternativt ”demokratiskt” arbetarparti men uppfyller inte några krav på demokrati själva inom sin organisation. Borde inte Umeå-borna få information om vad denna exklusiva grupp egentligen går till val med: En vädjan om ytterligare år med partiinkomster, partistöd och tidningsstöd att dela på själva. Senaste utskicket i nivå med reklam från ICA eller Halléns. Tomma ord utan förankring i socialistiskt tänkande, en retorik främst uppbyggd kring verbala attacker på andra inom vänstern. Avslöja dessa skojare – de bidrar själva till det politikerförakt de säger sig bekämpa!!!

 42. jo instämmer helt magnus! dessutom är det nästan parodiskt på ”rättvisepartiet i västerbottens” hemsida där man dessutom kan läsa om vad de tycker i varje fråga, har de endast intervjuat deras ordförande Jan hägglund i vad han/rs i västerbotten anser om hbtq-politik eller i antirasism. snacka om klubben för inbördes beundran. vår ordförande tycker inte bara så utan är även bäst på det här. ett gammalt unket personkult som har funnits inom vänstern alltför länge.

 43. förresten jonas att bua ut sd som (de blev i göteborg) av 4000 personer. vad är det för fel? det kastades inte en enda sten. däremot är media rädda för en stark rörelse representerad av ungdomar och löntagare. (är vänsterpartiet det också?). För det är ju bättre att folket visar vad de tycker än att en partiledare inte vill ta i hand eller sitta i samma rum som en medlem i sd. det är ju bara töntigt. specielt då vp inte gjort något för att förhindra sd innan de tagit sig in i riksdagen. man kan ju tycka vad man vill om Rättvisepartiet men de har ju iaf lärt sig av historien.

  • Hej Ruben,
   Jag tycker att det är bra att man demonstrerar mot rasisterna i SD. Men de protesterna ska vara fredliga och de får inte innebära att man förhindraer SD att ha möten.
   Påståendet om att Vänsterpartiet inte har motarbetet SD är sakligt fel och del den sekteristiska och självgoda verklighetsbild som tyvärr är ett av Rättvisepartiets kännemärken.

 44. vad är det för sakligt fel att vänsterpartiet inte gjort något för att stoppa SD att komma in i riksdagen? vad har v gjort? om jag inte minns fel så sa lars Ohly i tv inför hela svenska folket att ”han aldrig tänker ta en debatt med jimmie åkesson” under almedalsveckan. han sa med andra ord inte ett enda ord VARFÖR man inte ska rösta på sd. han kunde ha sagt att de är ett rasistiskt parti som vinner stöd på grund av den största ekonomiska krisen sedan 30-talet där sveriges regering har gått in och räddat bankerna och företagen vilket de lågavlönade och ungdomar får betala. och att det är kapitalismens fel och inte invandrarnas. Men icke sa nicke, vänsterpartiet missar öppet mål ännu en gång.

 45. sekterism innebär inte att att ett parti har uppblåst självbild utan snarare att man inte kan gå ur en grupp och att den är isolerad och verklighetsfrånskild. kollar man på V:s historia så är den ganska mörk och inte direkt så icke sekteristisk med splittringar till pro mao och pro stalin. och att gå från att helt öppet ha DDR som föredömssamhälle till att vara socialdemokrater under en natt, utan riktigt veta var mna står är ju inte så lite politisk svagt. Om ni hade haft några visioner om ett annat samhälle istället för att krypa som en hund efter miljöpartiet och sossarna, hade jag röstat på er jonas.

Kommentera