Inga avgifter på högskolan

I dagens VK har jag och LiseLotte Olsson ett debattinlägg mot alliansens förslag om att införa avgifter för utländska studenter som studerar i Sverige:

Vänsterpartiet anser att utbildning skall vara avgiftsfri för individen. Denna princip har också varit en viktig del av den svenska utbildningspolitiken. Högskoleutbildning har hittills finansierats genom statliga anslag. Vår högerregering verkar däremot se utbildning och kunskap som en handelsvara bland andra och tänker därför införa avgifter för utländska studenter från länder utanför EU. Om principen om avgiftsfrihet inom den högre utbildningen överges kommer det snart att höjas röster för att även svenska studenter ska betala för sin utbildning. Den utvecklingen har vi kunnat följa i andra länder och detsamma kan mycket väl hända i Sverige. Risken finns att det är plånboken som kommer att avgöra om du har råd att läsa vid högskolan. Den sociala snedrekryteringen kommer att öka och utbildningsnivån riskerar att sjunka.

Sverige är för många ett tämligen okänt land. Avgiftsfriheten är en av de få konkurrensfördelar svenska högskolor har. När Danmark nyligen införde studieavgifter minskade antalet utländska studenter med 90 procent. För Umeå universitet skulle en sådan minskning innebära att antalet utomeuropeiska utbytesstudenter minskar från ungefär 500 till 50 stycken. Umeå riskerar att förlora både invånare och internationellt utbyte. Om universitetet vill behålla dessa studenter kommer det att innebära ökade kostnader för marknadsföring, stipendier och ökad administration.

Vi lever i en global värld, Umeå och Västerbotten är beroende av internationella kontakter. Goda akademiska kontakter är en viktig brygga mellan oss och omvärlden. Genom att erbjuda utbildning till mindre utvecklade länder bidrar vi till deras möjlighet till egen utveckling. I många länder är det en kostnads- och klassfråga om man har råd att studera vidare. Genom att införa avgifter stänger vi dörren för många av de mest behövande, de som annars inte kunde bekosta en högre utbildning.

Av de drygt tre miljarder kronor som ingår i universitetets budget utgör kostnaderna för utländska studenter en liten del. De pengar som dessa studieplatser kostar betalas snabbt tillbaka. Antingen genom att de tidigare studenterna börjar arbeta och betala skatt i Sverige eller också genom att de knyter kommersiella kontakter mellan Sverige och sitt hemland.
Dessutom riskerar vissa utbildningar att tappa så många studenter att deras existens kan hotas om vi inte tar emot utländska studerande. Det drabbar då även studenter från Sverige och EU.

Vi ser alla studenter som en tillgång i den akademiska världen och de som kommer från andra länder kan med hjälp av sina erfarenheter bidra till att utveckla både utbildning och forskning. Även för studenterna är studietiden en positiv upplevelse och den omfattar inte bara utbildningen utan ofta också den stad där studierna har bedrivits. För Umeå och Västerbotten innebär varje student, oavsett ursprung, en möjlighet att marknadsföra kommunen och länet. Varje student är också en potentiell västerbottning som kan bidra till utvecklingen i vårt län.

Vänsterpartiet vill att högre utbildning ska vara avgiftsfri även i framtiden. Vi vill också uppmana alla riksdagsledamöter från Västerbotten, oavsett parti, att ta ställning för avgiftsfriheten – för studenternas, universitetets och Västerbottens bästa. Inte minst önskar vi att de borgerliga ledamöterna vågar gå emot sin egen regering, och för Västerbotten, i denna viktiga fråga.
LiseLotte Olsson
Jonas Sjöstedt
kandidater (V) till riksdagen 2010

5 reaktion på “Inga avgifter på högskolan

 1. Och det här är ju naturligtvis bara ytterligare ett område där regeringen kommer att använda pengar från biståndsbudgeten.

 2. Jag håller fullkomligt med dig Jonas.

  Jag anser att detta kan vara första steget till att börja införa avgifter mer generellt på våra universitet. Jag anser nog också att det är riktigt bra för Sverige och världen. Precis som du säger: Många av våra utländska studenter finner kärleken och stannar. Andra åker hem med sin fina examen men behåller kontakten med sina vänner i det lilla landet i norr. Internationella samarbeten skapas som kan ge nytta för näringsliv och för fredsarbete och vetenskapligt samarbete.

  Det borde tillföras resurser till universiteten för att ta emot dessa studenter från statskassan.Ty ibland innebär det ett merarbete för lärare eftersom en del inte har riktigt samma grundkunskaper. Föreläsningar och instruktioner måste översättas till engelska. Ofta är det otroligt begåvade studenter som kommer.

  Har själv just nu en kurs på tolv hp med tolv studenter. Där sju är svenska och fem är från asien. Det är helt fantastiskt.

 3. Jag tycker inte det är fel att ta ut en avgift av utlänningar, åtminstone av de som har råd att betala. Saken verkar lite knepig men regeringen gör rätt som tar upp frågan. Svenska ungdomars föräldrar betalar ju via skatteuttagen och så länge hela världen tar betalt för sin utb måste väl Sverige göra ungefär samma sak, eller är jag okunnig? Nog bör det gå att genom politikens mekanismer se till att inte svenskar kommer att både få betala via skatt och avgifter – om majoriteten vill ha det så.

  Beror som vanligt på synvinkeln: de som jobbar på kemin i Umeå vill nog ha gratis utb för utlänningar annars läggs väl inst ned. Jag som har hus i Umeå tjänar nog också genom att huspriserna indirekt via subventioner hålls uppe. Men om man försöker räkna på en större svensk helhet kan utfallet bli negativt ändå. Tror i alla fall att utb i Sverige, i synnerhet de naturvetenskapliga, håller väldigt hög klass.

 4. Ja det är nog så att om dessa utländska studener inte kom skulle kursutbudet bli betydligt sämre. Det skulle drabba också våra inhemska studenter. Några universitetslektorer skulle också förlora jobbet. Jag menar nog inte att det är mina huvudskäl. Även om jag befinner mig på kemiska institutionen som tillsammans med fysik-institutionen skulle drabbas rätt hårt av detta.

  Jag tror tyvärr att om man inför avgifter kommer krav på sänkning av kraven som ett brev på posten.

  * Jag har betalat för en utbildning då ska jag också få den godkänd!

  Mitt huvudskäl att säga nej till detta är emellertid att det tillför väldigt mycket till svensk ekonomi att dessa ungdomar kommer hit. Det räcker att några stannar och får jobb i Sverige i högteknologisk industri eller i forskning och utveckling för att det ska löna sig rent nationalekonomiskt. Sen hoppas jag att de flesta återvänder till sina hemländer och bidrar till kunskapsuppbyggnaden där. Det är det bästa biståndet vi kan ge.

  Vore roligt om någon smartskalle räknade på detta!

Kommentera