Gasen i botten

Miljöminister Carlgren ger nu klartecken för gasledningen Nord Stream genom Östersjön. Projektet har mött kraftig kritik både för dess miljörisker och på säkerhetspolitiska grunder. Det är inte bara en enig rödgrön opposition som motsätter sig projektet, det gör till och med Folkpartiet och Carl B Hamilton, då är det riktigt illa…

Läs mer i DN, SvD och Aftonbladet.

Beslutet är ett i raden av små och stora miljösvek från regeringen. De har öppnat för svensk uranbrytning, beslutat sig för den dyra och miljöfarliga motorvägen förbifart Stockholm, satt broms på utbyggnad av ny järnväg, beslutat satsa på kärnkraft, försämrat reglerna för vindkraft, avskaffad skatt på handelsgödsel, så kan uppräkningen fortsätta. Alliansfritt Sverige håller ordning på de dåliga miljöbesluten tagna av denna regering, en grannlaga uppgift.

I klimatfrågan låter regeringen bra, den har lärt sig snacket. Tyvärr motsvaras inte det av handling på hemmaplan eller tillräckligt ambitiösa mål internationellt. Snacka går ju, men att snacka bort växthuseffekten är svårare.

För en rödgrön regering gäller det att visa handling, inte bara fagert tal, i klimatfrågan. Förslagen är många på hur utsläppen kan minskas i Sverige inklusive satsningar på ny järnväg och kollektivtrafik, rotprogram för att bygga om hus så att de blir mer energisnåla och större satsningar på förnyelsebar energi. En sådan politik kommer inte bara att långsiktigt minska utsläppen av växthusgaser. Den kommer också att skapa arbete och ett modernare Sverige.

4 reaktion på “Gasen i botten

  1. Jag tycker nog att regeringen gör rätt.

    I praktiken är det väl tyskarna som, diskret, driver på svenska regeringen. Det är ju de som ska bränna den fossila gasen och skicka ut koldioxid och vatttenånga, det senare i luft eller berggrund. Om 10-20 år är gasens betydelse inte så stor får man anta och då kan ledningen tas upp eller ligga kvar. Eller så hittar tyskarna på någon elegant metod att ta bort koldioxid (tyskarna är tekniksmartast). Jag tycker förresten det är skumt att kuststater ensidigt utvidgat sina havsgränser till ekonomiska zoner eller vad man säger. Sverige har moraliskt sett ingen rätt att förhindra ledningen och det, tillsammans med tyskarnas förmodade påtryckningar, avgjorde saken. Tror jag.

    I örigt håller jag med om kritiken mot regeringens energipoltik som i handling inte går längre än vad den ekonomiska marknadens ramar medger. Man flyter med bara, eller filmar, för att använda en sportmetafor. Folk går nog på tricket för Carlgren ger ett hederligt intryck. Han satsar sin person så att säga och han ser ärlig och snäll ut …

  2. Pingback: Carlgren rear ut sin själ « Jöran Fagerlund

  3. Pingback: Christian Valtersson: På Newsmill om Nord Stream

Kommentera