Kinberg Batra har rätt – och fel

I Svenska Dagbladet skriver ordföranden i riksdagens EU-nämnd, Anna Kinberg Batra, om att många av riksdagens ledamöter lägger sin energi på att skriva motioner som inte spelar någon roll samtidigt som de knappt försöker påverka de avgörande beslut över svensk politik som tas i EU. Det ligger mycket i det. Många av de motioner som läggs i riksdagen saknar mening, och i många fall vet nog ledamöterna om det. Istället handlar det om att plocka några politiska poäng i den egna lokaltidningen så att man ”syns”. Samtidigt bestämmer EUs institutioner över oss i stort och smått, men där är riksdagen ofta ganska offside. Detta problem kommer att förvärras om Lissabonfördraget går igenom, då överförs mycket makt från våra folkvalda till EUs institutioner. Den ”nödbroms” för de nationella parlamenten som införs med fördraget och som Kinberg Batra sätter hopp till är i stort sett helt meningslös eftersom EU-kommissionen utan problem kan köra över en majoritet av de nationella parlamenten och lägga sina förslag ändå.

Nej, problemet sitter djupare än så. I grunden handlar det om bristen på demokrati i EU. Inte ens riksdagens ledamöter har insyn i eller kan påverka odemokratiska EU-institutioner som domstolen och kommissionen. I ministerrådet är det regeringen som representeras, inte riksdagen, och regeringen verkar strunta helt i hur oppositionen ser på politiken i EU. Här borde riksdagens makt stärkas så det krävs att EU-nämnden ska ge ett tydligare mandat som representerar en majoritet i riksdagen för att regeringen ska kunna inta en position i rådet.

Om man verkligen vill ha en livlig EU-debatt och en demokratisk process  inte bara i riksdagen så finns det en suverän metod, att folkomrösta om Lissabonfördraget. Men det verkar vara lite för mycket demokrati i EU-politiken för den här regeringen.

4 reaktion på “Kinberg Batra har rätt – och fel

 1. Pingback: Tweets that mention Kinberg Batra har rätt – och fel at Jonas Sjöstedt -- Topsy.com

 2. Jag tror att det behövs en ordentlig folkbildningskampanj över nationsgränserna så att det skapas ett tryck underifrån att förändra unionen och skapa folkets Europa.

  Jag vet inte ens om det är möjligt. Men att ge upp känns fel…. Kanske en uppgift att ta itu med som pensionär.. hehe

  Det demokratiska underskottet är enormt. Mer mellanstatligt samarbete mellan suveräna nationer och mindre hemlighetsmakeri i Kommission och andra EU-institutioner är vad jag vill ha.

 3. Jonas skriver:
  Om man verkligen vill ha en livlig EU-debatt och en demokratisk process inte bara i riksdagen så finns det en suverän metod,
  Du har stor humor du :-).

 4. Att riksdagsmännen skriver motioner på sina kammare fick man lära sig i småskolan men när man började tänka mer själv någon gång i gymnasiet anade man att det i praktiken var en försköning/förenkling av verkligheten. Förslag och beslut må kanaliseras via dem men inte kan de ersätta nästan 10 miljoner hjärnor när det gällar att komma med synpunkter. I början av förra seklet kanske när bara ett fåtal var upplysta med annat än katekesen. Bra om de upphör med en verksamhet som mest är skådespel. Bra också att du tar upp och beskriver EUs demokratiproblem. Likväl tror jag EU kan bli något bra om whistle-blowers som du tar till orda nu och då. I Amerika, har man märkt, står det federala för förnuft och balans medan det delstatliga ofta verkar vara stolligt och inskränkt.

Kommentera