Gårdagens lösningar

Den här dagen är en stor dag för gårdagens lösningar på framtidens problem. Vattenfall och delar av basindustrin slår ett slag för att bygga nya kärnkraftsreaktorer i Sverige. Det är en riktigt dålig idé. Kärnkraften är dyr, avfallsfrågan är inte löst och uranbrytningen skapar miljöproblem. Dessutom finns det idag ekonomiskt konkurrenskraftiga och förnyelsebara alternativ på ett sätt som inte fanns när vi folkomröstade om kärnkraften 1980. Det är ingen slump att få länder i Europa bygger ny kärnkraft. I Finland har den reaktor som byggs både blivit kraftigt försenad och många miljarder dyrare än beräknat. Nya svenska reaktorer blir bara en dyr och miljöfarlig omväg till det som ändå måste komma, ett hållbart och miljövänligt energisystem. Massiva satsningar på de hållbara alternativen måste kombineras med investeringar för att vi ska bli ett mer energieffektivt samhälle. Så skapas ett modernt Sverige.

Vattenfall behöver lite nya strama direktiv från ägarna, staten. Bolagets enorma vinster kommer ur den vattenkraft som har byggts upp som en gemensam tillgång i Sverige. Nu ska de investeras inte bara i miljöfarlig kolkraft i Tyskland utan även i ny kärnkraft. Det är resurser som istället borde satsas på vindkraft, bioenergi och kraftvärme.

Sverige har en unik möjlighet att gå före till ett system för att producera el som är klimatneutralt utan att använda kärnkraft. Andra länder saknar våra förutsättningar för det, där är faktiskt argumenten för kärnkraft mindre svaga än hos oss. Men det är som om direktörerna i industrin inte tror på energislag som inte är miljöfarliga. Sorgligt, läs mer i DN, Aftonbladet, VK och SvD.

Även på s-kongressen kom ett beslut om att fortsätta gårdagens misslyckade politik. Det blev, trots betydande motstånd, ett klartecken för att Sverige ska fortsätta delta i det USA-ledda kriget i Afghanistan. Detta trots att kriget går allt sämre och driver afghaner in i armarna på talibanerna. De miljoner som går till militären borde istället satsas på landets civila uppbyggnad. Det är en illusion att tro på militär seger i Afghanistan. Gårdagens New York Times hade en lysande text i ämnet. De har gått igenom gamla protokoll i från den sovjetiska politbyrån på 80-talet när den diskuterade Sovjets ockupation av landet. Likheterna med dagens situation är nästan kusligt tydliga.

Men även de svenska socialdemokraterna kommer att tvingas ompröva sitt stöd till kriget. Tyvärr skedde det inte nu, förhoppningsvis sker det i samband med att det rödgröna regeringsalternativet mejslas ut. För Vänsterpartiet finns ingen anledning att backa i frågan.

Läs mer i GP och SvD.

7 reaktion på “Gårdagens lösningar

 1. Inte ens i USA byggs några kärnkraftsverk. De enda länder som bygger kärnkraftverk är totalitära länder, som t ex Kina samt Japan + Frankrike. Och gemensamt för dem är att staten är huvudfinansiär. I Sverige har Maude Olofsson deklarerat att inte en enda statlig krona skall gå till ny kärnkraft, däremot skall privat kapital få ERSÄTTA befintliga kärnkraftsverk. Nu är ju det bara lögner, eftersom dels Vattenfall är statligt, dessutom byggs inga kärnkraftsverk alls utan statliga försäkringsgarantier. Om kärnkraften verkligen skulle bära sina faktiska kostnader med försäkringar och förvaringskostnader, så skulle priset på den producerade elen vara så hög att den är ointressant, det har man insett i USA!

 2. Kurt: Det pågår 53 olika reaktorbyggen i världen just nu, och antalet stiger. Även i USA väcks projekten till liv.

  Att Vattenfall är ett bolag ägt av staten betyder itne för den sakens skull att staliga bidrag går till bolaget, så det är bara trams från din sida.

  Och försäkringsfrågan är även det trams med tanke på att kärnkraften betalar 4 miljarder SEK till staten varje är i den onödiga straffavgiften som kallas ”effektskatten”. Om du kallar det för att staten försäkrar kärnkraften så vill jag påstå att ”premien” sedan länge är betald.

  Vem försäkrar Umeå och Luleå mot att Stornorrfors, Harsprånget, Suorva eller Porjus rämnar?

 3. Detta är ett exempel på inlägg där jag håller med helt och hållet på båda punkterna – numera. Du har fått mig att tänka om. Vind och sol är ännu för utspädda kraftkällor men man måste ge dem chansen och satsa massor av pengar på forskning. Har en son förresten som forskar på solceller för elframställning i Newcastle, Australien på ett nationellt jätteföretag som heter CSIRO. Rätt som där lossnar det om världens länder satsar, rätt material med rätt molekyler hittas för elekrontransporten, och då har åtminstone jordens solbälten el så det räcker. Så tekniknaiv är jag.

 4. Kärnkraften, som den ser ut idag, utnyttjar endast några procent av uranets energiinnehåll. Det utbrända kärnbränslet är alltså inte utbränt utan skulle kunna användas i en framtida reaktortyp kallad generation 4. Då skulle det utbrända kärnbränsle som finns lagrat i Sverige idag räcka i över 1000 år. Dessutom skulle restavfallet från denna typ av reaktorer bara behöva lagras i ca 400 år!

  Vad är det för alternativa lösningar du avser? Växterna tar tillvara endast ca 0.5 % av solenergin och kan aldrig täcka det energibehov vi har i världen. Dessutom är det så att de förädlade växter som vi kallar energigrödor har ett reducerat rotsystem som kräver mer konstgödsel. Tyvärr läcker denna konstgödsel till största delen ut och hamnar i havet. Innan dess har bakterier sett till att det har bildats stora mängder växthusgaser som vida överstiger den koldioxidvinst som den bildade grönmassan skulle kunnat ge.

  Vissa politiker tror att biogas gjord av sopor och slaktavfall skulle kunna ersätta oljan och kolet. Detta är helt vansinnigt tänkt! De organiska ämnen som finns i sopor och slaktavfall kommer ju ursprungligen från växterna som tar tillvara ca 0.5 % av solenergin… Biogas gjord av sopor och slaktavfall kan ersätta högst ca 5 % av vår oljeförbrukning!

  Vissa alger kan ta tillvara uppåt 70 % av solljuset utan något läckage av växthusgaser! Varför inte satsa på sådant? Eller på effektiva solceller och den nya batterityp som kan lagra tio gånger mer elenergi…

  Ofta när jag lyssnar på politiker som pratar om energifrågor så frågar jag mej om politikerna saknar förmågan att tänka!

 5. Pingback: Kildén & Åsman » Bloggarkiv » Klimatet inför Köpenhamn

Kommentera